Produktionsflow (eksempel)

Du kan registrere data i tracezilla på flere måder. Vi anbefaler altid, at du tilpasser det så vidt muligt til dine arbejdsgange i virkeligheden.

Nedenfor kan du se et eksempel på en standard fremgangsmåde at oprette og udfylde produktionsordrer.

Læs generelt om applikationsflowet i tracezilla her.

 

Eksempel på standard produktionsflow

Planlægning og oprettelse af produktionsordren

Produktionsordren oprettes efter denne vejledning og ordren har status som kladde.

 1. Hvis du gør brug af opskrifter f.eks hvis du er økologikontrolleret, kan du enten oprette det producerede vareparti først eller tilføje opskrift til produktionsordren. Hvis du har slået Opret og juster automatisk til, vil de resterende faner udfyldes automatisk.
 2. Hvis ikke du gør brug af opskrifter, udfyldes fanerne én efter én med de forventede oplysninger.
 • Kontrollér at de forbrugte mængder (Forbrugte varepartier) er korrekte. Det er disse mængder som trækkes ud af dit lager.
 • Tjek at den rigtige opskrift er tilføjet. Hvis du er økologikontrolleret fødevareproducent har dette betydning for dit økologiregnskab. Opskriften danner også grundlag for rapporterne Afvigelser og Produktion & udbytte.
 • Klik på Bekræft ordre. Så ændres ordrens status fra Kladde til Ordre, hvorved automatikken iht. opskriften slås fra.
 • Sæt flueben ved varepartilinjerne og klik på Foreslå varepartier på fanen Forbrugte varepartier. Så vil tracezilla udvælge varepartier efter FEFO-princippet. Hvis ikke der er indtastet datoer på råvarerne, vil den foreslå et vareparti efter FIFO.
 • Klik på Vælg varepartier og klik på Udskriv plukkeliste.

 

Når produktionen går i gang

 • Tjek gerne fanen Forbrugte varepartier igen. Det er kun de varer, som er på dit lager og som du bruger til produktionen, som skal stå produktionsordren. Hvis du nogle gange bruger emballage til produktionen, kan emballagen være en del af opskriften.
 • Hvis der eksempelvis fremgår noget emballage på ordren, som ikke er bliver anvendt, kan du fjerne linjen. Det gøres ved at sætte flueben ved linjen og klikke på Slet valgte. Bemærk, at ordren skal være bekræftet, så linjen ikke tilføjes igen på grund af automatikken. Klik på Tilføj varepartilinje, hvis en anden type emballage skal tilføjes i stedet.
 • Når produktionen sættes i gang kan man også klikke på Afsend til produktion. Så bliver råvarerne trukket fra lageret (de forbrugte varepartier). Det er især relevant, hvis I skal foretage lageroptælling eller danne Jer et overblik over den nuværende lagerbeholdning.

 

Efter produktionen

 • Når produktionen har fundet sted i virkeligheden er det tid til at lave produktionsregistreringen. Her tjekkes det at mængderne på fanerne Forbrugte varepartier og Producerede varepartier stemmer overens med virkeligheden.
 • Du kan rette til, hvis der i den forventede produktion skulle være produceret 110 kg, men den reelle produktion resulterede i 109 kg færdigvaren. Klik linjen åben på fanen Producerede varepartier, klik på den blå knap med tre prikker og en pil. Vælg derefter Redigér. Hvis produktionen resulterede i flere varepartier, opdeles varepartilinjen på fanen Producerede varepartier.
 • Tjek at budgetposterne ser rigtige ud. Dette har betydning for kostprisen på varepartiet og derved også din lagerværdi. Husk at du ikke skal tilføje budgetposter for de råvarer som indgår i produktionen - kostprisen af disse er allerede medregnet.
 • Du kan tilknytte filer til produktionsordren f.eks håndskrevet produktionsregistrering eller analysedokumenter. Følg da vejledningen her.
 • Du kan tilføje spor og datoer ved at sætte flueben ved det producerede vareparti og derefter klikke på Massehandlinger.
 • Hvis den producerede vare er en mellemvare - dvs. en vare som forbruges i en anden produktion - kan du udskrive et label, som kan påsættes varen. Sæt flueben ved det producerede vareparti og klik på Udskriv label. QR-koden på denne label kan eksempelvis scannes på mobilen og understøtter lagerstyringen.
 • Når du har registreret de sidste ændringer på produktionen, klikkes på Modtag færdig produktion. Så føres de færdigproducerede varer på lager.

 

 

Funktionen Opret og justér automatisk

Om funktionen - en opskrift til hver af dine færdigvarer, automatiseret

Opskrifter (recepter) gør det nemt at igangsætte en produktionsordre. En opskrift kan tilknyttes en færdigvare (vareart). Når varearten som produceres eller opskriften tilføjes til produktionsordren, udfyldes de øvrige ordrelinjer og budgetposter automatisk.

Det vil sige, at hvis du har oprettet en opskrift og tilføjet alle de relevante oplysninger til denne, kan du spare dig selv for en del tastearbejde, når du opretter produktionsordrer.

 

Vær opmærksom på
En færdigvare kan kun være koblet til én opskrift, hvor den oprettes automatisk (Opret og justér automatisk). Ellers vil automatikken ikke virke, fordi tracezilla ikke vil kunne vide, hvilken opskrift der automatisk skal knyttes til en ordre, når varepartilinjen med den producerede vareart tilføjes til en produktionsordre. Den som er tilknyttet til varearten skal være den primære opskrift.

Du kan se hvilken opskrift, der er tilknyttet til varearten, ved at gå til varearter Lager>varearter, søge varearten frem og klikke på Konfigurér.

 

 

Hvorfor er ordrens status så vigtig?

Produktionsordrens status har betydning for automatikken:

 • Når produktionsordren har status som Kladde er automatikken slået til.
 • Når produktionsordren har status som Ordre, Afsendt eller Modtaget er automatikken slået fra.

Når produktionsordren har status som en Kladde, vil systemet automatisk genberegne de forbrugte varepartier ud fra opskriften, hvis der ændres i antal producerede varepartier. Denne genberegning finder ikke sted, hvis produktionsordren har status som Ordre.

Forbrugte og producerede varepartier vil ikke blive genberegnet når opskrifter tilføjes, ændres eller fjernes fra en produktionsordre, der har status som Ordre.

 

Cowboy-trick!

Er du kommet til at klikke Bekræft ordre eller Afsend ordre for tidligt?

Hvis ikke du allerede har solgt varerne eller brugt dem i en anden ordre, kan du sætte statussen på ordren tilbage til kladde og få ordren til at genberegne ifølge opskriften.

 1. Gå til fanen Producerede varepartier.
 2. Sæt flueben ved varepartilinjerne, klik på Massehandlinger og vælg ændre forsyningsstatus. Vælg Kladde.
 3. Rediger ordrens status til Kladde. Det gøres i ordrehovedet ved at trykke på Rediger og vælg Kladde i feltet Status.
 4. Gå til fanen Opskrifter og klik på Rediger. Gem uden at rette noget. Så vil ordren genberegne ifølge opskriften.

Indhold