Varuparti (Lot)

Ett varuparti (Lot) är en begränsad kvantitet av en given produkt som har samma egenskaper som t.ex. produktionsbatch, produktionsdatum, fältet där gröan har skördats, området fisken fångats i, vem den fångas / skördas av etc. Varupartiet tilldelas ett lotnummer, som följer med varan till dess den bearbetas till en ny produkt (och därmed blir ett nytt varuparti) eller säljs;

När ett parti varor handlas kommer det vanligtvis också få ett nytt partinummer (lotnummer), även om partiet i sig är intakt. Vid delning av ett varuparti tilldelas de nya partierna nya lotnummer.

En sändning kan lagras i enheter som kolli, st, kg, liter eller liknande beroende på vad sändningen innehåller.

Livsmedelsföretag har en skyldighet att säkerställa spårbarhet för de försändelser som säljs eller bearbetas av företaget.

Lot (varuparti) och batch används ofta som samma sak, vilket det också är ibland. En batch kan delas upp i flera varupartier, men flera batcher kan aldrig ingå i samma varuparti.

tracezilla är ett affärssystem som bland annat stöder livsmedelsföretags lager- och orderhantering. Med tracezilla kan du enkelt hålla reda på dina varupartier, så du säkerställer spårbarhet från köp till produktion till försäljning.

Få vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från tracezilla direkt i din inkorg!