Photo by Bence Szemerey (https://www.pexels.com/photo/corridor-between-piles-of-containers-in-storehouse-7513430/)

Tilføj automatisk paller, kasser, fragt, pant, told og meget andet til dine ordrer

Slip for manuel håndtering med tracezillas automatiske ordrelinjer

Photo by Bence Szemerey (https://www.pexels.com/photo/corridor-between-piles-of-containers-in-storehouse-7513430/)
Fotos af ELEVATE(https://www.pexels.com/da-dk/foto/alkohol-industri-ol-stak-1267328/)

Automatiske ordrerlinjer i tracezilla

Med Automatiske ordrelinjer kan tracezilla automatisk tilføje paller og kasser til dine ordrer baseret på mængden og typen af varer på ordren. Du slipper både for at beregne antallet af paller og for at tilføje dem til ordren.

På samme måde kan fragt, rabat, pant og lignende tilføjes og faktureres automatisk baseret på mængden og typen af varer på ordren, på kunde, land, vægt, beløb og andet.

Omkostninger i forbindelse med indkøb eller salg kan også lægges til baseret på regler. Det kan være told, fragt, afgifter eller andet.

Dine fordele

Tilføj automatisk kasser og paller til ordrer

Tilføj automatisk kasser og paller

Tilføj automatisk forskellige typer kasser og paller afhængigt af antallet og typen af ​​varer på ordren

Automatisk fakturering af fragt og pant

Fakturer automatisktfragt og pant o.l. baseret på hvilke varer der er på ordren - og meget andet

Tilføj automatisk told, fragt og andre omkostninger på ordren

Sæt regler op så omkostninger automatisk tilføjes ordrer på baggrund af hvilke varer der er på ordren og andre forhold

tracezilla app

Om tracezilla

tracezilla er et forretningssystem designet til fødevarevirksomheder. Når du bruger tracezilla, kan du automatisere store dele af dit ordreflow. Det gælder fx, når der skal tilføjes kasser og paller til ordrer baseret på varerne på ordren, eller når der skal faktureres pant på flasker og dåser. Du kan også automatisere fragt, told, rabatter og lignende. tracezilla som forretningssystem understøtter indkøb, produktion, salg, lagerstyring, logistik, kvalitetsstyring og meget mere – alt sammen i fødevaresammenhæng til f.eks. sikre sporbarhed.

Vil du også optimere og automatisere din ordrehåndtering?

Få en introduktion