Produktion og opskrifter

Produktion og opskrifter

Producer med fuld sporbarhed og automatisk lagertræk.

tracezilla giver dig redskaberne til en effektiv styring af din produktion.

Produktion og opskrifter

Sådan hjælper tracezilla din virksomhed

Produktion med automatisk lagertræk

Få automatiseret dit lagertræk på produktionen og hold styr på kostpriser og sporbarhed

Lav produktionordrer der automatisk justerer lageret og holder styr på sporbarhed og svind.

En produktionsordre trækker råvarer ud af lageret og sætter de forarbejdede varer på lager. Samtidig beregnes varens nye kostpris.

Produktionsordrer kan både laves for egne produktioner og for lønproduktioner, du får foretaget ude i byen. Du kan planlægge transporter af både råvarer og færdigvarer på baggrund af produktionsordren.

Sæt automatik på dine produktionsordrer ved brug af opskrifter! Med opskrifter tilføjes ingredienser og slutprodukt(er) automatisk til produktionsordren i de beregnede mængder.

Opskrifterne kan automatisk tilføje de forventede omkostninger ved produktionen, så det afspejles i kostprisen.

Opskrifterne anvendes også i økologiregnskabet til at beregne det forventede forbrug og produktion af økologiske varer.

Fuld indsigt i din produktion

Dyk ned i tallene og bliv klogere på dit produktionsflow.

Produktionsrapporter giver væsentlig indsigt i udbytte, kostpriser og afvigelser fra dine opskrifter.

Du kan dykke ned i enkeltproduktioner eller se på tendenser i produktionen over tid.

Produktionsrapporterne kan hjælpe dig med at identificere forbedringspotentialer og minimere spild.

Plent BV
tracezilla giver os et godt overblik over svind og tab, så vi kan handle på det
Bas Hoeve — CEO, Plent BV

Effektiv styring

tracezilla har givet os en langt mere effektiv styring af vores produktion

Læs hele casen her

Prøv gratis

Lad os hjælpe dig med at gøre det nemmere at drive fødevarevirksomhed

Kom i gang