Holdbarhed (datomærkning)

Fødevareprodukter mærkes med en angivelse af holdbarheden, hvor der skelnes mellem udsagnene Bedst før og Sidste anvendelsesdato. Holdbarhedsmærkning kaldes også datomærkning.

Datoen for holdbarheden udtrykkes med ét af udsagnene på baggrund af hvor let fordærvelige fødevarerne er, og om fødevarerne efter den angivne dato kan udgøre en sundhedsrisiko.

Bedst før

Bedst før-mærkningen henviser til, at en fødevare inden for holdbarhedsperioden bibeholder den samme sensoriske kvalitet. En fødevare som angives med en Bedst før-holdbarhed vil også kunne spises efter den angivne dato, hvis den ud fra en vurdering af lugt og smag fremstår acceptabel.

Det er producentens ansvar at vurdere hvorvidt en fødevare kan anvendes efter udløb af Bedst før-datoen. Få mere information holdbarhedsmærkning på Fødevarestyrelsen hjemmeside eller læs afsnit 12.9 om bestemmelserne for holdbarhedsforlængelse i mærkningsvejledningen.

Derudover er der bestemmelser for, hvornår der skal fremgå dag, måned og år i angivelsen af holdbarhed:

  • Ved en holdbarhed fra 0 til under 3 måneder kan holdbarheden angives med dag og måned.
  • Ved en holdbarhed mellem 3 og 18 måneder kan holdbarheden angives med måned og år.
  • Ved en holdbarhed over 18 måneder er det tilstrækkeligt at holdbarheden angives med årstal.

Sidste anvendelsesdato

Fødevarer mærket med Sidste anvendelsesdato er produkter, der er mikrobiologisk let fordærvelige, hvilket vil sige at de fordærves af sygdomsfremkaldende bakterier inden for 5 dage ved en køleskabstemperatur på 5 ºC. Fødevarerne kan efter den angivne dato udgøre en sundhedsrisiko ved indtag og er dermed uegnede til konsum efter denne dato.

 

Kilde: Fødevarestyrelsen.

tracezilla er et ERP-system, som understøtter blandt andet fødevarevirksomheders lager- og ordrestyring. I tracezilla kan du holde styr på dine datoer for holdbarhed for hvert vareparti, og du kan opsætte en standard holdbarhedsperiode for dine producerede varer. Lagerbeholdningen kan plukkes automatisk efter plukkemetoden FEFO - First Expired, First Out. Du kan læse mere om tracezilla her.

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder fra tracezilla direkte i din indbakke!