Lagerværdi, beregning af lagerværdi

Hvis man gerne vil have en sund forretningsøkonomi, er det en fordel løbende eller med jævne mellemrum at beregne værdien af sit lager. Fordelene ved løbende eller regelmæssig lagerværdiberegning er bl.a.

  • bedre risikostyring og planlægning - overblik over hvad der repræsenterer de største værdier på lageret, sammenholdt med eventuelle udløbsdatoer, kan være vigtige redskaber i at prioritere salgsaktiviteter, således at risikoen for dyrt spild minimeres.
  • korrekt kostprisberegning - man kan beregne de omkostninger der er forbundet med varerne mere korrekt og derved få korrekt beregning af dækningsbidrag og dækningsgrad i forbindelse med salg af varer.
  • glad revision og skat - det er vigtigt at have styr sin lagerværdi, da dette både siger noget om din virksomheders aktiver og er et vigtigt grundlag for det årlige skatteregnskab.

Det er forskelligt hvor vigtigt det er løbende at kende sin lagerværdi. For virksomheder der handler med forgængelige varer som fødevarer, eller varer der hurtigt mister sin værdi, har det stor værdi løbende at kende sin lagerværdi, så man undgår spild.

Læs historien om hvordan Musicon Mikrobryggeri har fået styr på deres lagerværdi med tracezilla: “Når revisoren kommer forbi, kan jeg lave en lagerværdirapport med et enkelt klik.”

Lagerværdien kan opgøres som indkøbsprisen alene (det vil sige den pris som står på leverandørens faktura) eller denne plus yderligere omkostninger i forbindelse med varerens anskaffelse. Det vil sige indkøbsprisen plus omkostninger til fragt, told, forarbejdning osv.

Der er forskellige metoder til beregning af lageret, som er mere eller mindre korrekte og nøjagtige. De mest almindelige er beskrevet nedenfor.

Den løbende beregning af lageret er først og fremmest med henblik på styring af forretningen. Værdien af lageret skal under alle omstændigheder opgøres i forbindelse med årsregnskabet. Dette foregår ved at man laver en regulær optælling af lageret (status). Ved at sammenligne resultatet af optællingen med det man har registreret i sit lagersystem, kan man se hvor meget spild der har været i løbet af året.

 

FIFO

Den mest anerkendte metode til beregning af lagerværdi er FIFO - First In, First Out. Når du anvender FIFO antager du, at den ting du tager fra lageret altid er den ting der først kom ind på lageret - også selv om det måske ikke reelt var den ting du tog.

Hvis det er cykler, du har på dit lager, er det ikke så vigtigt om den cykel du tager fra lageret er den som du købte i maj eller i marts. Men når du opgør dit lager, vil du altid antage at det er den cykel, som du fik ind i marts.

Driver man fødevarevirksomhed, vil man formentlig ikke bare anvende FIFO til lagerværdiberegning, men også i praksis tage den først indkøbte vare fra lageret, så man reducerer risikoen for spild. Mange fødevarevirksomheder vil måske endda i praksis gøre brug af FEFO - First Expired, First Out, altså at tage det fra lageret der har den korteste udløbsdato, selv om det ikke er den først anskaffede vare. Men selv om man praktiserer FEFO, vil mange stadig opgøre lageret efter FIFO-metoden.

 

Nøjagtig lagerværdiberegning

Hvis du har et lagerstyringssystem, der løbende registrerer nøjagtigt hvilke varer der går ind og ud af dit lager - altså ikke bare at det er et glas syltetøj, men præcis hvilket glas syltetøj det er og fra hvilket vareparti det stammer - så er det muligt løbende at beregne den nøjagtige værdi af lageret.

Se her, hvorfor det er vigtigt at kende den nøjagtige værdi af sin vare

Praktiserer man FEFO og dermed altid tager varer med den korteste udløbsdato, vil lageret også blive opgjort efter FEFO-metoden. Værdimæssigt vil det næppe have den store betydning, da der ofte vil være stort sammenfald mellem FEFO og FIFO, og der i alle tilfælde sjældent vil være særligt langt imellem.

 

Gennemsnitsprincippet

Det er også muligt at anvende det såkaldte gennemsnitsprincip. Her værdisætter man lageret på baggrund af et vægtet gennemsnit af lagerets prisfastsættelse ved årets begyndelse og priserne på de varer man køber eller fremstiller i årets løb.

Læs mere på skat.dk

 

tracezilla er et ERP-system, som understøtter blandt andet fødevarevirksomheders lager- og ordrestyring. I tracezilla er det muligt at lave nøjagtig lagerværdiberegning på et hvilket som helst tidspunkt og trække en rapport i PDF eller til Excel til viderebearbejdelse.

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder fra tracezilla direkte i din indbakke!