Lagervärde, beräkning av lagervärde

Vill du ha en sund företagsekonomi är det en fördel att räkna ut värdet på ditt lager löpande eller med jämna mellanrum. Fördelarna med löpande eller vanlig lagervärdeberäkning är bl.a.

  • bättre riskhantering och planering – en översikt över vad som representerar de största värdena på lagret, jämfört med eventuella utgångsdatum, kan vara viktiga verktyg för att prioritera försäljningsaktiviteter så att risken för dyrt svinn minimeras.
  • korrekt självkostnadsberäkning - du kan mer korrekt beräkna kostnaderna för varorna och därigenom få en korrekt beräkning av täckningsbidrag och täckningsgrad i samband med försäljning av varor.
  • glad revision och skatt – det är viktigt att ha koll på sitt lagervärde, eftersom detta både säger något om ditt företags tillgångar och är ett viktigt underlag för årsbokslutet.

Det är olika hur viktigt det är att känna till sitt lagervärde löpande. För företag som handlar med ömtåliga varor som mat, eller varor som snabbt minskar i värde, har det stort värde att kontinuerligt känna till sitt lagervärde, så man slipper svinn.

Läs historien om hur Musicon Mikrobryggeri har förvaltat sitt aktievärde med tracezilla: “När revisorn kommer förbi kan jag göra en aktievärderapport med ett enda klick.”

Lagervärdet kan beräknas som enbart inköpspriset (dvs det pris som anges på leverantörens faktura) eller detta plus merkostnader i samband med köp av produkten. Det vill säga inköpspriset plus kostnader för frakt, tull, bearbetning m.m.

Det finns olika metoder för att beräkna lagret som är mer eller mindre korrekta och exakta. De vanligaste beskrivs nedan.

Den löpande beräkningen av varulagret är i första hand till för att sköta verksamheten. Lagrets värde ska under alla omständigheter beräknas i samband med årsbokslutet. Detta görs genom att regelbundet räkna lagret (inventera). Genom att jämföra resultatet av inventeringen med vad du har registrerat i ditt lagersystem kan du se hur mycket svinn det har blivit under året.

FIFO

Den mest kända metoden för att beräkna lagervärde är FIFO - First In, First Out. När du använder FIFO utgår du från att det du tar från lagret alltid är det som först kom in på lager – även om det kanske inte riktigt är det du tog.

Om det är cyklar du har på ditt lager spelar det ingen roll om cykeln du tar från lagret är den du köpt i maj eller i mars. Men när du listar ditt lager kommer du alltid att anta att det är cykeln som du fick in i mars.

Om du driver ett livsmedelsföretag kommer du förmodligen inte bara att använda FIFO för lagervärdesberäkning, utan även i praktiken ta den första köpta varan från lagret, så du minskar risken för svinn. Många livsmedelsföretag kan till och med i praktiken använda sig av FEFO – First Expired, First Out, alltså att ta från det som har kortast utgångsdatum, även om det inte är den första varan som köpts. Men även om man utövar FEFO kommer många ändå att beräkna lagersaldot enligt FIFO-metoden.

Noggrann beräkning av lagervärde

Om du har ett lagerhanteringssystem som kontinuerligt registrerar exakt vilka varor som går in och ut ur ditt lager – inte bara att det är en burk sylt, utan exakt vilken burk sylt det är och från vilket parti den kommer – så är det möjligt att beräkna lagrets exakta värde kontinuerligt.

Om du utövar FEFO och därmed alltid tar varor med kortaste utgångsdatum, kommer lagret även att beräknas enligt FEFO-metoden. Värdemässigt kommer det knappast att ha någon större betydelse eftersom det ofta kommer att finnas ett stort sammanfall mellan FEFO och FIFO, och i samtliga fall blir det sällan särskilt stor skillnad mellan dem.

Genomsnittsprincipen

Det är också möjligt att tillämpa den så kallade genomsnittsprincipen. Här värderas lagret utifrån ett vägt genomsnitt av lagrets prissättning i början av året och priserna på de varor du köper eller tillverkar under året.

tracezilla är ett affärssystem som stödjer bland annat livsmedelsföretagens lager- och orderhantering. I tracezilla är det möjligt att göra en korrekt lagervärdesberäkning när som helst och få en rapport i PDF eller till Excel för vidare bearbetning.

Få vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från tracezilla direkt i din inkorg!