Priser & Lösningar

Jämför abonnemang

Se vad du får i de olika abonnemangen.

Basdata kr 0/mån Handel kr 1.365/mån Produktion Mest populär kr 1.880/mån
14 dagars gratis provperiod
1 användare ingår
Pris per ytterligare användare kr 0/mån kr 340/mån kr 400/mån
Chattsupport
E-postsupport
Telefonsupport
Onboarding Gratis demo 10 timmar ingår 20 timmar ingår
Lager & Planering
Inventering & Varuparti-hantering
Inventering
Inventeringsrapporter
Flera lagerställen
Förflyttning av varor
Prognoser
Skannrar & Vågar
Power Pack Tillägg Tillägg
Produktion & Recept
Produktionsordrar
Recept
Produktionsrapporter
Kostnader & Intäkter
Självkostnadsberäkningar
Lagervärdering
Utgiftskontroll
Punktskatter
Självkostnadssimuleringar
Finansiella rapporter
Fakturering
Försäljning & Inköp
Inköpsorder
Försäljningsorder
Offerter
Dropshipping
B2B Commerce Tillägg Tillägg
Prislista
Handelsdokument
Ramavtal
Automatiska orderrader
Samarbetspartners & kontakter
CRM features
tracezilla EDI
Öppet API
Automatisk fildelning
EDI
Integrationer för försäljningsplattformar
Spårbarhet & Kvalitetshantering
Spårbarhet
Spårbarhetsrapport
Uppgifter & Kontroller Tillägg Tillägg
Planera
Resurser
Certifikat & Hållbarhet
Ekologisk massbalans (Input-Output)
MSC, ASC och annat
Leverantörscertifikat
Kom igång Kom igång Kom igång
Har du fler frågor om vår prissättning? Läs mer i våra vanliga frågor om prissättning

Få en demo och prova gratis i 14 dagar

Vi gör det enklare att driva livsmedelsföretag

Kom igång