Uppgifter & Kontroller

Låter dig hantera uppgifter och automatiska kontroller. Samarbeta effektivt kring uppgifter, egenkontroll och planering.

Uppgifter & Kontroller
Dina fördelar

Automatiserade uppgifter och kontroller

Automatiska kontrollpunkter

Låt kontrollpunkterna skapas automatiskt utifrån regler. T.ex. en regel baserad på vilka varor som tas emot.

Visuellt veckoschema

Få en enkel överblick över allt du behöver göra den kommande veckan i den visuella veckoplanen.

Tilldela uppgifter till recept, beställningar och partier

Tilldela uppgifter till recept, beställningar och varupartier och spara kontrollvärden för dokumentationsändamål och analyser.

Vill du automatisera din kvalitetshantering?

Samarbeta effektivt kring arbetsuppgifter, egenkontroll och planering.

Modulen Uppgifter & Kontroller låter dig utföra din kvalitetskontroll med automatiskt skapade uppgifter och kontroller.

Kontrollvärden och bekräftelser sammanställs automatiskt i anpassade rapporter som kan fungera som underlag för besiktningar och egenkontroller.

Få en demo och prova gratis i 14 dagar

Vi gör det enklare att driva livsmedelsföretag

Kom igång