CRM funktioner i tracezilla

I tracezilla finns det många CRM-funktioner i de enskilda modulerna

CRM funktioner i tracezilla

Håll koll på kunder och leads

I tracezilla finns det många funktioner som stödjer din relation med dina kunder och hjälper dig att hantera kunder och leads effektivt.

Taggar och kommentarer

Du kan tilldela taggar till kunder och leads och på så sätt gruppera dem utifrån olika kriterier som du själv definierar. Du kan använda färgade taggar för att uppmärksamma särskilda avtal som gäller för en kund, eller något som är viktigt att komma ihåg.

Du kan bifoga kommentarer till kunder och leads så att alla i ditt företag kan se det när de skapar order till kunden/leaden.

Filer på kunder

Det är möjligt att lägga till filer till en kund eller en lead, så att avtal och andra dokument alltid är lätta att komma åt.

Skicka mejl från tracezilla

Du kan koppla ditt domännamn till tracezilla och skicka e-post från systemet. Mejlen du skickar från tracezilla kommer att skickas från din egen e-postadress och besvaras i din egen inkorg.

Du kan se på kunden/leaden i tracezilla hur många mejl som har skickats till kunden eller leaden från tracezilla och klicka dig in på översikten.

Prislistor och automatiska rabatter

I tracezilla kan kunderna ha individuella prislistor. Flera kunder kan ha samma prislista och prislistor kan enkelt ersättas med andra prislistor under en begränsad period.

Prislistor kan också kombineras med rabatter. Du kan sätta upp regler för när en rabatt skall gälla, t ex för vilka kunder och för vilka produkter.

Dela produktkatalog

Från tracezilla kan du dela din produktkatalog med en kund eller lead. Du markerar varorna i systemet och väljer vilken partner de ska skickas till. Du kan välja om priser och produktinformation ska skickas med. Priserna är såklart kundens/leadens egna priser utifrån prislistan.

Produktkatalogen skickas via e-post i pdf. Om din kund/lead är en tracezilla-användare kommer de att kunna ladda artiklarna direkt in i tracezilla.

Kundens artikelnummer och kundspecifika krav

I tracezilla kan du ange kundens artikelnummer på din artikel. Du kan också specificera kundspecifika krav på t ex hållbarhet och minsta orderantal, så att du är säker på att uppfylla kundens krav.

Hantera ordrar och erbjudanden effektivt

Försäljningsorder och försäljningsofferter

I tracezilla kan du skapa försäljningsorder och försäljningsofferter. Försäljningsofferter kan enkelt konverteras till försäljning eller avbrytas.

Försäljningsofferter kan skapas utifrån prislistor och automatiska rabatter kan inkluderas.

Det är enkelt att skicka gratisprover till befintliga kunder eller nya leads.

B2B-handel

B2B Commerce är en försäljningsportal där dina säljare enkelt kan lägga ordrar på språng utan att behöva komma åt själva systemet. Du kan ange vilka kunder dina säljare får lägga beställningar till.

B2B Commerce fungerar även som en B2B Webshop där dina kunder kan lägga ordrar själva. Du kan begränsa det så att kunden bara kan se sina egna produkter och priset baseras såklart på kundens prislista. Kunden kan även begära en säljoffert via B2B Commerce.

Ramavtal och abonnemangssystem

Om du har avtal med kunder om hur mycket de måste köpa under en given period kan du hålla koll på det med ramavtal i tracezilla.

Du kan också skapa återkommande ordrar precis som ett abonnemang, så att ordern skapas automatiskt utifrån en fast frekvens och kvantitet.

Prognos

Dina försäljningsordrar och försäljningsofferter kommer att inkluderas i dina prognoser, där du också kan ange din förväntade försäljning. Med prognostisering är det lättare att planera produktion och inköp så att det matchar din förväntade försäljning.

Du kan göra prognoser på enskilda kunder, grupper av kunder eller över alla kunder.

Försäljningsrapporter

I tracezilla finns några mycket detaljerade försäljningsrapporter som gör att du noga kan följa försäljningen till enskilda kunder, kundgrupper, kundsegment, produktgrupper och mycket mer. Det finns alltså goda möjligheter att följa upp utifrån tidigare försäljningar.

I försäljningsrapporter visas försäljningsofferter i en separat kolumn, så att du kan se mängden och värdet på de varor du har ute som offerter.

Fakturering med anpassad information

När du fakturerar dina ordrar från tracezilla läggs spårbarhetsinformation, datum, ursprung och liknande information automatiskt till i dokument. Du kan också anpassa informationen som ska visas på fakturadokumentet utifrån den enskilda kunden/leaden.

Orderdokument och etiketter

Orderbekräftelse, följesedel, kollietiketter, palletiketter och många andra dokumenttyper skapas automatiskt i samband med en försäljningsorder. Du kan välja att använda tracezillas standarddokument och etiketter, som möjliggör kundbaserad anpassning av texter, eller så kan du välja att designa din egen från grunden med modulen Power Pack

Skapa ordrar automatiskt som händelser i din kalender i ditt mejlprogram

Med modulen Power Pack kan du sätta upp ett kalenderflöde så att alla eller urvalda ordrar i tracezilla automatiskt läggs till som händelser i en kalender i ditt mejlprogram.

Integrationer med försäljningsportaler och webshopar

tracezilla har ett antal standardintegrationer med försäljningsportaler, B2B-webbshoppar och B2C-webbutiker.

Registrera uppgifter relaterade till kunder/leads och följa upp

Arbetsuppgifter och uppföljning

Med modulen Uppgifter & Kontroller kan du skapa uppgifter och länka dem till kunder eller leads. Det kan vara fasta uppgifter som utlöses av en specifik åtgärd, till exempel när en order skapas.

Du kan skapa återkommande uppgifter med dagars, veckors eller månaders mellanrum, eller engångsuppgifter.

När uppgiften är markerad som löst vil det registreras vem som löste den.

Skapa uppgifter automatiskt som händelser i din kalender

Med modulen Power Pack kan du sätta upp ett kalenderflöde så att alla eller urvalda uppgifter i tracezilla automatiskt läggs till som händelser i en kalender i ditt mejlprogram. Då får du påminnelser om uppgifter som behöver lösas direkt i din kalender.

Få en demo och prova gratis i 14 dagar

Vi gör det enklare att driva livsmedelsföretag

Kom igång