Prislistor

I tracezilla kan du skapa prislistor för inköp och försäljning samt koppla prislistan till en kund eller leverantör.

Först skapas prislistan och sedan skrivs priser in per SKU. Om priserna är specifika för en kund eller leverantör är prislistan kopplad till partnern.

När en SKU läggs till en beställning kommer tracezilla automatiskt att hämta priset från en prislista. tracezilla tittar efter:

 1. om en prislista är kopplad till partnern
 2. om det finns ett pris för SKU:n i tillhörande prislista
 3. om det finns en reservprislista
 4. om det finns en global prislista i tillfälle av att en specifik prislista inte har valts

När ett pris hämtas automatiskt kommer namnet på prislistan fram.

Skapa prislistor för försäljningspriser

 1. Klicka på Försäljning i toppmenyn och välj Prislistor i dropdown-menyn.
 2. Klicka på Skapa prislista i det övre högra hörnet.
 3. Ge prislistan ett namn som gör att du lätt känner igen den.

  exempelprislista

 4. Du kan ange en Referenskod, som används för att sortera dina prislistor i översikten. Detta är valfritt.
 5. Du kan välja en reservprislista. Om inget pris anges i prislistan kommer tracezilla att få priset från reservprislistan. Om du har skapat en kundspecifik prislista är det en fördel att en standardprislista anges som reservprislista.
 6. Om prislistan är en standardprislista som gäller för de flesta kunder kan du välja Ja till att prislistan är global. Om prislistan är kundspecifik måste du välja Nej.
 7. Välj valuta och kontrollera växelkursen.
 8. Om du önskar att växelkursen ska uppdateras automatiskt kan du välja ja i fältet Hämta automatiskt senaste växelkurs om den finns tillgänglig. Om du vill att växelkursen ska vara fast baserat på den kurs som sattes in när du skapade prislistan, välj Nej.
 9. När en prislista är Aktiv kan tracezilla hämta priser från prislistan. När en prislista inte längre används, välj Nej.
 10. Klicka på Spara.

Skapa prislistor för inköpspriser

 1. Klicka på Köp i toppmenyn och välj Prislistor i dropdown-menyn.
 2. Resten går till på samma sätt som för försäljningspriser.

Ange priser för lagerhållningsenheterna (SKU) i prislistan

 1. Klicka på prislistan i översikten.
 2. Du kan använda filtren till vänster för att söka efter SKU (Stock Keeping Unit).
 3. Ange ett pris för en specifik SKU genom att klicka på pennikonen till höger.
 4. Klicka på Spara eller tryck på Retur på tangentbordet.
 5. Du kan se och redigera flera prislistor samtidigt genom att hitta prislistan till vänster i fältet Aktivera prislistor och välja den prislista som du vill redigera.
 6. Du kan också importera priser och göra ändringar i flera priser samtidigt med hjälp av prislista import mall.

Koppla prislistan till en kund eller leverantör

Du kan ange att en specifik kund eller leverantör ska använda en specifik prislista.

 1. Klicka på Partners i toppmenyn.
 2. Välj kund/leverantör bland dina partners.
 3. Klicka på knappen Redigera i det nedre högra hörnet av Grundläggande information.
 4. Klicka på fliken Priser, villkor…. Ange en del av namnet på prislistan i fältet Prislista, Köp eller Prislista, Försäljning och välj prislista.
 5. Klicka på Spara.

Ersätt en prislista

Du kan skapa en ny prislista för att ersätta en annan prislista. Sedan kan du ställa in ett datum från vilket den nya prislistan ska gälla.

Genom att ange datum 2022-01-01 kommer beställningar som levereras efter detta datum att hämta priser från den nya prislistan.

ersätt prislista

Så här gör du:

 1. Klicka på Försäljning eller Köp i toppmenyn och välj Prislistor.
 2. Skapa en ny prislista. Du kan följa stegen i avsnittet Skapa prislistor för försäljningspriser.
 3. Sök efter den tidigare prislistan som ska ersättas.
 4. Klicka på den blå knappen till höger om prislistan och välj Redigera.
 5. Välj den nyskapade prislistan i fältet Ersättning: Prislista.
 6. Ange vilket datum den nya prislistan ska gälla.
 7. Klicka på Spara.

Du kan arkivera den tidigare prislistan efter angivet datum genom att välja Nej i fältet Aktiv.

Uppdaterar priser i prislistan

Behöver du uppdatera alla priser i en prislista enligt en viss procentsats? Till exempel höja alla detaljhandelspriser med 2%?

Då kan du använda dig av tracezillas importmall:

 1. Klicka på Försäljning i toppmenyn och välj Prislistor.
 2. Sök efter prislistan som innehåller priser som behöver uppdateras. Klicka på prislistan.
 3. I fältet Dölj kan du välja Ingen, Pris saknas eller Har pris för att begränsa relevanta SKU:er.
 4. Klicka på Importera uppe till höger. Välj Hämta importmall i dialogfönstret.
 5. Öppna kalkylarket på din dator.
 6. Nu kan du göra beräkningar av priserna. Observera att priserna på importmallen inte kan laddas upp med underliggande beräkningar. Se till att kopiera och klistra in som värden (se nedan).
 7. Spara filen på din dator.
 8. Klicka på Ladda upp i tracezilla och välj filen från skrivbordet.

Exempel på beräkning

1) I kolumn F i importmallen, rad 2, ange en formel så att alla priser ökar med 2 %.

=$E2*1,02

2) Genom att ange $ kommer formeln att följa raderna i kolumn E, dvs E3, E4, E5 etc.

3) I det nedre högra hörnet av cellen kan formeln nu dras nedåt så att den tillämpas på alla priser.

4) Välj alla priser i kolumn F och tryck Ctrl C för att kopiera. Flytta musen till cell G2. Tryck på Ctrl Skift V (Klistra in som värden).

5) Markera alla priser i kolumn E och F. Högerklicka och välj Radera> Ta bort cell vänster så att uppdateringspriserna från kolumn G flyttas till kolumn E.

Spara filen på din dator och sedan är den redo att laddas upp till tracezilla igen.

Om de uppdaterade priserna ska förekomma i en annan prislista som ersätter den tidigare måste prislistans namn ändras i kolumn E, rad 1 till namnet på den nya prislistan.

Översikt