Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Kostnadsfördelningsrapport

Kostnadsfördelningsrapporten ger dig en detaljerad visning av dina kostnader. Du kan se kostnader per artikel, varuparti och leverantör.

  1. Klicka på Ekonomi i toppmenyn och välj Kostnadsfördelning i avsnittet Rapporter.
  2. Du kan filtrera och klicka på Använd för att begränsa visningen.
  3. Du har sex flikar i rapporten: Per artikel / Råvaror, Per varuparti / Post, Per leverantör, Per artikel, Per artikel / Måttenh. och Extraktion.
  4. Du kan se rapporten i ett utskriftsvänligt format genom att klicka på Utskriftsvänlig.
  5. Du kan exportera rapporten till Excel genom att klicka på XSLX. Om du vill exportera hela rapporten till Excel eller ett annat program för vidare bearbetning, gå först till fliken Extraktion och klicka sedan på XLSX.

Kostnadsfördelningsrapport: Exempel

Per artikel / Råvaror

Denna flik visar kostnader för producerade artiklar inklusive råvaror. Du ser kostprisändringar både per måttenhet och totalt.

 

Per varuparti / Post

Välj en ingående order eller ett varuparti för att kunna visa innehållet i denna flik.

Du ser bara de varupartier som tillför värde. Dvs. om det produceras mellanvaror, som inte resulterar i ändringar i kostpriser, kommer de inte visas i denna flik. Du kommer se kostprisändringar både på måttenhetsnivå och totalt.  

Per leverantör, Per artikel & Per artikel / Måttenh.

Dessa flikar visar kostnader på leverantörsnivå. Informationen är uppdelat i kategorier (arbetskraft, finansiell, inköpspris osv.).

 

Filter

Det finns flera filtreringsmöjligheter. Du kan t.ex. filtrera på artiklar, datum eller leverantör.

Kostnadssimuleringar

Om du använder funktionen Kostnadssimuleringar, kan du även se dina kostprisberäkningar i denna rapport. Under avsnittet Kostnadssimuleringar väljer du Ja i Visa kostnadssimuleringar.

Kostnadsfördelningsrapport - Filter  

Genväg till rapporten

Du kan även gå till kostnadsfördelningsrapporten direkt från en ingående order eller ett varuparti.

Gå till kostnadsfördelningsrapporten via en order

Översikt