Lagerorder

Om du vill dela upp ett parti eller flytta partier från ett lager till ett annat skapar du en Lagerorder och lägger till relevanta partier.

I dina företagsinställningar kan du ställa in några standardinställningar för dina beställningar.

För att se dina lagerordrar, klicka på Lager i toppmenyn och välj Flytta varor.

Skapa lagerorder

 1. För att skapa en lagerorder, klicka på knappen Skapa lagerorder i det övre högra hörnet.
 2. Välj partner och den plats du vill flytta varorna till i fältet Leverera till partner. Vill du dela upp ett varuparti, väljer du din egen partnerprofil och ditt eget lagerställe i både Leverera till partner och Hämtning från partner.
 3. Du kan välja eller lägga till (genom att klicka på +) en Speditör om det är relevant.
 4. Välj Leveransdatum, Hämtningsdatum och Tillgänglighetsdatum.
 5. Du kan skriva in Anmärkningar eller välja Taggar genom att klicka på fliken Anmärkningar i dialogrutan.
 6. Klicka på Spara för att skapa beställningen.

Lägg till varupartier i beställningen

 1. Precis efter att du har skapat din beställning kommer det inte att finnas några varupartier på beställningen ännu. För att lägga till ett parti klickar du på Lägg till varurad.
 2. Ange Antal.
 3. Välj en lagerhållningsenhet. Välj hur varupartierna ska väljas.
 • Välj inte varupartier än: Du kan välja att inte välja varupartierna än utan göra det vid ett senare tillfälle.
 • Tillåt valfritt parti att väljas: Du kan välja att låta applikationen välja varupartierna åt dig. I detta fall plockas partierna alltid enligt FEFO-principen (First Expiry First Out).
 • Begränsa partier efter plats: Du kan välja att plocka partierna från ett specifikt lager, fortfarande enligt FEFO-principen.
 • Ange varuparti: Du kan välja att själv specificera exakt vilka partier du ska välja.
 • Plocka varor utan spårbarhet: Du kan plocka varorna från ditt lager utan spårbarhet. Detta kan vara användbart om du har en webbshop eller om du hanterar dina förpackningar utan spårbarhet.

Så snart du har skapat dina varupartier kan du ändra Leveransstatus genom att markera rutan till vänster om varupartiet och klicka på Ändra leveransstatus. Leveransstatus är inställd på Förväntad som standard. Det kan ändras till Bekräftad, I Transit och På Stället. För att börja disponera varupartierna måste leveransstatus ställas in på Bekräftad eller På stället.

Du kan växla mellan flikarna Flyttade varupartier, Genererade varupartier, Leveranser, Budget, Kostnader, Dokument og Filer på beställningen.

Flyttade varupartier är de varupartier som du vill dela eller flytta till ett nytt Lagerställe.

Genererade är de varupartier du har delat eller flyttat till ett nytt ställe. De nya lotterna fick två extra siffror tillagda till deras lotnummer. Läs mer om lotnummer.

För att skapa en Orderbekräftelse, gå till fliken Dokument. Lär dig mer om Dokument.

Skicka och ta emot beställning

När du har tagit emot eller skickat en beställning kan du enkelt markera den mottagen/avskickad genom att använda snabbknapparna Skicka beställning och Ta emot beställning i det övre högra hörnet av beställningen. Läs mer om Leveranser.

Översikt