Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Skapa kreditnota med priskorrektion

Det finns två sätt att kreditera pga. fel pris på varor. Om du vill kreditera hela ordern, korrigera enhetspriser på sålda varor och skapa en ny faktura, gå till avsnitt 1) Kreditera hela ordern, korrigera priser och skapa en ny faktura. Om din kund vill ha en tilläggsfaktura för mellanskillnaden, kan du följa vägledningen under avsnitt 2) Priskorrigering med tilläggsfaktura/ kreditnota (med hjälp av tjänstrader).

Se våra andra kreditnota-vägledningar här.

 

 

1) Kreditera hela ordern, korrigera priser och skapa en ny faktura

Denna vägledning är kompatibel med EDI-ordrar och dokument som ska skickas via EDI.

 1. Gå till relevant försäljningsorder.
 2. Klicka på pilen bredvid fakturan. Välj Gå till.
 3. Klicka på Skapa kreditnota. Bekräfta genom att klicka på Skapa nu.

  När du skapar en kreditnota för en EDI-order kan du välja en Anledning till kreditering från dropdown-menyn.

 4. Skicka kreditnotan till kunden.
 5. Klicka på Gå till order.
 6. Klicka på Öppna order uppe till höger.
 7. Klicka på den blåa knappen med tre punkter på artikelraden. Välj Redigera.
 8. Rätta i fältet Enhetspris. Klicka på Spara. Skapa en fördefinierad tjänst för priskorrigering
 9. När alla korrigeringar av priset är gjorda klickar du på Skapa +/- faktura.
 10. Kontrollera att all information i dialogfönstret är korrekt. Skriv en kommentar vid behov.
 11. Klicka på Skapa först som utkast.
 12. Klicka på Visa dokument och kontrollera att den nya fakturan ser korrekt ut. Om detta stämmer klickar du på Synkronisera och slutför.
 13. Skicka fakturan till kunden.

Exempel

Gammal faktura Skapa en fördefinierad tjänst för priskorrigering

Ny faktura Skapa en fördefinierad tjänst för priskorrigering

 

 

2) Priskorrigering med tilläggsfaktura/ kreditnota (med hjälp av tjänstrader)

Om kunden inte vill få en kreditnota på hela fakturan och sedan en ny faktura – utan bara ett dokument på mellanskillnaden kan du göra en priskorrigering med en tjänstrad.

Observera att den här metoden för att skapa fakturor eller kreditnotor inte kan användas med EDI.

 

 1. Gå till relevant försäljningsorder.
 2. Klicka på fliken Tjänstrader.
 3. Klicka på Skapa tjänst.
 4. Fyll i fälten Radtext, Artikel på order, Kategori, Taggar och Beräkningsmetod. OBS! Kategorin skall vara Finansiell.

  Tips: Det är en fördel att skapa en fördefinierad tjänst då du kan styra bokföringen av beloppet genom att placera tjänsten i en given produktgrupp i ditt bokföringsprogram. Dessutom slipper du också att ange och välja samma basinformation varje gång du ska kreditera på detta sätt.*

 5. Om du har valt Per enhet som Beräkningsmetod ska du ange kvantitet och mellanskillnaden mellan fel och rätt pris. Om du valde Fast pris som Beräkningsmetod, kan du ange totalsumman som kreditnotan ska skapas för.

  Exempel: Om priset per kolli var 144 SEK, men ska korrigeras till 114 SEK, ska du ange -30 i fältet Enhetspris. I fall du valde Fast pris, ska du ange -1500 i fältet Pris.

 6. Klicka på Spara. Om priset behöver korrigeras för flera artiklar, ska du skapa fler tjänstrader. Kreditering - Tjänstrad
 7. När alla relevanta priskorrigeringar har lagts till klickar du på Skapa +/- faktura. Skapa en kreditnota
 8. Rätta ev fakturadatum och andra uppgifter. Klicka på Skapa först som utkast.
 9. Klicka på Visa dokument och kontrollera att alla rader på dokumentet är korrekta.
 10. Klicka på Synkronisera och slutför.
 11. Skicka krediten/ fakturan till kunden.

Exempel på kreditnota baserat på en separat rad med priskorrigering Exempel på kreditnota för priskorrigering

tracezilla kommer att skapa en faktura om summan är positiv. Om summan är negativ kommer tracezilla att skapa en kreditnota.

Översikt