Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Skapa kreditnota med priskorrektion

Se hur du skapar en kreditnota så att priset kan korrigeras och en ny faktura kan utfärdas, eller hur du skapar en kreditnota utifrån en separat rad för priskorrigering.

Du hittar fler instruktioner för kreditering på grund av andra orsaker här.

 

 

Priset på en (eller flera) artikel(er) skall korrigeras

När priset på en vara skall ändras, t.ex. från 399 SEK till 382 SEK per paket måste en kreditnota skapas för hela fakturan.

Denna procedur är kompatibel med EDI-ordrar och dokument som ska skickas via EDI.

 1. Gå till relevant försäljningsorder.
 2. Klicka på pilen bredvid fakturan. Välj Gå till.
 3. Klicka på Skapa kreditnota. Bekräfta genom att klicka på Skapa nu.

  När du skapar en kreditnota för en EDI-order kan du välja en Anledning till kreditering från dropdown-menyn.

 4. Skicka kreditnotan till kunden.
 5. Klicka på Gå till order.
 6. Klicka på Öppna order uppe till höger.
 7. Klicka på den blåa knappen med tre punkter på artikelraden. Välj Redigera.
 8. Rätta i fältet Enhetspris. Klicka på Spara.
 9. När alla korrigeringar av priset är gjorda klickar du på Skapa +/- faktura.
 10. Kontrollera att all information i dialogfönstret är korrekt. Skriv en kommentar vid behov.
 11. Klicka på Skapa först som utkast.
 12. Klicka på Visa dokument och kontrollera att den nya fakturan ser korrekt ut. Om detta stämmer klickar du på Synkronisera och slutför.
 13. Skicka fakturan till kunden.

 

 

Kunden ska ha en priskorrigering på en tilläggsfaktura/kreditnota

Om kunden inte vill få en kreditnota på hela fakturan och sedan en ny faktura – utan bara ett dokument på mellanskillnaden kan du göra en priskorrigering med en servicelinje.

Observera att den här metoden för att skapa fakturor eller kreditnotor inte kan användas med EDI.

 

 1. Gå till relevant försäljningsorder.
 2. Klicka på fliken Tjänstrader.
 3. Klicka på Skapa tjänst.
 4. Under fältet “Fördefinierad tjänst” kan du klicka på symbolen + för att skapa en ny Tjänst.

  Det är en fördel att skapa en fördefinierad tjänst då du kan styra bokföringen av beloppet genom att placera tjänsten i en given produktgrupp i ditt bokföringsprogram. Dessutom slipper du också att ange och välja samma information varje gång, du kan helt enkelt bara rätta till mängd och pris.

 5. Nedan kan du se ett exempel på hur du kan skapa en fördefinierad tjänst. Du kan läsa mer i instruktionerna här. Skapa en fördefinierad tjänst för priskorrigering
 6. När tjänsten har skapats kommer du att omdirigeras tillbaka till serviceraden på den specifika ordern. Här kan du välja en specifik produkt som priskorrigeringen avser i fältet Artikel på order. Ange priskorrigeringsspecifikationer
 7. Korrigera antalet enheter som priset måste korrigeras för i fältet Kvantitet.
 8. Ange skillnaden mellan föregående enhetspris och rätt enhetspris.

  Exempel: Om varan kostade 88 DKK per paket på första fakturan, men borde ha kostat 99,5 DKK per paket, då är skillnaden 11,5 DKK per paket.

  Om rätt pris är lägre än det pris som stod på första fakturan, kom ihåg att skriva - (minus) framför styckpriset, t.ex. - 11,5 DKK

 9. Klicka på Spara. Om priset behöver korrigeras för flera artiklar på ordern läggs en ny servicerad med en annan artikel till.
 10. När alla relevanta priskorrigeringar har lagts till klickar du på Skapa +/- faktura. Skapa en kreditnota
 11. Rätta ev fakturadatum och kontrollera att betalningsvillkoren är korrekta. Klicka på Skapa först som utkast.
 12. Klicka på Visa dokument och kontrollera att alla rader på dokumentet är korrekta.
 13. Klicka på Synkronisera och slutför.
 14. Skicka tillägget till kunden.

Exempel på kreditnota baserat på en separat rad med priskorrigering Exempel på kreditnota för priskorrigering

tracezilla kommer att skapa en faktura om summan på bilagan är positiv. Om summan är negativ kommer tracezilla att skapa en kreditnota.

Du kan enkelt lägga till både positiva och negativa priskorrigeringar till samma dokument.

Översikt