Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Skapa kreditnota och justera antalet varor

Se hur du skapar en kreditnota och justerar antalet artiklar på en order. När du korrigerar kvantiteten på en artikelrad kommer varorna att finnas på lager igen. Genom att följa denna vägledning skapas en kreditnota för det antal varor som kunden ändå inte fått.

Du hittar fler instruktioner för kreditering på grund av olika anledningar här.

Antalet artiklar ska justeras / Kunden fakturerades för en vara som de inte har fått

  1. Gå till den aktuella försäljningsorder.
  2. Klicka på Öppna order.
  3. Klicka på den blå knappen med tre punkter. Välj Redigera. Öppna försäljningsordern igen och redigera
  4. Skriv rätt mängd i fältet Kvantitet. Klicka på Spara.
  5. OBS! Om tjänstrader har lagts till på ordern, ska du omräkna. Klicka på fliken Tjänstrader och klicka sedan på Omräkna på höger sida.
  6. När alla korrigeringar är gjorda klickar du på Skapa +/- faktura. Skapa kreditnota som plus minus faktura
  7. Kontrollera att all information i dialogfönstret är korrekt. Skriv en kommentar vid behov.
  8. Klicka på Skapa först som utkast.
  9. Klicka på Visa dokument och kontrollera att kreditnotan ser korrekt ut. Om detta stämmer klickar du på Synkronisera och utför.
  10. Skicka kreditnotan till kunden.

Kreditnota för justering av antal

Översikt