Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Drop shipping (manuellt)

I tracezilla kan du hantera Drop Shipping av varor från en leverantör till en kund, från en leverantör till en producent eller från en producent till en kund.

Om du hellre vill automatisera detta flöde, skall du läsa mer om det automatiserade flödet. Gå till Automatiserad Dropshipping

Här följer en beskrivning av det manuella flödet i tracezilla:

Koppla en inköpsorder till en produktionsorder, lagerorder eller försäljningsorder

 1. Skapa först inköpsordern. Det kan också vara så att din inköpsorder skapades automatiskt via EDI. Välj Inköp från toppmenyn och välj Ordrar. Klicka på Skapa inköpsorder i det övre högra hörnet. Du kan följa instruktionerna för att skapa en inköpsorder.
 2. När du har skapat din inköpsorder och lagt till varupartirader i ordern kan du bocka i varupartirader till och klicka sedan på Skapa som…
 3. Du har möjlighet att koppla inköpsordern till en produktionsorder, en försäljningsorder eller en lagerorder. Du kan välja att produktpartierna på inköpsordern ska skapas på en befintlig order eller så kan du skapa en ny order genom att klicka på symbolen +. Klicka på Skicka när du har valt en order i dialogfönstret.
 4. Om du har länkat till fel order kan du ta bort länken mellan de två ordrarna. Klicka på kedjesymbolen uppe till vänster. Klicka på den röda knappen illustrerad som en papperskorg bredvid ordern du vill ta bort länken till. Bekräfta genom att klicka på Ja, ta bort nu. NB! De varupartier, som skapats på ordern efter att länken har tagits bort, tas inte bort automatiskt. Du måste ta bort varupartiet från ordern som det tidigare var länkad till.
 5. Du kan skapa en ny orderlänk genom att klicka på kedjesymbolen och sedan Skapa länk. Ordern kan väljas från listan eller så kan du skapa en ny order genom att klicka på symbolen +.
 6. Observera att rätt partners och partnerplatser är korrekt angivna på de länkade ordrarna. Det kan också vara bra att kontrollera att det är rätt skrivet på orderbekräftelser, följesedlar och ev. fakturor innan du skickar dem till kund och leverantör.
 7. Kom ihåg att klicka på Skicka order och Ta emot order när du är klar med dina ordrar, de har skickats från lagret och tagits emot. Annars kommer de valda produktpartierna på ordern helt enkelt ha statusen Bekräftad.

 

 

Länka en produktionsorder till en inköpsorder eller produktionsorder

 1. Skapa först din produktionsorder. Välj Produktion i toppmenyn och klicka på Ordrar i dropdown-menyn. Klicka på Skapa produktionsorder i det övre högra hörnet.
 2. Produktionsordern måste ha statusen Order för att produktionsordern ska kunna länkas. För att ändra status på produktionsordern från Utkast till Order kan du klicka på Bekräfta order i det övre högra hörnet.
 3. Förbrukade varupartier kan, om varupartierna inte är valda, skapas som varupartier på en inköpsorder eller en produktionsorder genom att bocka i dina förbrukade produktpartier på vänster sida och klicka på Skapa som…
 4. Du kan välja att förbrukade produktpartier på produktionsordern måste skapas på en redan befintlig order eller så kan du skapa en ny order genom att klicka på symbolen +. Klicka på Skapa när du har valt en order i dialogfönstret.
 5. Om du har länkat till fel order kan du ta bort länken mellan de två ordrarna. Klicka på kedjesymbolen uppe till vänster. Klicka på den röda papperskorg-ikonen bredvid ordern du vill ta bort länken till. Bekräfta genom att klicka på Ja, ta bort nu. NB! Orderlänken tar inte bort de varupartier som skapats på ordern där länken tagits bort. Du måste ta bort varupartiet från ordern som tidigare var länkad till.
 6. Du kan skapa en ny orderlänk genom att klicka på kedjesymbolen och sedan Skapa länk. Ordern kan väljas från listan eller så kan du skapa en ny order genom att klicka på symbolen +.
 7. Observera att rätt partner och partnerplatser är korrekt angivna på de länkade ordrarna. Det kan också vara bra att kontrollera att det stämmer på orderbekräftelser och följesedlar innan du skickar dem.
 8. Kom ihåg att klicka på Skicka till produktion och Ta emot färdig produktion när du är klar med dina ordrar och fått dem. Annars kommer de valda varupartierna på ordern helt enkelt ha statusen Bekräftad.

 

 

Länka en produktionsorder till en produktionsorder, lagerorder eller försäljningsorder

 1. Skapa först en produktionsorder. Välj Produktion i toppmenyn och klicka på Ordrar i dropdown-menyn. Klicka på Skapa produktionsorder i det övre högra hörnet.
 2. Produktionsordern måste ha statusen Order för att produktionsordern ska kunna länkas. För att ändra status på produktionsordern från Utkast till Order kan du klicka på Bekräfta order i det övre högra hörnet.
 3. När du har skapat din produktionsorder och de förbrukade och producerade varupartierna finns på ordern, kan du sätta en bock bredvid dina producerade varupartier till vänster och sedan klicka på *Skapa som… *
 4. Du har möjlighet att koppla produktionsordern till en produktionsorder, en försäljningsorder eller en lagerorder. Du kan välja att producerade varupartier av varor på produktionsordern måste skapas på en redan befintlig order eller så kan du skapa en ny order genom att klicka på symbolen +. Klicka på Skicka när du har valt en order i dialogfönstret.
 5. Om du har länkat till fel order kan du ta bort länken mellan de två ordrarna. Klicka på kedjesymbolen uppe till vänster. Klicka på den röda knappen illustrerad som en papperskorg bredvid ordern du vill ta bort länken till den. Bekräfta genom att klicka på Ja, ta bort nu. NB! Orderlänken tar inte bort de varupartier som skapats på ordern där länken tagits bort. Du måste ta bort varupartiet från ordern som tidigare var länkad till.
 6. Du kan skapa en ny orderlänk genom att klicka på kedjesymbolen och sedan Skapa länk. Ordern kan väljas från listan eller så kan du skapa en ny genom att klicka på symbolen +.
 7. Observera att rätt partner och partnerplatser är korrekt angivna på de länkade ordrarna. Det kan också vara bra att kontrollera att det är rätt skrivet på orderbekräftelser, följesedlar och ev. fakturor innan du skickar dem till kunden.
 8. Kom ihåg att klicka på Skicka till produktion och Ta emot färdig produktion när du är klar med dina ordrar och fått dem. Annars kommer de valda varupartierna på ordern helt enkelt ha statusen Bekräftad.

 

 

Länka lagerorder till inköpsorder eller produktionsorder

 1. Skapa först en lagerorder. Välj Inventering i toppmenyn och klicka på Flytta varor i dropdown-menyn. Klicka på Skapa lagerorder i det övre högra hörnet.
 2. Observera att inga varupartier får väljas för de flyttade varupartierna.
 3. När du har skapat din lagerorder och valt vilken typ av vara som ska flyttas kan du sätta en bock bredvid dina flyttade varor till vänster i orderbilden och sedan klicka på Skapa som…
 4. Du har möjlighet att koppla lagerordern till en inköpsorder och en produktionsorder. Du kan välja att flyttade varor på lagerordern måste skapas på en redan befintlig order eller så kan du skapa en ny order genom att klicka på symbolen +. Klicka på Skapa när du har valt en order i dialogfönstret.
 5. Om du har länkat till fel order kan du ta bort länken mellan de två ordrarna. Klicka på kedjesymbolen uppe till vänster. Klicka på den röda knappen illustrerad som en papperskorg bredvid ordern du vill ta bort länken till den. Bekräfta genom att klicka på Ja, ta bort nu. NB! Orderlänken tar inte bort de varupartier som skapats på ordern där länken tagits bort. Du måste ta bort varupartiet från ordern som tidigare var länkad till.
 6. Du kan skapa en ny orderlänk genom att klicka på kedjesymbolen och sedan Skapa länk. Ordern kan väljas från listan eller så kan du skapa en ny order genom att klicka på symbolen +.
 7. Observera att rätt partner och partnerplatser är korrekt angivna på de länkade ordrarna. Det kan också vara bra att kontrollera att det stämmer på orderbekräftelser och följesedlar innan du skickar dem.
 8. Kom ihåg att klicka på Skicka order och Ta emot order när du är klar med dina ordrar och tagit emot dem. Annars kommer de valda varupartierna på ordern helt enkelt ha statusen Bekräftad.

 

 

Länka lagerorder till produktionsorder, lagerorder eller försäljningsorder

 1. Skapa först en lagerorder. Välj Inventering i toppmenyn och klicka på Flytta varor i dropdown-menyn. Klicka på Skapa lagerorder i det övre högra hörnet.
 2. När du har skapat din lagerorder och de flyttade och genererade partierna finns på ordern, kan du bocka för dina genererade varupartier till vänster om orderbilden och klicka sedan på Skapa som…
 3. Du har möjlighet att koppla lagerordern till en produktionsorder, en lagerorder eller en försäljningsorder. Du kan välja att genererade varupartier på lagerordern måste skapas på en redan befintlig order eller så kan du skapa en ny order genom att klicka på symbolen +. Klicka på Skicka när du har valt en order i dialogfönstret.
 4. Om du har länkat till fel order kan du ta bort länken mellan de två ordrarna. Klicka på kedjesymbolen uppe till vänster. Klicka på den röda papperskorg-ikonen bredvid ordern du vill ta bort länken till. Bekräfta genom att klicka på Ja, ta bort nu. NB! Orderlänken tar inte bort de varupartier som skapats på ordern efter att länken har tagits bort. Du måste ta bort varupartiet från ordern manuellt.
 5. Du kan skapa en ny orderlänk genom att klicka på kedjesymbolen och sedan Skapa länk. Ordern kan väljas från listan eller så kan du skapa en ny order genom att klicka på symbolen +.
 6. Observera att rätt partners och partnerplatser är korrekt angivna på de länkade ordrarna. Det kan också vara bra att kontrollera att det stämmer på orderbekräftelser och följesedlar innan du skickar dem.
 7. Kom ihåg att klicka på Skicka order och Ta emot order när du är klar med dina ordrar och tagit emot dem. Annars kommer de valda varupartierna på ordern helt enkelt ha statusen Bekräftad.

 

 

Länka försäljningsorder till inköpsorder eller produktionsorder

 1. Skapa först din försäljningsorder. Välj Försäljning i toppmenyn och klicka på Ordrar i dropdown-menyn. Klicka på Skapa försäljningsorder i det övre högra hörnet.
 2. Sålda varupartier kan, om varupartierna inte är valda, skapas som partier av varor på en inköpsorder eller en produktionsorder genom att bocka i dina sålda varupartier på vänster sida och klicka på *Skapa som *.
 3. Du har möjlighet att koppla försäljningsordern till en inköpsorder eller en produktionsorder. Du kan välja att sålda varor på försäljningsordern måste skapas på en redan befintlig order eller så kan du skapa en ny order genom att klicka på symbolen +. Klicka på Skapa när du har valt en order i dialogfönstret.
 4. Om du har länkat till fel order kan du ta bort länken mellan de två ordrarna. Klicka på kedjesymbolen uppe till vänster. Klicka på den röda papperskorg-ikonen bredvid ordern du vill ta bort länken till. Bekräfta genom att klicka på Ja, ta bort nu. NB! Orderlänken tar inte bort de varupartier som skapats på ordern där länken tagits bort. Du måste ta bort varupartiet från ordern manuellt.
 5. Du kan skapa en ny orderlänk genom att klicka på kedjesymbolen och sedan Skapa länk. Ordern kan väljas från listan eller så kan du skapa en ny order genom att klicka på symbolen +.
 6. Observera att rätt partners och partnerplatser är korrekt angivna på de länkade ordrarna. Det kan också vara bra att kontrollera att det stämmer på orderbekräftelser, följesedlar och fakturor innan du skickar dem till kunden.
 7. Kom ihåg att klicka på Skicka order och Ta emot order när du är klar med dina ordrar och tagit emot dem. Annars kommer de valda varupartierna på ordern helt enkelt ha statusen Bekräftad.

Översikt