Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Skapa kreditnota och rätta kund

Se hur du skapar en kreditnota och ändrar kunden som ska fakturerats.

Du hittar fler instruktioner för kreditering av särskilda skäl här.

En faktura har skapats av misstag för fel kund

De övergripande stegen är:

 1. En kreditnota ska skapas för hela fakturan.

  OBS! Det är mycket viktigt att det skapas en kreditnota för hela fakturan innan du ändrar på ordern och kunduppgifterna.

 2. Kunden som anges i orderhuvudet måste ändras.
 3. Du måste skapa en ny faktura måste för den rätta kunden.

Här är de tre punkterna uppdelade i konkreta steg:

En kreditnota måste skapas för hela fakturan

 1. Gå till den aktuella försäljningsordern.
 2. Klicka på pilen bredvid fakturan. Välj Gå till. Gå till fakturavy för att skapa kreditnota
 3. Klicka på Skapa kreditnota i det övre högra hörnet. Bekräfta genom att klicka på Skapa nu.
 4. Om fakturan har skickats till kunden klickar du på Skicka även på kreditnotan. Om kunden inte behöver få kreditnotan klickar du på Ångra.

 

Kunden som anges i orderhuvudet måste ändras

 1. Klicka på Gå till oder.
 2. Klicka på Öppna order i det övre högra hörnet.
 3. Klicka på Redigera bredvid beställningshuvudet.
 4. Tryck på det lilla krysset bredvid fel kunds namn och skriv in den rätta kundes namn. Välj kunden i fältet och den angivna platsen. Ta bort kunden och välj rätt kund
 5. Gå till fliken Leveransdetaljer. Rätta till rätt kundens leveransadress även här.
 6. Klicka på Spara.

Var uppmärksam på om priserna på produktlinjerna kommer från en kundspecifik prislista. Om du byter kund kan andra priser gälla.

Du kan bocka i rutan bredvid alla varulinjer och klicka på Massåtgärder och sedan på Uppdatera priser.

 

En ny faktura måste skapas för den rätta kunden

 1. Klicka på Skapa +/- faktura.
 2. Kontrollera att all information i dialogfönstret är korrekt.
 3. Klicka på Skapa först som utkast.
 4. Klicka på Visa dokument och kontrollera att den nya fakturan ser korrekt ut. Om detta stämmer klickar du på Synkronisera och utför.
 5. Skicka fakturan till kunden.

Översikt