Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Uppsättning av måttenheter för artiklar

I följande guide kan du läsa mer om hur du kan sätta upp måttenheterna för dina artiklar korrekt, som t.ex; upplägget anpassas efter företagets hantering av artiklen. Du kan läsa mer om den generella uppsättnignen av artiklar här. Du kan också läsa mer om vad en artikel är.

En måttenhet är den enhet i vilken en produkt mäts; över varupartier. Ofta är den primära måttenheten för råvaror liter eller kg. Ofta är den primära måttenheten för färdigvaror styck i måttenheten kolli.

Det är viktigt att artiklarna har satts upp korrekt från början, innan artiklarna används i ordrar. Om konfigurationen av artikeln ändras efteråt, kommer det att påverka alla tidigare ordrar som artikeln har ingått i. Detta kan vara problematisk. Se exemplet nedan.

Exempel:

En artikel har satts upp med boxenhet kolli och primär måttenhet st. Måttenheter per kolli är 6 stycken.

Artikeln är en del av en försäljningsorder där kunden har beställt 15 kolli av 6 st., dvs. 90 stycken totalt.

Uppsättningen för artikeln ändras. Boxenheten är fortfarande kolli och måttenheten är fortfarande styck. Måttenheter per kolli ändras från 6 stycken till 8 stycken.

Nu kommer försäljningsordern, och alla andra ordrar där artikeln ingår, att ändras. Den kund som hade beställt totalt 90 stycken får istället 88 stycken, eftersom applikationen kommer att avrunda till 11 kollin á 8 stycken, eftersom 90 stycken dividerat med 8 stycken per kolli är 11,25 kollin.

Det kommer också påverka siffrorna som visas i rapporter, till exempel försäljningsrapporten. Artiklar förekommer på flera ställen i tracezilla, till exempel även i recept och prislistor. Det kan också vara så att ett lager är registrerat under artiklarna. Om det sker en förändring av artikelns måttenheter, kommer det att påverka de artiklar som finns pǻ lager. Samtidigt kan det också betyda att priset är fel i förhållande till den felaktiga måttenheten i prislistor, och att recepten inte längre stämmer.  

Såhär kan du sätta upp måttenheter för dina artiklar

Du kan komma åt dina artiklar genom att välja Lager i toppmenyn och klicka på Artiklar i dropdown-menyn. Efter att du har redigerat den aktuella artikeln eller klickat på; Lägg till ny, du kommer att kunna komma åt fliken Mått och enheter. Den här guiden är baserad på dessa inställningar:

Du kan sätta upp måttenheter för artiklar på många sätt. Nedan kan du se några av de mest använda inställningarna:

Primär måttenhet: styck (st) Boxenhet: kolli
Du kommer i första hand att arbeta med styck, men på dokument och varupartirader kommer artikeln att beräknas både i kolli och styck. Båda enheterna och konverteringen mellan dem kommer att visas. Kom ihåg att ange hur många stycken som finns i ett kolli i fältet Måttenh. per kolli.

 

Primär måttenhet: Kilogram (kg) Tillåt decimaler ner till: g
Du kommer i första hand att arbeta med och ange artikeln i kilo. Det är möjligt att ange decimaler ner till gram, t. ex. 2,55 kg.

 

Primär måttenhet: Liter (l) Tillåt decimaler ner till: ml
Du kommer i första hand att arbeta med och ange artikeln i liter. Det är möjligt att ange decimaler ner till milliliter, t. ex. 1,25 l.
Primär måttenhet: Meter (m) Tillåt decimaler ner till: cm
Du kommer i första hand att arbeta med och ange artikeln i meter. Det är möjligt att ange decimaler ner till centimeter, t. ex. 34,85 m.

| Primär måttenhet: Gram (g) | Tillåt decimaler ner till: mg | | Du kommer i första hand att arbeta med och ange artikeln i gram. | Det är möjligt att ange decimaler ner till milligram. Produkttypen kan t. ex. vara mjölksyra eller stabiliseringsmedel. |  

Paket och paketstorlek

Du måste ange ytterligare förpackningsstorlekar för en typ av produkt utöver kolli á ett antal stycken eller kg med decimaler ner till g.

Det finns tre möjliga användningsområden för funktionen Paket:

1) Du kan använda funktionen antal paket och paketstorlek om du köper en vara i en specifik förpackning. Om du till exempel alltid köper spannmål i en säck på 20 kg som du bryter upp i varierande antal kg åt gången under produktionen. I så fall kan du tvinga en paketstorlek på inkommande ordrar.

Du kan se ett exempel här:
Artikeln är inställd med den primära måttenheten kg och med decimaler tillåtna till g.
Under fliken Övrigt anges paketstorleken med en säck á 20 kg för ingående ordrar och varan kommer därför endast att kunna beställas i en säck á 20 kg. Varan kan konsumeras i produktionen i ett mindre och varierande antal kg, t. ex. 1,2 kg och en annan gång 5,8 kg.

 

2) Du kan använda funktionen paketantal och förpackningsstorlek om du bara säljer en vara i en variabel paketstorlek, till exempel om varorna inte alltid kan packas på samma sätt på grund av förpackningen.

Du kan se ett exempel här:
Artikeln har satts up med den primära måttenheten st. och inte i en fast boxenhet.
Under fliken Övrigt anges paketstorleken på ett paket á 10 stycken i snitt för utgående ordrar och produkten kan därför säljas i en låda med 10 stycken, men även 11 eller 9 st.

 

3) I de tillfällen då ditt företag tar emot en vara och säljer den vidare i samma paketstorlek, men som varierar över produktpartier kan du bestämma en förpackningsstorlek. Till exempel om du köper spannmål i en säck av 10 kg en gång och säljer spannmålen i samma säckstorlek, och nästa gång köper du spannmål i en 12 kg påse och säljer spannmålen i samma säckstorlek.

Du kan se ett exempel här:
Artikeln har satts upp med den primära måttenheten kg och med decimaler tillåtna till g.
Under fliken Övrigt anges paketstorleken med en genomsnittlig paketstorlek á 10 kg, men det går att ändra denna siffra vid köpet till exempelvis 12 kg. Således kommer det endast att vara möjligt att sälja detta varuparti varor igen i säck á 12 kg.

Översikt