Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Spår och spårbarhet

tracezilla hjälper dig att hålla koll på spårbarhet med hjälp av varupartier. Eftersom hela systemet byggs om och hanteras på varupartier, kommer spårbarheten för de artiklar du bearbetar och säljer att säkerställas automatiskt, eftersom du har ett partinummer för varje varuparti, som kommer att listas på alla dokument. Du kan också välja att ha produkter utan spårbarhet.

För att säkerställa spårbarhet tillbaka till dina leverantörer och ev. tidigare leverantörer kan du lägga till ett spår på ditt varuparti. Det kan t.ex. vara i form av det partinummer som varan hade när du köpte den.

Du kan lägga till andra spår som t.ex containernummer, pallnummer eller ett certifikat från din leverantör. Läs om certifikat.

Ett spår kan läggas till ett varuparti eller till en leverans.

  1. Du kan lägga till spåret till varupartier via din inköpsordrar eller produktionsordrar genom att bocka i varupartiet på vänster sida och klicka på knappen Lägg till spår (Batchnr, certifikat osv.).
  2. Du kan också lägga till spåret genom att gå till ett varuparti och välja fliken Spår.
  3. För att lägga till ett spår till en leverans, gå till din leverans och välj fliken Spåra.
  4. Klicka på knappen Lägg till spår och välj vilket spårningssystem du vill använda.
  5. Om du väljer Certifikat måste du välja certifieringsorgan bland dina partners. Om certifieringsorganet inte redan finns bland dina partners kan du lägga till det genom att klicka på symbolen +\ bredvid fältet. Välj sedan lämpligt certifikat.

 

Nedan kan du se en tabell över tillgängliga spårningssystem, med tillhörande förklaring:

Spårningssystem Förklaring
Spårbarhet  
Batchnummer Du kan ange batchnummer i fältet Nyckel.
Varupartinummer Du kan ange varupartinummer i fältet Nyckel. Du kan även välja att detta nummer ska ersätta det autogenererade numret på dokument.
Serienummer Du kan ange serienummer i fältet Nyckel.
Produktion Du kan ange produktionsrelaterade detaljer i fältet Nyckel.
Tillgänglighetsdatum, Råvara Du kan ange råvarornas tillgänglighetsdatum i detta fält.
Ursprung  
Ursprung, råvara Om en råvara kommer från flera länder, t.ex. vid pooling kan ursprunget anges som landskoder enligt ISO 3166.
Preferensursprung Det land, som är kopplat till den sålda varans tariffkod, ska anges här.
Certifiering  
Certifikat. Du kan koppla ett befintligt certifikat t.ex. ekologisk deklaration kopplat till ett varuparti. Om du vill skicka certifikat, t.ex. som PDF med orderbekräftelser eller fakturor, ska denna laddas upp som fil till certifikatet och välja vem (leverantör, kund, speditör, lager) certifikatet är tillgängligt för. Om flera produkter säljs på samma försäljningsorder, varav 1 produkt är certifierad, ger det större transparens att koppla certifikatreferensen till den specifika produkten. Läs mer om certifikat här.
Kontrolorgan kod Spåret används för att ange kodnumret för en kontrollinstans.
Leverans  
Pallnummer I fältet Nyckel anger du pallnumret, t.ex. SSCC.
Containernummer I fältet Nyckel anger du containernummer.
Track & Trace Spåret används för att spåra och följa en försändelse. I fältet Tagg anger du namnet på distributionsleverantören. I fältet Nyckel\ anger du spårningsnumret. Spåret läggs till en leverans.
Partner  
Ägare Spåret är internt och kommer inte att synas på dokument. Spåret är kopplat till en specifik partner och används när en produkt har skickats från en specifik kund.
Kund Spåret är internt och kommer inte att synas på dokument. Spåret är kopplat till en specifik partner och används när en vara köps till en specifik kund.
Övrigt  
Övrigt Detta är inte ett spårningssystem, men låter dig definiera ditt eget spår. I fältet Tagg anger du namnet på spårtypen. I fältet Nyckel anger du den unika koden/numeriska värdet.

 

Hitta varupartier genom att söka efter spår i varupartiöversikten

Under Lager > Varupartier har du möjlighet att söka efter ett specifikt spår genom att använda filtrer Spår.

Filtrera på spår i varupartiöversikten

Översikt