Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Spor til sporbarhed

tracezilla holder styr på sporbarheden af dine varepartier. Idet hele systemet er bygget op om og styres på varepartier, vil sporbarheden af de produkter du forarbejder og sælger automatisk blive sikret, fordi du har lot-numre på hvert vareparti, som bliver anført på alle dokumenter. Du kan også vælge at føre et lager uden sporbarhed.

For at sikre sporbarheden tilbage til dine leverandører og evt. tidligere leverandører, kan du tilføje et spor til dit vareparti. Det kan f.eks. være i form af det lot-nummer, som varepartiet havde da du købte det.

Du kan tilføje andre spor som f.eks. containernummer, pallenummer eller et certifikat fra din leverandør. Læs om certifikater.

Et spor kan tilføjes til et vareparti eller til en levering.

  1. Du kan tilføje sporet til varepartiet via din indkøbsordre eller produktionsordre ved at markere varepartiet med flueben i venstre side og klikke på knappen Tilføj spor (batchnr. certifikat m.fl.).
  2. Du kan også tilføje sporet ved at gå ind på et vareparti og vælge fanen Spor.
  3. For at tilføje spor til en levering skal du gå ind på din levering og vælge fanen Spor.
  4. Klik på knappen Tilføj spor og vælg hvilket sporingssystem du ønsker at anvende.
  5. Du kan vælge Certifikat, Lot-nummer, Pallenummer, Containernummer, Track & Trace eller Andet. Udfyld nummeret i feltet Nøgle.
  6. Hvis du vælger Certifikat skal du vælge certificeringsorganet blandt dine partnere. Hvis certificeringsorganet ikke allerede er blandt dine partnere, kan du tilføje det ved at klikke på +-symbolet ud for feltet. Vælg derefter det rette certifikat.

 

Herunder kan du se en tabel over de tilgængelige sporingssystemer, med en tilhørende forklaring.

Sporingssystem Forklaring
Sporbarhed  
Batch-nummer Du kan indtaste batch-nummeret i feltet Nøgle. Læs mere i ordbogen om batch.
Lot-nummer Du kan indtaste lot-nummeret i feltet Nøgle. Læs mere i ordbogen om lot-nummer. Du kan vælge at dette nummer skal erstatte det autogenerede nummer på dokumenter - læs mere her.
Oprindelse  
Oprindelse, råvare Hvis en råvare oprinder fra flere lande f.eks. ved pooling, kan oprindelsen angives som landekoder i henhold til ISO 3166. Find dem her.
Præferenceoprindelse Dette er angivelsen af i hvilket land en vare oprindeligt har fået tildelt told tariffkode, jvf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447
Certificering  
Certifikat. Du kan tilknytte et allerede oprettet certifikat f.eks. økologierklæring til et vareparti. Hvis du gerne vil medsende certifikatet f.eks. som PDF til sammen med en ordrebekræftelse eller faktura, skal dette være uploadet som fil til certifikatet og vælge hvem (leverandør, kunde, speditør, lager) certifikatet er tilgængelig for. Sælges flere produkter på samme salgsordre, hvoraf 1 vare er certificeret, giver det større gennemsigtighed at tilknytte certifikatreferencen til den specifikke vare.
Kontrolinstanskode Sporet anvendes til at angive kodenummeret for en kontrolinstans f.eks. DK-øKO-100 (Fødevarestyrelsen, økologi).
Levering  
Pallenummer I feltet Nøgle indtastes pallenummeret f.eks. SSCC.
Containernummer I feltet Nøgle indtastes containernummeret i henhold til ISO 6346.
Track & trace Sporet bruges til at spore og følge en forsendelse. I feltet Mærkat indtastes navnet på distributionsudbyderen. I Nøgle-feltet indtastes trackingnummeret. Sporet tilføjes til en levering.
Partner  
Ejer Sporet er internt og vil ikke komme med på dokumenter. Sporet knyttes til en bestemt partner og anvendes, når der er tale om en vare der er blevet sendt fra en bestemt kunde.
Kunde Sporet er internt og vil ikke komme med på dokumenter. Sporet knyttes til en bestemt partner og anvendes, når en vare er indkøbt til en bestemt kunde.
Andet  
Andet Dette er ikke et sporingssystem, men giver mulighed for at du kan definere dit eget spor. I feltet Mærkat indtastes navnet på typen af spor. I feltet Nøgle indtastes den unikke kode/nummeriske værdi.

 

Om sporingssystemerne

Et spor er søgbart, så når du klikker på Lager i topmenuen og derefter Varepartier i drop-down menuen vises en oversigt over det, som er på lager (og tidligere har været på lager, hvis der vælges Ja i Vis tomme varepartier). Her kan du bruge filteret i venstre side til at søge på sporets nøgle i filteret Spor.

Indhold