Certifikater

Du kan læse generelt om fødevarecertifikater i ordbogen.

I tracezilla er det muligt at holde styr på din egne og dine partneres certifikater.

Dine partneres certifikater omfatter certifikater fra leverandører, speditører, producenter, kunder, m.v., som du som virksomhed er forpligtet til at holde styr på.

Din virksomheds egne certifikater kan tilføjes på samme måde som dine partneres, og vil være at finde under virksomhedens egen partner-profil, ligesom dine partneres certifikater vil være at finde under de enkelte partner-profiler.

Desuden findes en tilhørende widget på forsiden i applikationen, der advarer om certifikater, der er ved at udløbe.

 

Certifikater og erklæringer for økologi

Hvis din virksomhed f.eks. håndterer og sælger økologiske fødevarer, skal du ved kontrolbesøg kunne fremvise økologicertifikater for dine leverandørers varer til økologikontrollen. Du kan finde økologierklæringer for danske fødevarevirksomheder på Fødevarestyrelsens liste. Listen opdateres dagligt. Du skal selv sikre at udenlandske leverandører af økologiske fødevarer fremsender et økologicertifikat, når du handler med den pågældende leverandør. Du kan finde udenlandske certificeringsorganer i EU’s database her.

For import af økologiske fødevarer fra lande uden for EU, skal varepartierne ledsages af COI.

 

Samlet oversigt over certifikater

Du kan både se certifikater under den enkelte partnerside, og få en samlet oversigt over alle certifikater ved at klikke på Partnere i topmenuen og derefter Certifikater i rullemenuen. certifikater oversigt

Den samlede oversigt er i udgangspunktet altid sat med filteret Udløber inden for 1 måned. Dette gør det nemt at se, hvilke certifikater du skal have indhentet opdaterede versioner af, fra dine partnere. Du kan se alle certifikater ved at vælge Alle certifikater i filteret Status. Du kan også eksportere certifikaterne til et Excel-ark ved at klikke på Eksportér i øverste højre hjørne.

 

Tilføj nyt certifikat

Nye certifikater kan tilføjes enten fra certifikat-oversigten eller fra den enkelte partners side. Det er også muligt at tilføje mange certifikater ad gangen ved at bruge importskabelon til partnere, hvor der er en fane dedikeret til indlæsning af certifikater.

 1. Vælg Partnere i topmenuen og klik på Certifikater i rullemenuen.
 2. Klik på Tilføj certifikat øverst i højre hjørne.
 3. Vælg den partner, som du vil tilknytte et certifikat, eller tilføj en ny partner ved at klikke på +-symbolet.

  Tilføj certifikat

 4. Certificeringsorganet er en partner på lige fod med andre partnere. Hvis du allerede har tilføjet certificeringsorganet til dine partnere, kan du vælge denne i rullemenuen. Hvis du ikke har tilføjet certificeringsorganet, kan du klikke +-symbolet ud for feltet.
 5. Vælg Certificeringsordning i rullemenuen.
 6. Udfyld felterne med oplysninger om certifikatreference (dokumentnummer for økologierklæringer), udstedelsesdato, gyldighedsdato og udløbsdato, som står på certifikatet.
 7. Hvis certifikatet ligger offentligt tilgængeligt, kan der linkes til certifikatet i feltet Certifikat url.
 8. Klik på Gem.
 9. Du vil nu kunne se certifikatet ved at vælge Alle certifikater under Status i venstre side. Du kan også bruge filtrene i venstre side til at søge efter certifikater og f.eks. se certifikater, som Udløber inden for 1 måned.

 

Knyt certifikater til varepartier som spor

Det er muligt at knytte det pågældende certifikat som et spor til et eller flere varepartier. Læs mere om spor her.

Indhold