Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Intrastat rapport i tracezilla

Hvad er intrastat?

Intrastat er systemet til statistikken, som belyser Danmarks udenrigshandel med varer i intrastat-området, som udgøres af EU og Nordirland.

Det er lovpligtigt (jf. EU forordning nr. 638/2004) for danske virksomheder at indberette intrastat såfremt de overskrider en bestemt tærskel.

Du kan læse mere om intrastat på Danmarks Statistisks hjemmeside.

 

Hvorfor have en intrastatrapport i tracezilla?

Med intrastat rapporten i tracezilla slipper du for at indtaste data manuelt ved indberetning til Danmarks Statistik og sparer derved tid. Instrastat-rapporten downloades fra tracezilla til et regneprogram ved at klikke på XLSX.

Rapporten fra tracezilla henter data fra dine ordrer, partnere og varearter. Således kan du nemt indberette din handel via upload. NB! Husk at tilpasse den downloadede fil til de krav som Danmarks Statistik stiller til det din virksomhed skal indberette.

Du kan få hjælp fra deres support og se deres vejledninger ved at følge linket her.

 

 

Her finder du rapporten og vejledning til hvordan den læses

  1. Du finder rapporten ved at klikke på Finansiel i topmenuen og derefter vælge Intrastat i sektionen Rapporter.
  2. Indtast eller vælg datoer i filteret Leveringsdato til venstre. Vælg en fra og til dato, dvs. det er perioden for levering af varer i intrastat-området. Perioden benævnes også Referenceperiode i forbindelse med intrastat.
  3. Du kan skifte rapportens visning ved at skifte fane mellem Indkøb, Flyttet, Producerede og Fakturerede.
  4. Du kan downloade rapporten til et regneprogram ved at klikke XLSX-knappen til højre. Du kan også få vist rapporten i en printervenlig version, ved at klikke på Printervenlig.

 

Det er en forudsætning for at kunne generere rapporten, at vareattributten EU Tarifkode er aktiveret for varearten, og at feltet Standardværdi er udfyldt med Toldtariffens varekode.

 

Rapporten sorteres efter ordrenummer, hvor det højeste ordrenummer står øverst, dvs. de nyeste ordrer bliver sorteret øverst.

Bemærk! Ordrer med status Kladde, vises ikke i denne rapport. Rapporten vil kun vise de varer, som har en varekode fra Toldtariffen.

 

 

Rapportens oplysninger på fanebladet Indkøb

Kolonneoverskrift Forklaring
Ordrenr. Hver ordre i tracezilla tildeles et fortløbende ordrenummer efter type af ordre.

I kolonnen vises nummeret på den ordre, som varen er indkøbt på. Læs mere om indkøbsordrer.
Leverandør Dette er navnet på den partner, som har leveret varerne på indkøbsordren.

Læs mere om partnere.
Leveringsdato Dette er datoen for levering på indkøbsordren. Denne kan også ses under ordrens Leveringsoplysninger.
Vareart Dette er varenummeret og varenavnet på den vare som er blevet indkøbt på indkøbsordren.

Læs mere om varearter.
Land, Udlevering Dette er landekoden for afsendelsesland dvs. det land som varerne bliver afhentet fra.
Land, Leveres til Dette er landekoden for bestemmelseslandet dvs. det land som varerne leveres til.
EU Tarifkode Dette er varekoden fra TARIC. Læs mere om toldtariffen og TARIC.

Du kan også søge efter varekoder i IDEP.web

I tracezilla indtastes varekoden for din vareart under fanen Vareattributter ud for EU Tarifkode.
Nettovægt Nettovægten er varens vægt uden emballage, og skal angives i hele kg uden decimaler ved indberetningen.

Dette er totalen af nettovægten for varerne på ordren dvs. den summerede nettovægt.

Ved oprettelsen af varearten, indtastes nettovægten på fanen Mål og enheder.
Beløb (Valuta) Dette svarer til den fakturaværdi som skal indberettes.

Valutaen bestemmes af din virksomhedsprofils standardvaluta. Du kan se og ændre valutaen ved at klikke på dit virksomhedsnavn og derefter vælge Virksomhedsindstillinger.

 

 

Rapportens oplysninger på fanebladet Flyttet

Kolonneoverskrift Forklaring
Ordrenr. Hver ordre i tracezilla tildeles et fortløbende ordrenummer efter type af ordre.

I kolonnen vises nummeret på den lagerordre, som varen er flyttet på. Hvis der står (Produktion) i parentes i denne kolonne, er det nummeret på en produktionsordre, hvor varen er en forbrugt til produktion.
Afhentes fra Dette er navnet på den partner, som varerne afhentes fra.

Læs mere om partnere.
Leveringsdato Dette er datoen for levering på ordren. Denne kan også ses under ordrens Leveringsoplysninger.
Vareart Dette er varenummeret og varenavnet på den vare som er blevet flyttet på ordren.

Læs mere om varearter.
Land, Udlevering Dette er landekoden for det land som varerne bliver afhentet fra.
Land, Leveres til Dette er landekoden for det land som varerne leveres til.
EU Tarifkode Dette er varekoden fra TARIC. Læs mere om toldtariffen og TARIC.

Du kan også søge efter varekoder i IDEP.web

I tracezilla indtastes varekoden for din vareart under fanen Vareattributter ud for EU Tarifkode.
Nettovægt Nettovægten er varens vægt uden emballage, og skal angives i hele kg uden decimaler ved indberetningen.

Dette er totalen af nettovægten for varerne på ordren dvs. den summerede nettovægt.

Ved oprettelsen af varearten, indtastes nettovægten på fanen Mål og enheder.
Kostpris (Valuta) Dette er den beregnede kostpris for varen. Kostprisen bliver beregnet på baggrund af indkøbspris og andre omkostninger som er relateret til varepartiet f.eks. fragt.

Læs mere om kostprisberegning i tracezilla.

Valutaen bestemmes af din virksomhedsprofils standardvaluta. Du kan se og ændre valutaen ved at klikke på dit virksomhedsnavn og derefter vælge Virksomhedsindstillinger.

 

 

Rapportens oplysninger på fanebladet Producerede

Kolonneoverskrift Forklaring
Ordrenr. Hver ordre i tracezilla tildeles et fortløbende ordrenummer efter type af ordre.

I kolonnen vises nummeret på den  produktionsordre, hvor varen er produceret.
Producent Dette er navnet på den partner, som har produceret varerne.

Læs mere om partnere.
Leveringsdato Dette er datoen for levering på produktionsordren. Denne kan også ses under ordrens Leveringsoplysninger.
Vareart Dette er varenummeret og varenavnet på den vare som er blevet produceret på ordren.

Læs mere om varearter.
Land, Udlevering Dette er landekoden for det land som producentens lokation er registreret med.
Land, Leveres til Dette er landekoden for det land som varerne leveres til.
EU Tarifkode Dette er varekoden fra TARIC. Læs mere om toldtariffen og TARIC.

Du kan også søge efter varekoder i IDEP.web

I tracezilla indtastes varekoden for din vareart under fanen Vareattributter ud for EU Tarifkode.
Nettovægt Nettovægten er varens vægt uden emballage, og skal angives i hele kg uden decimaler ved indberetningen.

Dette er totalen af nettovægten for varerne på ordren dvs. den summerede nettovægt.

Ved oprettelsen af varearten, indtastes nettovægten på fanen Mål og enheder.
Kostpris (Valuta) Dette er den beregnede kostpris for varen. Kostprisen bliver beregnet på baggrund af de forbrugte varer til produktion og andre omkostninger som er relateret til varepartiet f.eks. fragt og analyse.

Læs mere om kostprisberegning i tracezilla.

Valutaen bestemmes af din virksomhedsprofils standardvaluta. Du kan se og ændre valutaen ved at klikke på dit virksomhedsnavn og derefter vælge Virksomhedsindstillinger.

 

 

Rapportens oplysninger på fanebladet Faktureret

Kolonneoverskrift Forklaring
Ordrenr. Hver ordre i tracezilla tildeles et fortløbende ordrenummer efter type af ordre.

I kolonnen vises nummeret på den ordre, som varen er solgt på. Læs mere om salgsordrer.
Fakturanr. Her vises nummeret på fakturaen, som varen er blevet solgt på.

Der kan vises flere fakturanumre f.eks. i tilfælde af delfakturering på en salgsordre.

Hvis en ordre er krediteret, vil der også være vist to numre. I tilfælde af en krediteret eller delvist krediteret ordre, vil nettovægten og beløbet bestemmes af det, der står tilbage på salgsordren.
Kunde Dette er navnet på den partner, som har købt varerne på salgsordren.

Læs mere om partnere.
Leveringsdato Dette er datoen for levering hos kunden på salgsordren. Denne kan også ses under ordrens Leveringsoplysninger.
Vareart Dette er varenummeret og varenavnet på den vare som er blevet solgt på salgsordren.

Læs mere om varearter.
Lokation før salg Dette er landekoden for afsendelsesland dvs. det land som varerne bliver afhentet fra.
Lokation modtager Dette er landekoden for bestemmelseslandet dvs. det land som varerne leveres til.
EU Tarifkode Dette er varekoden fra TARIC. Læs mere om toldtariffen og TARIC.

Du kan også søge efter varekoder i IDEP.web

I tracezilla indtastes varekoden for din vareart under fanen Vareattributter ud for EU Tarifkode.
Nettovægt Nettovægten er varens vægt uden emballage, og skal angives i hele kg uden decimaler ved indberetningen.

Dette er totalen af nettovægten for varerne på ordren dvs. den summerede nettovægt.

Ved oprettelsen af varearten, indtastes nettovægten på fanen Mål og enheder.
Beløb (Valuta) Dette svarer til den fakturaværdi som skal indberettes.

Valutaen som vises, bestemmes af din virksomhedsprofils standardvaluta. Du kan se og ændre valutaen ved at klikke på dit virksomhedsnavn og derefter vælge Virksomhedsindstillinger.

 

 

Rapportens oplysninger på fanebladet Intrastat DST indberetning (beta)

Dette faneblad kan benyttes til direkte indberetning for salg på Danmarks Statistiks hjemmeside. Læs mere deres vejledning her.

Kolonnenavn Forklaring
CVR-/SE-nr. Her ses det unikke nummer som benyttes til at identificere en virksomhed eller administrativ enhed. Nummeret er registreret på partneren.
Periode Her vises den valgte periode i formatet ÅÅÅÅMM. Perioden vælges i filteret til venstre. Perioden 202302 er eksempelvis 1. februar til 28. februar 2023.
Varestrøm Varestrøm betegner via et nummer om der er tale om (1) import eller (2) eksport.
Varekode Her angives det 8 cifrede varenummer. Se mere på Danmarks Statistiks hjemmeside. Varekoden er skrevet ind i attributfeltet EU tarifkodevarearten.
Transaktion Dette er en kode, som beskriver transaktionen. Kode 11 er eksempelvis “Almindeligt køb og salg mellem virksomheder (B2B).” jf. Intrastats vejledning.
Partnerland Den Alfa‑2 landekode som betegner modtagerlandet. Modtageren er angivet på salgsordren i feltet Leveres til.

Hvis du har benyttet filteret Brug kundens land som modtagerland vil det være kunde-partnerens land, som angives.
Vægt Dette er vægten af den solgte vare. Vægten er sat op på varearten.
Supplerende enhed Hvis varearten er sat op med en anden måleenhed end kg, så vil antallet af supplerende måleenheder vises her f.eks. stk. liter mv.
Fakturaværdi Dette er værdien (salgsprisen) af varerne, som er angivet på fakturaen.
Reference nr. Referencenr. er nummeret på salgsordren. Du kan søge efter dette nummer under Salg > Ordrer.
Partner CVR-nr. Dette er modtagervirksomhedens CVR-nr. Det er angivet på partneren.

Hvis der står QV999999999999 i dette felt, skyldes det at CVR-nr. på modtageren af varerne ikke er angivet.
Oprindelsesland Dette er oprindelseslandet, som er angivet på det enkelte vareparti ved oprettelse af indgående ordrer.

Hvis landekoderne QU, QV eller QW fremgår i rapporten, skyldes det manglende angivelse af oprindelsesland på varepartiet. Læs mere om landekoder på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Indhold