Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Opret CMR fragtbrev

I tracezilla kan du oprette et CMR fragtbrev. Fragtbrevet benyttes til at fastlægge ansvar og ejerskab mellem afsender og speditør ved vejtransport.

Det er et standard dokument som bekræfter fragtaftalen, selvom varetransport ad vej uanset er underkastet reglerne i den internationale konvention om fragtaftaler.

Oplysningerne til at udfylde fragtbrevet hentes fra ordren, og ekstra informationer såsom særlige aftaler skrives ind i forbindelse med oprettelsen.

Eksempel

 

 

Sådan oprettes dokumentet

 1. Gå til den ordre, som fragtbrevet skal dannes for.
 2. Inde på ordren klikkes på fanen Leveringer.
 3. Klik på den blå knap med de tre prikker til højre. Vælg Gå til leverance.
 4. På fanen Varepartier kan du klikke på Rediger ud for hvert vareparti og indtaste Volumen (m3). Husk at klikke på Gem.
 5. Gå til fanen Dokumenter.
 6. Klik på Opret CMR.
 7. Vælg sprog.
 8. Skriv hvilke dokumenter transportøren har modtaget fra dig i feltet Documents handed to the carrier by the sender.
 9. Skriv evt. særlige betingelser eller aftaler ind i feltet Special agreements between the sender and the carrier.
 10. Skriv hvis betaling finder sted samtidig med leveringen i feltet Cash on delivery.
 11. Klik på Opret.
 12. Dokumenter kan sendes ved at klikke på E-mail.

Indhold