Forecasting

Om forecasting

Forecasting gør det nemmere at planlægge din produktion og dine indkøb i forhold til dit salg. Du kan planlægge både uger og måneder ud i fremtiden.

Forecasting anvendes til at estimere fremtidig salg på baggrund af salg i en tidligere periode. Du kan også indtaste dit forventede salg. Ud fra estimatet kan du få tracezilla til at beregne, hvor meget der skal produceres. På baggrund af beregningen kan du planlægge produktionen.

Med dine planlagte produktioner, kan du få tracezilla til at beregne ud fra opskrifter, hvilke mængder råvarer du får behov for. I beregningen tager tracezilla højde for varernes genbestillingspunkt og din nuværende lagerbeholdning.

I forecastingen kan du nu få overblik over de varer, som forventes at mangle forsyning på, som skal bestilles hos en bestemt leverandør. Herfra kan du oprette en indkøbsordre og sende bestillingen til leverandøren.

 

Flowet vil i de fleste tilfælde se således ud for produktionsvirksomheder:
1. Estimer for salg eller indtast forventet salg
2a. Indtast forventet forsyning af færdigvarer så det møder forsyningskrav fra salg
2b. Eller opret produktionsordrer på baggrund af forecast for salg af færdigvarer
3. Estimer forsyning af råvarer til produktion
4. Opret  indkøbsordrer på baggrund af forsyningskrav til produktion

 

Estimér forecast for salg

 1. Klik på Lager i topmenuen og vælg Forecasting i dropdown-menuen. Hvis du i forvejen er på forecasting-siden for Forsyning, skal du klikke på knappen Salg i øverste højre hjørne.
 2. Angiv hvilke varearter du ønsker at estimere forecast for i valgmenuen til venstre. Det kan fx være færdigvarer med et bestemt tag eller som sælges til en bestemt kunde. Sæt flueben ved varerne. Hvis ikke der er valgt nogen kunde i filteret til venstre, vil det hedde Unavngivne kunder.
 3. I rækken Forventet i tabellen kan du nu - for hver vareart - indtaste dit forventede salg for en given uge eller måned. Du kan også få tracezilla til at estimere salget på baggrund af en tidligere periode. Se næste trin.
 4. Vælg periode Fra og Til. Perioden vil markeres med blå. Klik herefter Estimér forecast.
 5. I dialogboksen kan du nu påføre en trend for eller angive en korrektion af det forventede salg i procent. Du kan angive om det skal gælde for
  • Det nuværende forecast i perioden
  • Samme periode forudgående år fx for sæsonbaseret salg
  • Periode af samme længde, forud for perioden. Hvis der er valgt to uger i forecastingen, vil det altså være på baggrund af det som er solgt i de to uger før den valgte periode.
  • Korrektion anvendes, hvis du forventer at sælge en vis procentandel mere i den valgte periode end den periode som estimatet baseres på.
 6. Klik Beregn.

 

Scenarier

Når der er indtastet tal for det forventede salg eller der er estimeret et forecast, bliver tallene gemt i et såkaldt scenarie. Som udgangspunkt bliver scenariet navngivet “Standard scenarie”.

Du kan oprette flere scenarier og indtaste forskellige tal i hvert scenarie. Klik på + for at oprette et til scenarie. Du kan redigere navnet på scenariet ved at klikke på Ret scenarie. Du har også mulighed for at slette et scenarie ved at klikke på Slet scenarie. Bemærk! Hvis et scenarie slettes, vil det rydde tallene fra det pågældende scenarie.

 

Konvertér forecast til produktionsordrer

 1. Klik på knappen Forsyning i øverste højre hjørne.
 2. I højre side kan du nu vælge en specifik producent, hvis der er angivet en partnerrelation for varearten.
 3. Under filteret Metode til udvælgelse af varearter i venstre side, vælges hvilke varearter, du gerne vil oprette ordrer for Typisk vælger man at se forsyningen og planlægge produktionsordrer for færdigvarer og bagefter mellemvarer. Nu vil du få vist beholdning, planlagte forsyninger og forventede salg for de varearter du har valgt.
 4. Du har mulighed for at sætte et flueben der skjuler varer, hvor der ikke mangler forsyning. Sæt flueben ved Kun med mangl. fors. (placeret øverst).
 5. Vælg de varearter du ønsker at oprette ordrer for ved at sætte flueben i de små firkanter. Du kan også klikke på knappen Vælg alle.
 6. Vælg periode Fra og Til. Klik herefter Opret ordre. Vælg Produktionsordre. tracezilla forudfylder producentfeltet ved oprettelse af ordre fra forecast, hvis denne er valgt i filteret til venstre ved navn Metode til udvælgelse af varearter.
 7. Udfyld ordredetaljerne. Ordren vil blive oprettet med de valgte varearter.
  • Mængderne vil blive fastsat, så de ikke på noget tidspunkt kommer under genbestillingspunktet i den valgte periode. Du kan ændre genbestillingenspunktet under Varearter.
  • Ordredatoen er fastsat efter varearten med den længste lead time og leveringsdatoen er sat til begyndelsen af den valgte periode. Du kan ændre i varearternes lead time under Varearter.
 8. Klik Gem.
 9. Du kan nu estimere forbrug af råvarer til produktion, dvs. forsyningsbehovet for råvarer. Systemet vil gennemgå den forventede forsyning for alle varearter med en tilknyttet opskrift. Herfra vil systemet bevæge sig bagud i opskrifterne og estimerer råvareforbruget.
 10. Efter du har estimeret forsyningsbehovet for råvarer, kan du gå videre til at planlægge produktionsordrerne. Du kan følge vejledningen til at oprette produktionsordrer her.

 

Konvertér forecast til indkøbsordrer

 1. Klik på knappen Forsyning i øverste højre hjørne.
 2. Under filteret Metode til udvælgelse af varearter i venstre side, vælges hvilke varearter, du gerne vil oprette ordrer for. Det kan fx være på baggrund af et tag eller du kan blot vælge Råvarer. tracezilla vil hente mængderne af råvarer, som skal bruges til produktion, fra opskrifter.
 3. I højre side kan du nu vælge en specifik leverandør, hvis der er angivet en partnerrelation for varearten.
 4. Du har mulighed for at sætte et flueben der skjuler varer, hvor der ikke mangler forsyning. Sæt flueben ved Kun med mangl. fors. (placeret øverst).
 5. Vælg de varearter, du ønsker at oprette ordrer for, på baggrund af leverandøren, ved at sætte flueben i de små firkanter.
 6. Vælg periode Fra og Til. Klik herefter Opret ordre. Vælg Indkøbsordre. tracezilla forudfylder leverandørfeltet ved oprettelse af ordre fra forecast, hvis denne er valgt i filteret til venstre ved navn Metode til udvælgelse af varearter.
 7. Udfyld ordredetaljerne. Du kan følge vejledningen til at oprette indkøbsordrer her.
  • Mængderne vil blive fastsat, så de ikke på noget tidspunkt kommer under genbestillingspunktet i den valgte periode. Du kan ændre genbestillingenspunktet under Varearter.
  • Ordredatoen er fastsat efter varearten med den længste lead time og leveringsdatoen er sat til begyndelsen af den valgte periode. Du kan ændre i varearternes lead time under Varearter.
 8. Klik Gem.

Alternativt kan du få tracezilla til at oprette flere indkøbsordrer på én gang. Klik da på Masseopret indkøbsordrer. I så fald vil tracezilla danne indkøbsordrerne på baggrund af de varer, som står med manglende forsyning i den valgte periode, og med udgangspunkt i hvilken leverandør som er angivet i partnerrelationen på varearter. Hvis der er angivet flere leverandører, vil tracezilla se i dine prislister, hvilken leverandør som har den laveste pris for den pågældende råvare.

 

Vejledning til rækkerne i tabellen

Salg

Ordret De salgsordrer, du allerede har tastet.
Tilbud De salgstilbud, du allerede har tastet.
Forventet Her kan du taste dit forventede salg for varearten. Dette er den eneste række du kan taste i. De øvrige rækker angiver hvad der allerede er oprettet af salgsordrer og salgstilbud.

Forsyning

Forsyning Den forsyning der bliver tilført i den pågældende periode fra produktions- eller indkøbsordrer.
Forventet forsyning Dette er et skrivefelt. Her kan du indtaste en forventet forsyning.

Dette er relevant for produktionsvirksomheder. Det kan benyttes til at angive, hvornår du forventer at producere færdigvarer, og så vil tracezilla, på baggrund af de tilknyttede opskrifter, justere forsyningsbehovet for råvarer, hvis du sætter flueben ved *Totaler pba. forv. forsyning. *
- (Faktisk salg/tilbud) Det faktiske salg på de salgsordrer og -tilbud, der allerede er tastet.
- Forventet salg Her kan du taste dit forventede salg for varearten. Dette er den eneste række du kan taste i. De øvrige rækker er beregninger på baggrund af lagerbevægelser og af det du har tastet.

Hvis du allerede har tastet et forventet salg på salgs-forecastingssiden, vil det fremgå her.

NB. Det forventede salg skal inkludere det faktiske salg/tilbud.
- (Forbrugt i produktion) Angiver hvad der evt. er blevet brugt af varearten til produktion i perioden.
- Estimeret forbrug i produktion Dette er den forventede mængde forbrugte råvarer i produktion.
- Justeringer Angiver evt. spild og tab i perioden.
= Lagerbevægelser Opsummerer de samlede lagerbevægelser, dvs. hvad der samlet set forventes at gå ind eller ud af lageret i perioden.
Beholdning primo Din lagerbeholdning ved starten af perioden.
Beholdning ultimo Din lagerbeholdning ved slutningen af perioden.

 

Inden du begynder at bruge forecasting-funktionen

Forecasting-funktionen benytter data fra varearter og opskrifter. Derfor kan du med fordel gennemgå følgende, inden du benytter estimatet og opretter ordrer på baggrund af forecastingen:

 • Sæt partnerrelationer op på varearter, hvis du ønsker at anvende forecastet på baggrund af leverandører af råvarer og færdigvarer som sælges til bestemte kunder.
 • Gør varearter og opskrifter inaktive, som ikke længere er i brug.
 • Gennemse og opdatér de varearter og mængder af disse som er angivet i opskrifter.
 • Sæt et genbestillingspunkt for varearter, dvs. en minimumsbeholdning for hvornår der skal bestilles nye forsyninger af en vare.
 • Angiv lead time for varearter, dvs. varigheden mellem varen bestilles til den forventes leveret.
 • Sæt evt. pakkestørrelser op for indgående ordrelinjer. Dette anvendes ved oprettelse af ordrer på forsyningssiden af forecastet.

Indhold