Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Drop Shipping (automatiseret)

I tracezilla kan du automatisere drop-shipping flows, så indkøbs- eller produktionsordrer oprettes automatisk baseret på salgsordrer og sættes op til forsendelse direkte til kunden.

Du kan også håndtere drop-shipping flowet manuelt. Her kan du læse om Drop Shipping (manuelt)

Her følger en beskrivelse af opsætning af det automatiserede drop shipping flow i tracezilla:

Om det automatiske drop-shipping flow

Det automatiserede drop shipping flow giver dig mulighed for at få oprettet indkøbsordrer eller produktionsordrer automatisk baseret på de oprettede salgsordrer.

For ordrer, der kommer ind via EDI eller en B2B salgsportal, kan du trigge det automatiserede flow ved at trykke på en knap.

Du kan indstille flowet, så du kun skal håndtere salgsordrer. I dette tilfælde kan salgsordrebekræftelsen sendes som bestillingsdokument til leverandøren eller producenten. Indkøbs- og produktionsordrer kan sættes op til at blive oprettet og lukket automatisk.

Du kan indstille en leveringsprofil for leverandører og producenter for at angive, hvilke dage de leverer. I dette tilfælde vil de bestilte produkter fra salgsordrerne blive samlet på samme købs- eller produktionsordre indtil den første mulige afhentningsdato.

Du kan vælge at få forskellige produkter fra samme producent til at blive oprettet på individuelle produktionsordrer.

Opsætning af Varearter (SKU)

For at tillade at varearten på salgsordrer inkluderes i dropshipping-flowet, skal du lave følgende opsætning:

 1. I topmenuen skal du gå til Lager > Varearter (SKU). Søg efter og klik på den vareart, der skal konfigureres.
 2. Hvis du har modulet Produktion, bestemmer kategorien på varearten hvorvidt der bliver lavet et indkøbs- eller en produktionsordre. Ved Færdigvarer og Halvfabrikata bliver der oprettet en produktion og ved de øvrige kategorier, vil der blive oprettet et indkøb.
 3. Gå til fanen Partnerrelationer. Klik på Skriv for at finde partner og vælg leverandør eller producent af produktet. Sæt kryds i boksen ‘L’ for Leverandør eller ‘P’ for Producent.
 4. Gå til fanen Øvrigt. I rullemenuen Standardvalg af varepartier skal du vælge Opret automatisk.
 5. Klik på Gem.

Opsætning af leverandører og producenter

For at tillade at en leverandør eller producent bliver inkluderet i dropshipping-flowet, skal du lave følgende opsætning:

 1. Gå til Partnere i topmenuen. Søg efter og klik på den producent eller leverandør, der skal konfigureres.
 2. Klik på Redigér for at redigere Basisinformation.
 3. Gå til fanen Avanceret. I rullemenuen Tillad automatisk oprettelse af nye indgående ordrer skal du vælge Ja.
 4. Stadig i fanen Avanceret: Hvis du ønsker, at forskellige produkter fra samme producent skal oprettes på individuelle produktionsordrer, skal du vælge Ja i rullemenuen Foretræk opdelte produktioner pr. produceret vareart. Dette er også relevant for produktion i flere faser for at undgå, at produkterne fra de enkelte produktionsfaser lægges på samme produktionsordre.
 5. Under fanen Relationer skal der opsættes en regel for Leveres til. Du skal sætte det op så Leveres til er partneren selv. Du kan vælge at oprette en lokation med din egen virksomhedsnavn, så det er din egen virksomhed der står som afsender på ordren.
 6. Ligeledes under fanen Relationer: Hvis din producent eller leverandør leverer og afhenter på bestemte hverdage, kan du oprette en Leveringsprofil. Bestilte produkter fra salgsordrer vil blive samlet på samme indkøbs- eller produktionsordre indtil den næst kommende afhentningsdato. Herefter oprettes bestillingerne på en ordre med den næste mulige afhentningsdato. Ordrer der lægges til levering frem i tiden, vil komme på en indgående ordre med afhentning op til leveringsdatoen. I rullemenuen Slå leveringsprofil til skal du vælge: Ja. Vælg ugedage for levering, og angiv antallet af dage fra afhentning til levering i rullemenuen for hver dag.
 7. Klik på Gem.

Ordreflowet

Hvis dine salgsordrer kommer ind fra EDI eller fra en B2B salgsportal:

 1. Gå til salgsordren
 2. Sæt kryds i ordrelinjerne og klik på knappen Opret som > Automatisk forslag.

Hvis du opretter salgsordrer manuelt, oprettes indkøbs- eller produktionsordrerne med det samme.

Der oprettes et ordrelink mellem ordrerne. Opdater browseren for at se ordrelinket i øverste venstre hjørne af ordren.

Du kan oprette et job til at automatisere lukning af automatisk oprettede indgående ordrer. Kontakt vores supportteam for at få hjælp til dette.

Indhold