Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Faktureret rapport

I rapporten for faktureret, kan du få overblik over, hvor meget du har solgt af bestemte varearter, til hvor meget og til hvem.

Du finder rapporten således:

  1. Klik på Salgi topmenuen og vælg Faktureret i sektionen Rapporter i rullemenuen.
  2. Du kan benytte filtrene i venstre side. Hvis du arbejder på en lille skærm kan du finde filtrene ved at klikke på forstørrelsesglasset og lukke filteret ved at klikke på øjet. Du kan filtrere efter Land, Tag på ordre, Kunde, Tag på kunde, Leveres til, Varearter, Tag på varearter, Fakturadato og Ejet af. Husk at klikke Anvend for at aktivere de valgte filtre.
  3. I fanerne over tabellen kan du afgrænse visningen. I fanerne kan du vælge at få vist dit fakturerede salg Pr. vareart, Pr. vareart/tag, Pr. land, Pr. partner, Pr. partner/tag, Pr. ejer, Pr. ordre, Pr. faktura og Pr. måned.
  4. Nedenfor kan du se læse om, hvad de forskellige kolonner i tabellerne viser.
  5. Du kan få vist rapporten i et printervenligt format ved at klikke Printervenlig.
  6. Du kan eksportere rapporten til Excel ved at klikke XSLX.

Herunder kan du læse om, hvad kolonnerne i tabellerne viser:

Pr. vareart

Kolonnenavn Forklaring
Varenr. Dette er varenummeret for for de fakturerede varearter.

I denne kolonne findes information om, hvilke varearter, partnere, tags, lande eller ordrer det fakturerede salg vedrører. For kolonnen Ejer er det den bruger, som har oprettet fakturaen. For kolonnen Måned er der tale om faktureringsmåneden.
Globalt navn Dette er det globale navn for varearten, dvs. det navn, som er angivet på varearten ved oprettelse af varearten. Under oprettelsen er det muligt at angive navnet på flere sprog, hvorfor dette er det Globale navn.
Måleenhed Dette er måleenheden for de fakturerede varearter

Denne afhænger af, hvilken måleenhed du har valgt for varearten ved opsætning. Læs mere her.
Antal Dette er antallet af de fakturerede varearter (For færdigvarer er dette pakkeenheden/salgsenheden; for råvarer er dette den mindste måleenhed, som decimaler er tilladt ned til).
Antal, måleenhed Dette er antallet af måleenheder for de fakturerede varearter.
Nettovægt, kg Dette er antallet af kg der er blevet faktureret.

For korrekt visning skal varearten være sat korrekt op med nettovægt og bruttovægt for varearten. Nettovægten kan anvendes til at beregne f.eks. punktafgift for is, øl, chokolade mm.
Gratis enheder, måleenhed Dette er antallet af gratis måleenheder af de fakturerede varearter.
Faktisk kostpris af gratis enheder Dette er den faktiske kostpris for de gratis måleenheder, der er faktureret.
Indtægter Dette er det samlede indtægtsbeløb for de fakturerede varearter.
Linjerabatter Dette er beløbet på de rabatter der er faktureret via servicelinjer.
Indtægter, efter linjerabatter Dette er indtægtsbeløbet fratrukket linjerabatterne

Pr. vareart / tags

Kolonnenavn Forklaring
Tags Dette er de tags, der er benyttet på de fakturerede varearter
Indtægter, varepartilinjer Dette er indtægterne for de varearter der er faktureret med et specifikt tag.

Pr. land

Kolonnenavn Forklaring
Land Dette er det land, som er blevet faktureret
Indtægter, varepartilinjer Dette er den samlede indtægt for et specifikt land baseret på det totale antal af varepartilinjer
Indtægter, servicelinjer Dette er den samlede indtægt for et specifikt land baseret på det totale antal af servicelinjer
Indtægter, i alt Dette er den samlede indtægt for et specifikt land baseret på det totale antal af både varepartilinjer og servicelinjer

Pr. partner

Kolonnenavn Forklaring
Partner Dette er den partner, der er blevet faktureret
Indtægter, varepartilinjer Dette er den samlede indtægt for en specifik partner baseret på det totale antal af varepartilinjer
Indtægter, servicelinjer Dette er den samlede indtægt for en specifik partner baseret på det totale antal af servicelinjer
Indtægter, i alt Dette er den samlede indtægt for en specifik partner baseret på det totale antal af både varepartilinjer og servicelinjer

Pr. partner / tag

Kolonnenavn Forklaring
Tag Dette er det tag, der er brugt på den fakturerede partner.
Indtægter, varepartilinjer Dette er den samlede indtægt for partnere med et specifikt tag baseret på det totale antal af varepartilinjer
Indtægter, servicelinjer Dette er den samlede indtægt for partnere med et specifikt tag baseret på det totale antal af servicelinjer
Indtægter, i alt Dette er den samlede indtægt for partnere med et specifikt tag baseret på det totale antal af varepartilinjer og servicelinjer.

Pr. ejer

Kolonnenavn Forklaring
Ejet af Dette er ejeren af de fakturerede ordrer
Indtægter, varepartilinjer Dette er den samlede indtægt for de fakturerede varepartilinjer baseret på ejeren af ordrene
Indtægter, servicelinjer Dette er den samlede indtægt for de fakturerede servicelinjer baseret på ejeren af ordrene
Indtægter, i alt Dette er den samlede indtægt for både de fakturerede partilinjer og servicelinjer baseret på ejeren af ordren

Pr. ordre

Kolonnenavn Forklaring
Ordre Dette er de specifikke ordrer, der er blevet faktureret
Indtægter, varepartilinjer Dette er den samlede indtægt for ordrer baseret på det totale antal af varepartilinjer
Indtægter, servicelinjer Dette er den samlede indtægt for ordrer baseret på det totale antal af servicelinjer
Indtægter, i alt Dette er den samlede indtægt for ordrer baseret på det totale antal af varepartilinjer og servicelinjer

Pr. faktura

Kolonnenavn Forklaring
Nummer Dette er fakturanummeret for den fakturerede ordre
Kunde Dette er navnet på kunden, der er blevet faktureret
Fakturadato Dette er den dato faktura er udstedt
Leveringsdato Dette er den dato den fakturerede ordre er leveret til kunden
Valuta Dette er den valuta faktura er udstedt i
Indtægter, varepartilinjer Dette er den samlede indtægt for en specifik faktura baseret på det totale antal af varepartilinjer
Indtægter, servicelinjer Dette er den samlede indtægt for en specifik faktura baseret på det totale antal af servicelinjer
Indtægter, i alt Dette er den samlede indtægt for en specifik faktura baseret på det totale antal af varepartilinjer og servicelinjer
Indtægter, i alt pr valuta Dette er den samlede indtægt for en specifik faktura baseret på det totale antal af varepartilinjer og servicelinjer i den valuta faktura er udstedt i.
Beløb til betaling, valuta Dette er det beløb, der skal betales (inkl. moms)

Pr. måned

Kolonnenavn Forklaring
Måned Dette er måneden, hvori der er faktureret.
Indtægter, varepartilinjer Dette er den samlede indtægt i en given måned, baseret på det totale antal varepartilinjer.
Indtægter, servicelinjer Dette er den samlede indtægt i en given måned, baseret på det totale antal servicelinjer.
Indtægter, i alt Dette er den samlede indtægt i en given måned, baseret på både varepartilinjer og servicelinjer.

 

Indhold