Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Eksport af data

Alle typer data i tracezilla kan til enhver tid eksporteres til Excel.

 

Diverse data

Via top-menuen er det bl.a. muligt at eksportere data for følgende:

Top-menupunkt Underpunkt
Partnere - Find partner (partneroversigt)
- Certifikater
Indkøb - Indkøbsordrer
- Prislister (Indkøb)
- Rammeaftaler (Indkøb)
Salg - Salgsordrer
- Returordrer
- Fakturaer
- Prislister (Salg)
- Rammeaftaler (Salg)
Produktion - Produktionsordrer
- Opskrifter
Lager - Varepartier
- Forecasting
- Lagerordrer
- Leveringer
- *Varearter
Finansiel - Udgifter

 

Eksportér data

For at eksportere data, kan du gøre følgende:

  1. Brug top-menuen til at gå til den ønskede side.
  2. Brug filtrene til venstre, hvis du ønsker at begrænse visningen, og dermed omfanget af data der eksporteres.
  3. Klik Eksportér i øverste højre hjørne.
  4. Åbn filen, eller gem den lokalt på din computer.

*Data for varearter

Særligt for varearter er, at data-filen består af flere faner, der kan eksporteres separat. Når der i oversigten for varearter klikkes Eksportér vises en rullemenu, hvor det er muligt at vælge en enkelt fane til eksport, eller Alle, hvis du ønsker én samlet fil, der inkluderer alle data.

 

Rapporter

Du kan se hvilke rapporter, der kan hentes, og hvordan de hentes, i denne oversigt.

Alle rapporter kan tilgås i de enkelte faner i top-menuen. De ligger i nederste del af hver rullemenu i sektionen navngivet Rapporter.

Rapporterne kan eksporteres til Excel ved at klikke på XLSX øverst til højre, og kan tilmed vises i et printervenligt format, der kan printes eller laves til PDF.

Hos tracezilla, er en af vores absolut største prioriteter at beskytte dine data. Læs mere her.

Indhold