Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Importskabelon til opskrifter

Vi anbefaler, at du opretter den første opskrift i tracezilla, hvorefter importskabelonen hentes. Det gør det nemmere for dig at se, hvad der skal stå i de enkelte rækker og kolonner i importskabelonen.

Hos tracezilla hjælper vi gerne med at indlæse dine opskrifter med importskabelonen, når den er udfyldt. Send en mail til din tilknyttede kontakt i forbindelse med onboarding eller send en mail til support@tracezilla.com med din forespørgsel og vedhæft den udfyldte importskabelon.

 

Hent importskabelonen

  1. Klik på Produktion i topmenuen og vælg Opskrifter.
  2. Klik på Importér øverst til højre.
  3. Klik på Hent importskabelon i dialogvinduet. Filen vil nu blive hentet ned lokalt på din computer, hvor du kan åbne den med et regneprogram.
  4. Udfyld importskabelonen lokalt på din computer. Vær opmærksom på, at hvis du har lavet ændringer i tracezilla, efter du har hentet filen ned, skal der hentes en ny, opdateret version. Det kan f.eks. være ændringer i varearten eller i allerede oprettede opskrifter.
  5. Gem den udfyldte importskabelon lokalt på computeren. Gå ind i tracezilla applikationen. I samme dialogvindue klikkes på Upload fil. Find filen på din computer.
  6. I nederste venstre hjørne vil du kunne se at tracezilla arbejder med at indlæse importskabelonen. Når importskabelonen er indlæst vil der i dialogvinduet stå: Succes! Filen blev importeret.

Hvis der er fejl i importskabelonen, vil importen trækkes tilbage, og der vil vises en fejlmeddelelse i dialogvinduet med henvisning til hvilken række og kolonne der er fejl i. Ret fejlen i importskabelonen. Vær opmærksom på, om den samme fejl kan være i nogle af de andre rækker i samme kolonne. Forsøg derefter at indlæse igen.

 

Sådan læses og bruges vejledningen

Vejledningen er opdelt i afsnit som henviser til fanerne i filen. Tabellerne indeholder navnet på kolonneoverskrifterne i filen og en forklaring af, hvordan hvert felt udfyldes.

 

Opskrifthoveder

Opskrifthovedet indeholder basisinformation om opskriften. På de øvrige faner skal du bruge de informationer, som du indtaster for opskrifthovedet. Det skal du for at skabe en rød tråd, så tracezilla ved hvilke data i importskabelonen der hænger sammen. Altså hvilke data der tilsammen danner opskriften.

En opskrift består af et opskrifthoved, et slutprodukt (evt. også biprodukter), ingredienser (råvarer og emballage) samt evt. budgetposter. Læs mere om de enkelte dele i hvert afsnit, som hører til den enkelte fane.

Med modulet Opgaver og kontroller kan du desuden tilknytte faste arbejdsgange til dine opskrifter. Læs mere her.

Kolonneoverskrift Forklaring
ID Efterlades blank eller rettes ikke.

I denne kolonne tildeles opskriften automatisk et unikt ID. Ret ikke og skriv ikke i denne kolonne. Hvis den er tom, skal den forblive tom.
Referencekode Kan være: tal og bogstaver.

Du kan give din opskrift en referencekode. Referencekoden vil blive vist på plukkelister og ordrebekræftelser. Det vil være lettere at søge din opskrift frem, hvis du giver opskriften en referencekode, som svarer til den færdigvare som produceres. To opskrifter kan ikke have samme referencekode. Referencekoden skal være unik.
Navn Kan være: tal og bogstaver.

Giv opskriften et navn. Det vil være lettere at søge opskriften frem, hvis du giver opskriften et navn som svarer til den færdigvare som produceres ved brug af opskriften. To opskrifter kan ikke have det samme navn. Navnet skal være unikt.
Beskrivelse Kan være: tal, bogstaver og tegn.

Du kan skrive en beskrivelse til din opskrift f.eks. en vigtig bemærkning til opskriften. Beskrivelsen vil komme med på plukkelister og ordrebekræftelser.
Aktiv Skal være: Ja/Nej.

Hvis opskriften skal kunne anvendes på produktionsordrer, skrives Ja. Hvis opskriften ikke længere skal tages i brug, men blot skal være dokumentation, skrives Nej.
Oprettet Efterlades blank eller rettes ikke.

Dette er datoen for oprettelse af opskriften i formatet dd/mm/åååå. Ret eller skriv ikke i denne kolonne.
Opdateret Efterlades blank eller rettes ikke.

Dette er datoen for sidste opdatering af opskrifthovedet i formatet dd/mm/åååå. Ret eller skriv ikke i denne kolonne.

 

 

Opskriftenhed produktion

På denne fane angives opskriftens slutprodukt. Et slutprodukt er resultatet af produktionen. Det er den vare som produceres. Du kan tilføje flere slutprodukter til den samme opskrift. Det er f.eks. relevant hvis produktionen resulterer i et eller flere biprodukter.

Et slutprodukt kan være en færdigvare eller en mellemvare. En færdigvare er en fødevare som ikke skal tilberedes eller forarbejdning yderligere inden for virksomheden, før den sælges videre.

En mellemvare er hverken en råvare eller en færdigvare, men en fødevare som produceres og lagerføres. Vi kalder det en mellemvare, fordi den bliver fremstillet af råvarer, men fødevaren skal tilberedes eller forarbejdes yderligere, inden at det bliver til en færdigvare. En mellemvare indgår altså i produktion af færdigvaren.

Bemærk! En færdigvare kan kun være koblet til én opskrift, hvor den oprettes automatisk (Opret og justér automatisk). Ellers vil automatikken ikke virke, fordi tracezilla ikke vil kunne vide, hvilken opskrift der automatisk skal knyttes til en ordre, når varepartilinjen med den producerede vareart tilføjes til en produktionsordre. Hvis en produktion resulterer i flere produkter, kan opskriften kun være koblet til ét af produkterne - opskriften bør ikke kobles til biprodukter.

Kolonneoverskrift Forklaring
ID Efterlades blank eller rettes ikke.

I denne kolonne tildeles opskriftens slutprodukt automatisk et unikt ID. Ret ikke og skriv ikke i denne kolonne. Hvis den er tom, skal den forblive tom.
Opskrift, ID Efterlades blank eller rettes ikke.

I denne kolonne tildeles opskriften automatisk et unikt ID. Ret ikke og skriv ikke i denne kolonne. Hvis den er tom, skal den forblive tom.
Opskrift, Referencekode Skal være: referencekode fra fanen Opskrifthoveder.

I denne kolonne kopieres referencekoden fra fanen Opskrifthoveder for den opskrift, som du på denne fane vil angive et slutprodukt for.
Opskrift, Navn Skal være: navn på opskrift fra fanen Opskrifthoveder.

I denne kolonne kopieres navnet fra fanen Opskrifhoveder for den opskrift, som du på denne fane vil angive et slutprodukt for.
Vareart, Varenr. Skal være: varenummeret på en eksisterende vareart i tracezilla.

Angiv varenummeret på slutproduktet som produceres med opskriften. Varenummeret som angives her skal være helt identisk med varenummeret som står i tracezilla. Kopier gerne varenummeret fra tracezilla.
Vareart, Globalt navn Skal være: Navnet på eksisterende vareart i tracezilla.

Angiv varenavnet på slutproduktet som som produceres med opskriften. Navnet som angives her skal være helt identisk med navnet som står i tracezilla, også hvad angår store og små bogstaver. Kopier gerne navnet fra tracezilla.
Antal Skal være: heltal.

Angiv hvor mange måleenheder/kasseenheder én opskriftenhed skal producere. En opskriftenhed kan f.eks. være 1 kolli eller 1 kg. En opskriftenhed er den enhed som én opskrift producerer - så at sige en ‘portion’. Du bestemmer selv din opskriftenhed.

Opskriftenheden kan ikke brydes ned til f.eks. en halv opskrift, når du producerer, så det kan være en fordel at have en mindre enhed, som du ganger op når du producerer.
Enhed Skal være: den måleenhed som varearten er oprettet med i tracezilla f.eks. kolli.

Hvis varearten er sat op med en kasseenhed f.eks. kolli, vil det være en fordel at sætte opskriftenheden op til at være 1 kolli. Derved skrives kolli i dette felt. Hvis måleenheden er stk uden at der benyttes en fast kasseenhed, skrives stk i dette felt. Hvis den vare som produceres er sat op med måleenheden liter, skrives l i dette felt.
Opret og justér opskrift automatisk Skal være: Ja/Nej.

Ved at vælge Ja til Opret og justér opskrift automatisk vil opskriften tilføjes til en produktionsordre automatisk, når den producerede vareart oprettes som vareparti under fanen Producerede varepartier, og varepartilinjerne for de forbrugte ingredienser udfyldes med udgangspunkt i opskriften. På tilsvarende vis vil mængden af ingredienser og produkter tilpasses, når der ændres i antallet af producerede varepartier.
Oprettet Efterlades blank eller rettes ikke.

Dette er datoen for tilføjelse af opskriftens slutprodukt i formatet dd/mm/åååå. Ret eller skriv ikke i denne kolonne.
Opdateret Efterlades blank eller rettes ikke.

Dette er datoen for sidste opdatering af opskriftens slutprodukt i formatet dd/mm/åååå. Ret eller skriv ikke i denne kolonne.

 

 

Opskriftenhed forbrug

Her angives opskriftens ingredienser. En ingrediens er en råvare eller en mellemvare, som indgår i produktionen af et slutprodukt. Emballage kan også angives som ingrediens i opskriften, så der vil ske et lagertræk af emballagen via produktionsordren.

En råvare er en fødevare som modtages fra en primærproducent, en leverandør eller importør. En råvare er beregnet til at indgå i tilberedning og forarbejdning inden for virksomheden.

En mellemvare er hverken en råvare eller en færdigvare, men en fødevare som produceres og lagerføres. Vi kalder det en mellemvare, fordi den bliver fremstillet af råvarer, men fødevaren skal tilberedes eller forarbejdes yderligere, inden at det bliver til en færdigvare. En mellemvare indgår altså i produktion af færdigvaren.

Kolonneoverskrift Forklaring
ID Efterlades blank eller rettes ikke.

I denne kolonne tildeles opskriftens ingrediens automatisk et unikt ID. Ret ikke og skriv ikke i denne kolonne. Hvis den er tom, skal den forblive tom.
Opskrift, ID Efterlades blank eller rettes ikke.

I denne kolonne tildeles opskriften automatisk et unikt ID. Ret ikke og skriv ikke i denne kolonne. Hvis den er tom, skal den forblive tom.
Opskrift, Referencekode Skal være: referencekode fra fanen Opskrifthoveder.

I denne kolonne kopieres referencekoden fra fanen Opskrifthoveder for den opskrift, som du på denne fane vil angive en ingrediens til.
Opskrift, Navn Skal være: navn på opskrift fra fanen Opskrifthoveder.

I denne kolonne kopieres navnet fra fanen Opskrifhoveder for den opskrift, som du på denne fane vil angive en ingrediens til.
Vareart, Varenr. Skal være: varenummeret på en eksisterende vareart i tracezilla.

Skriv varenummeret for den ingrediens som bruges til at producere slutproduktet. Varenummeret som angives her skal være helt identisk med varenummeret som står i tracezilla. Kopier gerne varenummeret fra tracezilla.
Vareart, Globalt navn Skal være: Navnet på eksisterende vareart i tracezilla.

Angiv navnet på den ingrediens som bruges til at producere slutproduktet. Navnet som angives her skal være helt identisk med navnet som står i tracezilla, også hvad angår store og små bogstaver. Kopier gerne navnet fra tracezilla.
Antal Kan være: tal.

Angiv hvilken mængde af ingrediensen som skal bruges til produktion af én opskriftenhed, i henhold til måleenheden i næste kolonne.
Måleenhed Skal være: den måleenhed som varearten er oprettet med i tracezilla f.eks. kg, l, g.

Angiv den primære måleenhed for ingrediensen.
Afrund til nærmeste Kan være: 1, 10, 100 eller 1000.

Her kan du vælge at runde op til nærmeste 1-1000 i vareartens målenhed f.eks. gram. Når en vareart er sat op i kg og gram, foretrækkes det ofte at denne sættes til 100 gram. Således vil en opskrift som forbruger 12,461 kg af en råvare afrunde til 12,5 kg.
Afrund til nærmeste, Enhed Skal være: den måleenhed som tillades decimaler ned til for varearten f.eks. g, hvis måleenheden er kg.

Udfyld feltet med den måleenhed som ingrediensen er sat op til at tillade decimaler ned til. Hvis en ingrediens måles i liter, vil der typisk tillades decimaler ned til ml. Hvis emballage er sat op i den primære måleenhed stk, vil det også være stk i denne kolonne.
Oprettet Efterlades blank eller rettes ikke.

Dette er datoen for tilføjelse af ingrediensen i opskriften i formatet dd/mm/åååå. Ret eller skriv ikke i denne kolonne.
Opdateret Efterlades blank eller rettes ikke.

Dette er datoen for seneste opdatering af ingrediensen i opskriften i formatet dd/mm/åååå. Ret eller skriv ikke i denne kolonne.

 

 

Arbejdsgang

Arbejdsgange har ikke en funktionel betydning for en produktionsordre, medmindre du kombinerer den med tracezillas Opgaver & kontroller-modul.

Hvis du har tilkøbt tracezillas Power Pack vil du kunne sætte nogle dokumenter op, som viser arbejdsgangene i forbindelse med produktionen. Arbejdsgangene vises ikke på standarddokumenterne.

Kolonneoverskrift Forklaring
ID Efterlades blank eller rettes ikke.

I denne kolonne tildeles arbejdsgangen automatisk et unikt ID. Ret ikke og skriv ikke i denne kolonne. Hvis den er tom, skal den forblive tom.
Opskrift, ID Efterlades blank eller rettes ikke.

I denne kolonne tildeles opskriften automatisk et unikt ID. Ret ikke og skriv ikke i denne kolonne. Hvis den er tom, skal den forblive tom.
Opskrift, Referencekode Skal være: referencekode fra fanen Opskrifthoveder.

I denne kolonne kopieres referencekoden fra fanen Opskrifthoveder for den opskrift, som du på denne fane vil angive en arbejdsgang til.
Opskrift, Navn Skal være: navn på opskrift fra fanen Opskrifthoveder.

I denne kolonne kopieres navnet fra fanen Opskrifthoveder for den opskrift, som du på denne fane vil angive en arbejdsgang til.
Sekvens Her kan du skrive tal eller bogstaver, som sorterer opgaverne. Opgave A1 vil eksempelvis sorteres før A2. Du kan også angive 01, 02, 03 osv.
Trin, Navn Navngiv procestrinnet i arbejdsgangen, så du ved hvad der skal gøres, når arbejdsgangen udføres f.eks. “Blanding af tørre ingredienser”.
Trin, Beskrivelse Det er valgfrit at udfylde feltet. Her kan du skrive en tekst med instruktion til at udføre arbejdsgangen.
Forventet varighed Angiv i minutter, hvor lang tid du forventer det tager at udføre arbejdsgangen. Du kan angive varigheden i sekunder, hvor 0,5 minutter svarer til 30 sekunder.
Varighed er pr. opskriftenhed Skal være: Ja eller Nej.

Vælg om varigheden skal ganges med antal opskriftenheder på en ordre eller om varigheden er fast, uanset hvor store mængder du producerer. F.eks. vil rengøring efter produktion typisk tage det samme antal minutter, uanset om du har produceret 500 eller 1000 enheder.
Opgave, Referencekode Skal være: den referencekode, som du har tilføjet til den faste opgave under Opgaver > Faste opgaver.

Her kan du tilknytte en opgave til opskriftens arbejdsgang. Det vil udløse opgaven automatisk, når opskriften benyttes på en produktionsordre.

Vær opmærksom på, at opgaven ikke bør have nogen automatisk udløser, da opgaven i så fald vil fremgå dobbelt på produktionsordrerne.
Oprettet Efterlades blank eller rettes ikke.

Dette er datoen for oprettelse af arbejdsgangen i formatet dd/mm/åååå. Ret eller skriv ikke i denne kolonne.
Opdateret Efterlades blank eller rettes ikke.

Dette er datoen for sidste opdatering af arbejdsgangen i formatet dd/mm/åååå. Ret eller skriv ikke i denne kolonne.

 

 

Forv enhedsomk (forventet enhedsomkostning)

På dette faneblad kan du tilføje budgetposter til dine opskrifter. Budgetposten vil være den forventede omkostning i forbindelse med produktion, f.eks. arbejdsløn for nedvaskning (rengøring) efter endt produktion.

Det er valgfrit at tilføje en omkostning til produktionen. En budgetpost tillægges kostprisen for den vare som produceres. Så udover ingrediensernes værdi, tilføjes yderligere omkostninger, som skal indgå i kostprisberegningen, ved at tilføje en budgetpost.

Kolonneoverskrift Forklaring
ID Efterlades blank eller rettes ikke.

I denne kolonne tildeles budgetposten automatisk et unikt ID. Ret ikke og skriv ikke i denne kolonne. Hvis den er tom, skal den forblive tom.
Opskrift, ID Efterlades blank eller rettes ikke.

I denne kolonne tildeles opskriften automatisk et unikt ID. Ret ikke og skriv ikke i denne kolonne. Hvis den er tom, skal den forblive tom.
Opskrift, Referencekode Skal være: referencekode fra fanen Opskrifthoveder.

I denne kolonne kopieres referencekoden fra fanen Opskrifthoveder for den opskrift, som du på denne fane vil angive en budgetpost til.
Opskrift, Navn Skal være: navn på opskrift fra fanen Opskrifthoveder.

I denne kolonne kopieres navnet fra fanen Opskrifthoveder for den opskrift, som du på denne fane vil angive en budgetpost til.
Memo Kan være: tal og bogstaver.

Giv budgetposten et navn eller en beskrivelse. Det kan f.eks. være en kort tekst som beskriver omkostningen f.eks. “Arbejdsløn for rengøring efter endt produktion”.
Kategori Kan være en af følgende: analysis, commission, customs_duty, financial, freight, labour, machinery, other, overhead, packaging, production, purchase_price, taxes, warehouse.

Budgetposten vil få denne kategori, og det indtastede beløb vil blive vist i rapporter under denne kategori f.eks. Nedbrydning af omkostninger.
Dette er overhead Skal være: Ja/Nej.

I tracezilla er der to typer af kostprisberegning: forventet og faktisk. Ved at en budgetpost markeres som overhead, vil den både indgå i den forventede og den faktiske kostprisberegning. Læs mere om kostprisberegning i tracezilla.

Det er eksempelvis relevant, hvis du producerer selv, og du gerne vil medregne udgifterne til produktionen (afskrivning på materiel, rengøring af materiel før/efter produktion, opstartsomkostninger, arbejdsløn etc.), men det ikke er noget som du modtager et udgiftsbilag for.
Denne er fast Skal være: Ja/Nej.

Hvis beløbet er et engangsbeløb, som f.eks. fragt, skal der står Ja. Beløbet vil dermed kun blive medregnet én gang uafhængigt af hvor mange opskriftenheder, du producererer. Hvis beløbet afhænger af hvor mange opskriftenheder som produceres f.eks. hvor mange flasker der tappes, skal der stå Nej.
Valuta Kan være: DKK, EUR, GBP, USD osv. i henhold til international forkortelse.

Indtast den valuta, som budgetpostens beløb skal fremgå med.
Beløb Kan være: tal.

Indtast omkostningsbeløbet pr. opskriftenhed. Hvis budgetposten er fast, skal du indtaste det samlede beløb for omkostningen uafhængigt af, hvor mange opskriftenheder, der produceres.
Oprettet Efterlades blank eller rettes ikke.

Dette er datoen for oprettelse af budgetposten i formatet dd/mm/åååå. Ret eller skriv ikke i denne kolonne.
Opdateret Efterlades blank eller rettes ikke.

Dette er datoen for sidste opdatering af budgetposten i formatet dd/mm/åååå. Ret eller skriv ikke i denne kolonne.

 

 

Tags

På dette faneblad kan du give dine opskrifter et eller flere tags. Det er valgfrit. I tracezilla kan du anvende tags til at organisere og strukturere indhold.

Tags på opskrifter kan bruges i oversigten over opskrifter til at filtrere en bestemt gruppe af opskrifter frem. Det kan eksempelvis være opskrifter som er sæsonpræget, som får tagget “Summer edition”. Det kan også være et tag for en bestemt produktgruppe eller tags for en bestemt type af opskrifter f.eks. “Mellemvare”/”Bulk”, “Færdigvare” eller lignende. Tags kan også repræsentere et bestemt procestrin i en produktion som har flere opskrifter og som strækker sig over en lang tidsperiode.

Kolonneoverskrift Forklaring
Opskrift, ID Efterlades blank eller rettes ikke.

I denne kolonne tildeles opskriften automatisk et unikt ID. Ret ikke og skriv ikke i denne kolonne. Hvis den er tom, skal den forblive tom.
Opskrift, Referencekode Skal være: referencekode fra fanen Opskrifthoveder.

I denne kolonne kopieres referencekoden fra fanen Opskrifthoveder for den opskrift, som du på denne fane vil angive et tag for.
Opskrift, Navn Skal være: navn på opskrift fra fanen Opskrifthoveder.

I denne kolonne kopieres navnet fra fanen Opskrifhoveder for den opskrift, som du på denne fane vil angive et tag for.
Tag Kan være: navnet på et eksisterende tag i tracezilla eller et nyt tag. Det vil typisk være tekst, men kan også indeholde tal.

Giv tagget et navn eller kopier et navn på et eksisterende tag i tracezilla. Nyoprettede tags vil få farvekoden Info, som er lysegul.
Oprettet Efterlades blank eller rettes ikke.

Dette er datoen for tilføjelse af tagget i formatet dd/mm/åååå. Ret eller skriv ikke i denne kolonne.
Fjern Skal være: Ja/Nej.

Du har mulighed for at tilføje og fjerne tags fra opskrifter med importskabelonen. Hvis du vil beholde eller tilføje et tag til en opskrift, skal der stå Nej i dette felt. Hvis du gerne vil fjerne et bestemt tag fra opskriften, skal der stå Ja.

Kontakt tracezilla Support, hvis du har brug for hjælp eller vejledning. Du kan se vores åbningstider på www.tracezilla.com.

Indhold