Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Rapporten Kontrolværdier

Du kan få overblik over alle registrerede kontrolværdier i tracezilla via kontrolværdi-rapporten. Kontroller er en del af tilkøbmodulet Opgaver & kontoller og registreres i forbindelse med at man udfører en fast opgave.

Brug filtrene i venstre side til at angive, hvilke oplysninger du gerne vil se i rapporten. Du kan læse mere om rapportens kolonner nedenfor.

Kolonnenavn Forklaring
Opgave, Referencekode Viser referencekoden, som du har tilføjet til den faste opgave.
Opgave, Navn Viser navnet på den faste opgave.
Samling, Type Viser hvor opgaven fremkommer automatisk f.eks. på en partner, et vareparti eller en ordre og i så fald hvilken ordretype.
Samling, Nummer Viser nummeret på ordren/partneren/varepartiet, som opgaven er udført på.
Samling, Mærkat Hvis opgaven er tilknyttet en partner, vises virksomhedsnavnet her. Hvis opgaven er tilknyttet et vareparti, vises navnet på varearten her.
Objekt, Type Viser om opgaven er tilknyttet en ordre, partner eller varepartilinje.
Objekt, Nummer Viser nummeret på den tilknyttede ordre, partner, vareparti.
Objekt, Mærkat Hvis opgaven er knyttet til et vareparti eller en varepartilinje, vises navnet på varearten.
Starttidspunkt Viser dato og klokkeslæt for opgavefremkomsten.
Sluttidspunkt Viser det registrerede sluttidspunkt for opgaven med dato og klokkeslæt.
Tildelt til Viser navnet på den bruger, som opgaven er tildelt til.
Resurse, Referencekode Viser referencekoden på resursen.
Resurse, Navn Viser navnet på resursen.
Fuldført Viser Ja, hvis opgaven er udført.
“Kontrolværdi” Kolonneoverskriften viser navnet på den kontrolværdi, som er blevet registreret, mens den registrerede værdi vises i rækkerne under.

Indhold