Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Importskabelon til varepartier

Når du skal til at tage tracezilla-applikationen i brug, kan du indlæse dit eksisterende varelager via en Excel importskabelon. Så slipper du for at skulle oprette indkøbsordrer for at få de enkelte varepartier på lager i applikationen.

 

Importér varepartier

  1. Klik på Lager i topmenuen og vælg Varepartier i dropdown-menuen.
  2. Klik på knappen Importér i øverste højre hjørne og dernæst Hent importskabelon.
  3. En fil hentes ned, som kan åbnes eller gemmes, og derefter redigeres i et regneprogram. Dokumentet vil være tomt bortset fra kolonneoverskrifterne.
  4. Udfyld kolonnerne jf. forklaringerne i nedenstående tabel. Der skal være én række per vareparti. Felterne markeret med en stjerne (*) skal udfyldes/er obligatoriske. De øvrige kan du lade være tomme eller blot udfylde for relevante varepartier.
  5. Når alle relevante kolonner er udfyldt korrekt, gemmer du ændringerne, og indlæser du arket igen. Gå til Lager og klik på Varepartier. Klik på knappen Importér og dernæst Upload fil.

Mens tracezilla er ved at oprette varepartier, vil der stå Arbejder… i nederste venstre hjørne. Når varepartierne er oprettet, vil der i dialogvinduet stå: Succes! Filen blev importeret.

Hvis der er fejl i det indtastede i importskabelonen, annulleres oprettelsen og du vil få vist en fejlmeddelelse. Fejlmeddelelsen beskriver hvor fejlen er, og hvad der står forkert i feltet, så du kan rette det til og uploade igen.

 

 

Faldgrupper ved import af varepartier
- Partneren eller lokationen er endnu ikke oprettet i tracezilla
- Partnerens navn er ikke identisk med en partners navn i tracezilla
- Felterne i importskabelonen er blevet brugt til at regne. Felterne indeholder f.eks. bagvedliggende = x + x eller = x * x
- Alle obligatoriske felter ikke udfyldt
- Kommatal skrevet i felter, som kun må indeholde heltal
- Datoer står i felter uden datoformat. Datoer skal stå i Excel datoformat. Det er nogle regneprogrammer ikke kompatible med eksempelvis Numbers.

 

 

Vejledning til importskabelon

Venstre kolonne i tabellen viser kolonneoverskriften. I højre kolonne står en forklaring for kolonneoverskriften og hvordan feltet udfyldes.

Kolonneoverskrifterne må ikke redigeres i importskabelonen. Der må ikke tilføjes nye kolonneoverskrifter.

Kolonnenavn Forklaring
Varenr.* Skal være et varenummer på eksisterende vareart i tracezilla.

Indsæt varenummeret for den vareart som varepartiet er af.
 

Varenummeret skal være identisk med varenummeret i tracezilla. Kopier gerne varenummeret fra din vareart i tracezilla. Læs mere om varearter.
Leverandør, Partner* Skal være navnet på en eksisterende partner i tracezilla.

Her skriver du navnet på den leverandør som har leveret varepartiet. Leverandøren skal være oprettet som partner i applikationen, før du kan indlæse varepartierne.

Navnet skal være identisk med partnernavnet i tracezilla. Kopier gerne navnet og sæt ind. Læs mere om partnere.
Placeret hos, Partner* Skal være navnet på en eksisterende partner i tracezilla.


Her skriver du navnet på den partner som har varepartiet er placeret hos. Det kan være dig selv. Partneren skal være oprettet i applikationen, før du kan indlæse varepartierne.

Vær opmærksom på at du staver partnernavnet på samme måde som det står i applikationen.
Placeret hos, Lokation* Skal være navnet på en partners lokation f.eks. Lager.

Her indsætter du navnet på partnerens lokation. Det kan være din egen partners lokation. Det er kun nødvendigt at udfylde dette felt, hvis partneren har flere lokationer i applikationen.

Vær opmærksom på at du staver partnernavnet på samme måde som det står i applikationen.
Antal* Skal være et heltal, hvis Enhed er kolli eller stk. Hvis enheden f.eks. er m, kg eller l, kan der skrives decimaltal.

Skriv her hvor mange enheder, der er i varepartiet. Måleenheden angives i næste kolonne.
Enhed* Skal være måleenheden som varearten er oprettet med i tracezilla.

Dette er måleenheden, som er angivet for varearten f.eks. kg, stk, g, l, m etc. Hvis din vareart er oprettet med måleenhederne stk og kolli, vil enheden her være kolli.

Du kan læse mere om opsætning af måleenheder her
Antal pakker Skal være heltal.

Her kan du angive et antal pakker, kasser eller sække som den samlede mængde er pakket i.

Det er eksempelvis relevant for en vare som er sat op i måleenheden kg og med decimaler ned til gram, men hvor du modtager varerne fra leverandøren i sække af 20 kg.

Pakkefunktionen skal være slået til for varearten. Læs mere om opsætning af måleenheder.
Dato, tilgængelig* Skal være Excel datoformat f.eks. dd-mm-åååå eller dd/mm/åååå.

Dette skal være den oprindelige dato hvor varen kom ind på dit lager, eller datoen for optælling.
Linjetekst Kan være tekst og tal.

Her kan du tilføje en tekst til varepartiet, hvis det er relevant.
Indledende kostpris pr. måleenhed Skal være et tal. Kan også være kommatal f.eks. 12,5.

Her kan du indtaste prisen på varepartiet pr. måleenhed f.eks. pr. kg, stk eller liter.

Måleenheden er den primære måleenhed, som kan ses under Lager > Varearter. Hvis du har oprettet en vareart i stk og kolli, vil det være prisen pr. stk.
Oprindelse, Land Skal være: landenavn eller landekode f.eks. Danmark, Tyskland eller DK, DE, BR, ET, IN osv.

Her kan du angive varepartiets oprindelsesland. Hvis der kan være tvivl om landets navn eller stavemåde, kan det være en fordel at se hvordan landets navn er skrevet i en af rullemenuerne i applikationen, f.eks. inde på en partner.
Lot-nummer Kan være: tal og tekst.

Her kan du angive varepartiets lot-nummer. Du kan læse mere om lot-nummer i ordbogen.
Batch-nummer Kan være tal og tekst.

Her kan du angive varepartiets batch-nummer. Du kan læse mere om batch-nummer i ordbogen.
Dato, Anvendes inden Skal være Excel datoformat f.eks. dd-mm-åååå eller dd/mm/åååå.

Her skriver du sidste anvendelsesdato for produktet. Du kan i stedet vælge at udfylde Bedst Før.
Dato, Produceret Skal være Excel datoformat f.eks. dd-mm-åååå eller dd/mm/åååå.

Her skriver du produktionsdato for produktet.
Dato, Bedst før Skal være Excel datoformat f.eks. dd-mm-åååå eller dd/mm/åååå.

Her skriver du sidste Bedst Før dato for produktet. Du kan i stedet vælge at udfylde Anvendes inden.
Fangstmetode Kan være tekst og tal.

Her kan du angive fangstmetode f.eks. Bundgarn, hvis du har slået attributten til på varearten.
Toldstatus Kan være tekst og tal.

Her kan du angive varepartiets toldstatus, hvis du har slået attributten til på varearten.
EU tarifkode Kan være tal og tekst.

Her kan du angive tarifkoden for varearten, hvis du har slået attributten til på varearten. Du kan finde tarifvarekoder ved at følge linket i artiklen her.
EAK kode Kan være tekst og tal.

Her kan du indtaste en kode fra det europæiske affaldsdatasystem, hvis du har slået attributten til på varearten. Angives korrekt i formatet:
0X-XX-XX i tal.
FAO fangstzone Kan være tekst og tal.

Her kan du indtaste et område for fangst f.eks. FAO 27, hvis du har slået attributten til på varearten.
Oprindelse Kan være tekst og tal.

Her kan du specificere oprindelsen yderligere ud over land, hvis du har slået attributten til på varearten. Hvis du ønsker at angive en nærmere specificeret oprindelse, kan du vælge Gård-reference, FAO fiskeriområde eller Opdrætter.
Gård/avler Kan være tekst og tal.

Her kan du indtaste oplysninger f.eks. navn, adresse, nummer eller lignende på primærproducenten, hvis du har slået attributten til på varearten.
Opdrætter Kan være tekst og tal.

Her kan du indtaste oplysninger f.eks. navn, adresse, nummer eller lignende på primærproducenten, hvis du har slået attributten til på varearten.
Pakning Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Pakning på varearten, kan du her angive hvilken pakning dette vareparti har (f.eks. 20kg sække eller bigbag etc.).
Kvalitet Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Kvalitet på varearten, kan du her angive hvilken kvalitet, dette vareparti har (f.eks. 1. sortering, kvalitet 2 etc.).
Størrelse Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Størrelse på varearten, kan du her angive hvilken størrelse, dette vareparti har (f.eks. 2-3 mm eller 4-5 cm etc.).
Specificering Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Specificering på varearten, kan du her angive en nærmere specifikation af varepartiet.
Lagerplads Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Lagerplads på varearten, kan du her angive hvilken lagerplads, varepartiet befinder sig på.
Sporbarhed  
Spor 1, Mærkat Kan være tekst og tal.

Her kan du skrive navnet på en type spor, du gerne vil tilføje til varepartiet, for at sikre sporbarhed fra leverandør eller produktion.
 
Spor, Mærkat og Spor, Nøgle hører sammen/danner tilsammen et spor. 

Spor, Mærkat er navnet på typen af spor.

Spor, Nøgle er selve det unikke spor, som adskiller dette vareparti fra andre varepartier. Eksempelvis består “Batch nr. 1234” af mærkatet “Batch nr.” og nøglen “1234”.

Der kan tilføjes op op til 8 spor.
Spor 1, Nøgle Kan være tekst og tal.

Her skriver du selve det nummer/koden som du vil knytte til varepartiet.

Spor, Mærkat og Spor, Nøgle hører sammen/danner tilsammen et spor.  Eksempelvis består “Batch nr. 1234” af mærkatet “Batch nr.” og nøglen “1234”.

Indhold