Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Importmall för varupartier

När du behöver använda tracezilla-applikationen kan du ladda ditt befintliga lager via en Excel-importmall. Då behöver du inte skapa inköpsorder för att få de enskilda varupartierna på lager i applikationen.

 

Importera produktpartier

  1. Klicka på Lager i toppmenyn och välj Varupartier i dropdown-menyn.
  2. Klicka på knappen Importera i det övre högra hörnet och sedan på Hämta importmall.
  3. En fil laddas ner som en Excel-fil. Den kan öppnas eller sparas och sedan redigeras. Dokumentet kommer att vara tomt förutom kolumnrubrikerna.
  4. Fyll i kolumnerna enligt förklaringarna i tabellen nedan. Det måste finnas en rad per produktparti. Kolumnerna markerade med en asterisk (*) måste fyllas i/är obligatoriska. De andra kolumnerna kan lämnas tomma eller fyllas i om det är relevant.
  5. När alla relevanta kolumner är korrekt ifyllda, spara ändringarna och ladda upp filen. Gå till Lager och klicka på Varupartier. Klicka på knappen Importera och sedan Ladda upp fil.

Medan tracezilla skapar batcher kommer det att stå Arbetar… i det nedre vänstra hörnet. När produktpartierna har skapats kommer dialogfönstret att säga: Framgång! Filen importerades.

Om det finns fel i det som anges i importmallen avbryts skapandet och du får ett felmeddelande. Felmeddelandet beskriver var felet finns och vad som är fel, så att du kan rätta till det och ladda upp filen på nytt.  

 

 

 

Instruktioner för importmallen

Den vänstra kolumnen i tabellen visar kolumnrubriken. I högerspalten finns en förklaring av kolumnrubriken och hur fältet fylls i.

Kolumnrubrikerna får inte redigeras i importmallen. Inga nya kolumnrubriker får läggas till.

Kolumnens namn Förklaring
Artikelnr* Måste vara ett artikelnummer av en befintlig artikel i tracezilla.

Ange artikelnumret för den artikel som varupartiet tillhör.
 

Artikelnumret måste vara identiskt med artikelnumret i tracezilla. Kopiera gärna artikelnumret från din artikel i tracezilla.
Leverantör, Partner* Måste vara namnet på en befintlig partner i tracezilla.

Här skriver du namnet på den leverantör som levererade varan. Leverantören måste skapas som partner i applikationen innan du kan ladda upp varupartierna.

Namnet måste vara identiskt med partnernamnet i tracezilla. Kopiera gärna namnet och klistra in.
Finns hos (plats), Partner* Måste vara namnet på en befintlig partner i tracezilla.


Här skriver du namnet på den partner som har varupartiet finns hos. Det kan vara du själv. Partnern måste skapas i applikationen innan du kan ladda upp varupartierna.

Observera att du stavar partnernamnet på samma sätt som det visas i applikationen.
Finns hos (plats), Plats* Måste vara namnet på en partners plats, t.ex. Lager.

Här anger du namnet på partnerns plats. Det kan vara din egen partners plats. Det är nödvändigt att fylla i detta fält bara om partnern har flera platser i tracezilla.

Observera att du stavar partnerns namn på samma sätt som det står i tracezilla.
Kvantitet* Måste vara ett heltal om Enhet är paket eller styck. Om enheten t.ex. är m, kg eller l, kan decimaltal anges.

Skriv här hur många enheter som finns i partiet. Måttenheten anges i nästa kolumn.
Enhet* Måste vara måttenheten som artikeln har skapats med i tracezilla.

Detta är måttenheten som anges för artikeln, t.ex. kg, st, g, l, m etc. Om din artikel har skapats med måttenheterna st och paket så kommer enheten här att vara paket.

Paketantal Måste vara ett heltal.

Här kan du ange ett antal förpackningar, påsar eller säckar som den totala kvantiteten är förpackad i.

Detta är till exempel relevant för en vara som är inställd upp i måttenheten kg och med decimaler ner till gram, men där du får varorna från leverantören i påsar om 20 kg.

Paketfunktionen måste vara påslagen för artikeln. Läs mer om uppsättning av måttenheter.
Tillgänglighetsdatum* Måste vara Excel-datumformat t.ex. dd-mm-åååå eller dd/mm/åååå.

Detta måste vara det ursprungliga datumet då varan kom in på ditt lager, eller datumet för inventering.
Radtext Kan vara text och siffror.

Här kan du lägga till en text till varupartiet, om det är relevant.
Initialt självkostnadspris per måttenhet Måste vara en siffra. Kan även vara 12,5.

Här kan du ange priset på varan per måttenhet, t.ex. per kg, st eller liter.

Måttenheten är den primära måttenheten som kan ses under Lager > Artiklar. Har du skapat en artikel i stycken och paket så blir priset per styck.
Ursprung, land Måste vara: landsnamn eller landskod, t.ex. Danmark, Tyskland eller DK, DE, BR, ET, IN, etc.

Här kan du ange ursprungsland för produktpartiet. Om du är i tvivel om landets namn eller stavning kan det vara fördelaktigt att se hur landets namn skrivs i någon av dropdown-menyerna i tracezilla, t.ex. inne på en partner.
Varupartinummer Kan vara: siffror och text.

Här kan du ange partiets lotnummer.
Batchnummer Kan vara siffror och text.

Här kan du ange batchnummer för varupartiet.
Datum, Sista förbrukningsdag Måste vara Excel-datumformat t.ex. dd-mm-åååå eller dd/mm/åååå.

Här skriver du sista förbrukningsdatum för produkten. Du kan istället välja att fylla i Bäst före.
Datum, Tillverkat Måste vara Excel-datumformat t.ex. dd-mm-åååå eller dd/mm/åååå.

Här skriver du produktionsdatum för produkten.
Datum, Bäst före Måste vara Excel-datumformat t.ex. dd-mm-åååå eller dd/mm/åååå.

Här skriver du det senaste Bäst före-datumet för produkten.
Djurets ålder Här kan du ange djurets ålder.
Fångstmetod Kan vara text och siffror.

Här kan du ange fångstmetoden, t.ex. Bottengarn, om du har aktiverat attributet på produkttyp.
Tullstatus Kan vara text och siffror.

Här kan du ange varupartiets tullstatus om du har slagit på attributet på godstyp.
Styckning Här kan du ange information om styckning.
Datum förlängt Här kan du ange .
Effektivt pH Här kan du ange information om effektiv pH.
Effektiv temperatur Här kan du ange information om effektiv temperatur.
Enzymaktivitet Här kan du ange information om enzymaktivitet.
EU-tariffkod Kan vara siffror och text.

Här kan du ange tullkoden för produkttypen, om du har slagit på attributet på produkttyp. Du kan hitta tullpostkoder genom att följa länken i artikeln här.
EWC-kod Kan vara text och siffror.

Här kan du ange en kod från det europeiska avfallsdatasystemet om du har aktiverat attributet på produkttyp . Angett korrekt i formatet:
0X-XX-XX i siffror.
FAO:s fångstzon Kan vara text och siffror.

Här kan du ange ett område för att fånga t.ex. FAO 27 om du har aktiverat attributet på produkttyp.
FAO:s artkod Här kan du ange information om vilka kvantiteter som överförts mellan fartyg under verksamheten i regleringsområdet.
Intern kommentar Här kan du skriva en intern kommentar.
Ursprung Kan vara text och siffror.

Här kan du ange ursprunget längre bort än landet, om du har aktiverat attributet på produkttyp. Om du vill ange ett mer specificerat ursprung kan du välja Farm referens, FAO fiskeområde eller Uppfödare.
Uppfödare Kan vara text och siffror.

Här kan du ange information, t.ex. namn, adress, nummer eller liknande för den primära tillverkaren, om du har aktiverat attributet på produkttyp.
Bonde/Odlare Kan vara text och siffror.

Här kan du ange information, t.ex. namn, adress, nummer eller liknande för den primära tillverkaren, om du har aktiverat attributet på produkttyp.
Förpackning Kan vara text och siffror.

Om du har aktiverat Packaging på produkttyp, kan du här ange vilken förpackning denna produktparti har (t.ex. 20kg säckar eller bigbag etc.).
Presentation .
Pistol .
Presentation .
Konservering .
Produktdestination .
Kvalitet Kan vara text och siffror.

Om du har aktiverat Kvalitet på produkttyp, kan du ange här vilken kvalitet denna produktparti har (t.ex. 1:a sortering, kvalitet 2 etc.).
Storlek Kan vara text och siffror.

Om du har aktiverat Storlek på produkttyp, kan du här ange vilken storlek denna artikelparti har (t.ex. 2-3 mm eller 4-5 cm etc.).
Specifikation Kan vara text och siffror.

Om du har aktiverat Specifikation på produkttyp, kan du ange en mer detaljerad specifikation av produktparti här.
Skick Kan vara text och siffror.

Om du har aktiverat Specifikation på produkttyp, kan du ange en mer detaljerad specifikation av produktparti här.
Lagerplats Kan vara text och siffror.

Om du har aktiverat Warehouse på produkttyp, kan du här ange vilken lagringsplats produkten är tomten ligger.
*Förvaringsplats, lok.2 * .
Spårbarhet  
Spår 1, Tagg Kan vara text och siffror.

Här kan du skriva namnet på en typ av spår du vill lägga till partiet, för att säkerställa spårbarhet från leverantör eller produktion.
 
Spåra , Label * och *Track, Key hör ihop/tillsammans bildar ett spår. 

Track, Label är namnet på spårtypen.

Track, Key är det unika spåret i sig som skiljer detta parti från andra partier. Till exempel består “Batch nr. 1234” av etiketten “Batch nr.” och nyckeln “1234”.

Upp till 8 spår kan läggas till.
Spår 1, Nyckel Kan vara text och siffror.

Här skriver du det faktiska numret/koden som du vill associera med partiet.

Spår, Tag och Spår, Nyckel hör ihop/form ett spår.  Till exempel består “Batch nr. 1234” av etiketten “Batch nr.” och nyckeln “1234”.

Översikt