Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Importmall för varupartier

När du börjar använda tracezilla kan du importera ditt lagersaldo till tracezilla via en Excel-importmall. Då kommer tracezilla skapa inköpsordrar utifrån din ifyllda mall.

Förutsättningar

Det är viktigt att du har skapat eller läst in alla artiklar, partners, partnerplatser från Fortnox innan du importerar dina lagersaldon till tracezilla. Om du har flera varupartier av samma artikel, ska du lägga till flera rader av samma artikel.

Det är viktigt att du har skrivit partnernamn och artikelnummer korrekt. Annars kan tracezilla inte matcha importfilen med de basdata som du har lagt till i tracezilla. Du får inte redigera kolumnrubrikerna i importmallen eller lägga till nya kolumnrubriker.

 

Importmallens innehåll

1) Obligatoriska fält

Följande fält är obligatoriska att fylla i.

Kolumnrubrikerna får inte redigeras i importmallen. Inga nya kolumnrubriker får läggas till.

Kolumn Förklaring
Artikelnr. Fyll i varupartiets artikelnummer. Artikeln måste ha lagts till i tracezilla innan importeringen.
Leverantör, Partner Här anger du vilken leverantör som du har köpt varupartiet från. Partnern måste ha lagts till i tracezilla innan importeringen. Namnet bör vara identiskt med partnernamnet i tracezilla.
Finns hos (plats), Partner Här skriver du namnet på den partner som varupartiet finns hos. Namnet skall vara identiskt med namnet i tracezilla. Ofta är det ditt eget partnernamn som ska fyllas i här.
Finns hos (plats), Plats Här anger du den plats där varupartiet finns.

Platsnamnet i mallen skall vara identiskt med platsnamnet i tracezilla. Du behöver inte fylla i detta fält om den aktuella partnern bara har en plats i tracezilla.
Kvantitet Ange antalet måttenheter i partiet. Måste vara ett heltal om Enhet är paket eller styck. Om enheten t.ex. är kg, kan du ange decimaltal.

OBS! Du måste ha satt det upp i artikelns inställningar innan importeringen (se nedan skärmbild).

Importera varupartier till tracezilla
Enhet Här anger du måttenheten för den artikel som varupartiet består av. T.ex. st eller kolli
Tillgänglighetsdatum Har anger du tillgänglighetsdatumet, dvs. när du fick varupartiet på lager. Skriv det in som åååå-mm-dd eller åååå/mm/dd.

2) Viktiga fält

Det är viktigt att du fyller i fältet Initialt självkostnadspris per måttenhet (dvs. enhetspris per måttenhet). Annars kommer de importerade varupartiernas lagervärde vara noll.  

3) Rekommenderade fält

Vi rekommenderar att du fyller i fälten Varupartinummer, Batchnummer och Datum, Sista förbrukningsdag eller Datum, bäst före.

 

Exempel

De obligatoriska fälten har markerats i rött, de viktiga i gult och de rekommenderade i grönt. Importera varupartier till tracezilla

 

Importera varupartier

  1. Klicka på Lager i toppmenyn och välj Varupartier i dropdown-menyn.
  2. Klicka på knappen Importera i det övre högra hörnet och sedan på Hämta importmall.
  3. En fil laddas ner som en Excel-fil. Den kan öppnas eller sparas och sedan redigeras. Dokumentet kommer att vara tomt förutom kolumnrubrikerna.
  4. Fyll i kolumnerna enligt förklaringarna ovan.
  5. När du har fyllt i alla relevanta fält, kan du spara ändringarna och ladda upp filen. Gå till Lager och klicka på Varupartier. Klicka på knappen Importera och sedan Ladda upp fil.

Importera varupartier till tracezilla

Medan tracezilla skapar varupartier kommer det att stå Arbetar… i det nedre vänstra hörnet. När produktpartierna har skapats kommer dialogfönstret att säga: Framgång! Filen importerades.

Om det finns fel, får du ett felmeddelande. Felmeddelandet beskriver var felet finns och vad du ändra för att lyckas med importeringen.

tracezilla support är redo att hjälpa dig som kund om du har problem med importeringen. Tveka inte att kontakta oss via mejl, telefon och chatt under våra öppettider.

 

 

 

Översikt