Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Skapa kreditnota och rätta valuta

Se hur du skapar en kreditnota och korrigerar valutan.

Du hittar fler handledningar för kreditering av specifika skäl här.

En kund har fakturerats i fel valuta

De övergripande stegen är:

 1. En kreditnota ska skapas för hela fakturan.
 2. Valuta som anges i orderhuvudet måste ändras.
 3. En ny faktura måste skapas för rätt kund.

Såhär går det till:

1) Skapa kreditnota

 1. Gå till försäljningsordern.
 2. Klicka på pilen till höger om fakturadokumentet under Snabbåtkomst till dokument och klicka på Gå till. Gå till fakturavy för att skapa kreditnota
 3. Klicka på Skapa kreditnota i det övre högra hörnet. Välj Nej i Avbryt order efter att ha skapat kreditnota! och klicka på Skapa nu
 4. Om fakturan med fel valuta har skickats till kunden klickar du på Skicka.

 

2) Korrigera valuta (och valutakurs)

 1. Klicka på Gå till order i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Redigera i orderhuvudet.
 3. Välj rätt valuta.
 4. Eventuellt kan du behöva uppdatera valutakursen genom att klicka på den gula uppdateringsknappen. Korrigera valuta och uppdatera växelkurs
 5. Klicka på Spara.
 6. Kontrollera att priserna är korrekta efter valutabyte.

  tracezilla kommer att behålla det angivna enhetspriset.

  Exempel: enhetspriset var tidigare 95 EUR. Vid byte av valuta till SEK blir enhetspriset också 95 SEK.

  Om priserna inte stämmer och kunden har bifogat en prislista: Klicka på Återöppna order. Bekräfta att du vill öppna ordern på nytt. Bocka i bredvid alla varurader och klicka på Massåtgärder och sedan på Uppdatera priser.

 

3) Skapa ny faktura

 1. Klicka på Skapa +/- Faktura.
 2. Klicka på Skapa först som utkast.
 3. Klicka på Visa dokument och kontrollera att den nya fakturan ser korrekt ut. Om detta stämmer klickar du på Synkronisera och slutför.
 4. Skicka fakturan till kunden.

Översikt