Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Varupartier

Ett varuparti (lot) är en definierad kvantitet av en given artikel (Stock Keeping Unit /SKU).

Ett varuparti levereras av en specifik leverantör, alla varor i varupartiet har gått igenom samma hantering och har levererats på samma datum.

Slutprodukter förs också in på lager som varupartier, och alla varor i ett varuparti har samma tillverkningsdatum och utgångsdatum (bäst före/sista förbrukningsdag).

Lots - eller varupartier - har en central roll för hur tracezilla fungerar, och gör det bland annat möjligt att säkerställa spårbarhet, beräkna ett mer exakt självkostnadspris och skapa rapporter, t.ex. spårbarhetsrapporten.

Spårbarhet av varupartier

I tracezilla registreras varor i lager som varupartier – inte bara som ett varunummer. tracezilla genererar ett varupartinummer automatiskt, t.ex. xxxx-yyyyy, som består av varunummer (xxxx), ett bindestreck (-) och ett unikt nummer (yyyyy).

Varje gång en inkommande order skapas för ett specifikt varunummer, till exempel 1001, genereras ett nytt partinummer, till exempel 1001-00001, 1001-00002, 1001-00003 osv.

Se fler exempel nedan:

Skillnaden mellan SKU och varuparti

Spår bifogas ofta till varupartier, vilket också bidrar till att säkerställa spårbarhet. Det går att söka på både lotnummer och spår. Du kan även hitta varupartier via en order.

För att kunna sälja något behöver du ha några partier på lager. När du börjar använda tracezilla kan du importera de partier du har i lager med hjälp av importmallen.

Hur man registrerar varupartier

För att kunna sälja eller producera i tracezilla behöver du ha några partier på lager. När du börjar använda tracezilla kan du importera ditt lager via en mall.

Efter uppstarten ska man skapa skapa inköpsordrar eller en produktionsordrar i tracezilla för att skapa varupartier.

Information relaterad till ett varuparti

Du kan se de registrerade partierna genom att klicka på Lager i toppmenyn och välja Varupartier i dropdown-menyn.

När du klickar på ett varuparti, kommer du att kunna se information om varupartiet.

I översikten hittar du allmän information om varupartiet uppe till vänster.

Längst upp till höger kan du se lageret i avsnittet Kvantiteter. I takt med att varor från varupartiet säljs, justeras eller på annat sätt förbrukas, ändras kvantiteterna. Ett varuparti disponeras när det ingår i en order eller justeras. När alla varor i ett varuparti är förbrukade eller sålda, är varan slut.

I avsnittet Värdering visas självkostnadspriset och vilket belopp varan utgör av det totala lagervärdet. Läs mer om hur tracezilla beräknar självkostnadspriser.

Rakt nedanför finns avsnittet Datum. Här kan du se registrerat produktionsdatum och utgångsdatum.

Längst ner i vyn visas en Orderlogg under fliken Ordrar. I orderloggen kan du se vilka ordrar ett varuparti ingår i, och längst ner från vilken order det kommer.

Ytterligare spårbarhetsinformation kan ses på nästa flik Spår. Läs mer om spår för spårbarhet.

Översikt