Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Lägg till användare

Om du vill lägga till eller hantera användare kan du följa den här guiden.

Endast den person som är ägare till företagskontot i tracezilla kan skapa nya användare, ta bort eller hantera befintliga användare eller tilldela roller och administrera visningsbehörigheter för rollerna.

 

Skicka inbjudan till ny användare

 1. Klicka på ditt företagsnamn till höger i toppmenyn och välj Företagsinställningar från dropdown-menyn.
 2. Klicka på Användare, abonnemang och fakturering.
 3. Välj Medlemskap i menyn till vänster för att lägga till nya användare till ditt företag. Här kan du även se vem som är ägare till företagskontot.
 4. Skriv e-postadressen till den du vill lägga till i företaget och välj vilken roll den personen ska ha. Klicka på Skicka inbjudan.
 5. Du kan välja mellan flera roller:
 • Administratör
 • Bohållare
 • Produktion
 • Controller
 • Säljare
 • Inköpare
 • Logistik
 • Lager

Indjudningslänken för att skapa en användare kommer att vara aktiv i 24 timmar.

Om ingen användare skapas inom 24 timmar kan en ny länk skickas genom att radera den tidigare inbjudan. Håll muspekaren över den föregående inbjudan och klicka på papperskorgen. Skicka sedan en ny inbjudan.

Priset per användaren beror på vilket abonnemang du har valt. Du kan läsa mer om detta i Priser och planer.

 

 

Hantera användare

 1. Klicka på ditt företagsnamn till höger i toppmenyn och välj Företagsinställningar från dropwdown-menyn.
 2. Klicka på Användare, abonnemang och fakturering.
 3. Välj Medlemskap i menyn till vänster.
 4. Klicka på kugghjulet för att ändra roll eller tilldela färg för en användare.
 5. Klicka på papperskorgen för att ta bort användare.

Varje användare har sin egen profil, där namn, telefonnummer, e-postadress, avatar (bild) och lösenord kan ändras eller läggas till. Läs mer om Användarinställningar.

 

 

Behörigheter och visningsbegränsningar för roller

Det är möjligt att begränsa vilka menypunkter som ska visas för de olika rollerna, samt att begränsa åtkomst/rättigheter till enskilda nyckelfunktioner i systemet.

 1. Klicka på ditt företagsnamn till höger i toppmenyn och välj Företagsinställningar från dropdown-smenyn.
 2. I det nedre högra avsnittet, under Avancerade inställningar kan du hitta objektet Roller och behörigheter. Klicka på menyalternativet.
 3. I dialogfönstret kan du växla mellan att visa flikarna Synliga menypunkter och Åtkomstbegränsningar.
 4. Under fliken Synliga menypunkter kan du välja vilka roller som har tillgång till att se och redigera de olika funktionerna i tracezilla.
 5. Under fliken Åtkomstbegränsningar kan du definiera vem som har tillgång till företagets inställningar, fakturor från tracezilla (EN) och kan redigera företagets recept.
 6. Klicka på Stäng fönster för att spara ändringarna.

 

Förslag för rollbaserad visning

Följande är ett förslag på vilka menyalternativ som kan finnas tillgängliga för den enskilda rollen. Det skiljer sig från företag till företag, hur stort ansvar den enskilde medarbetaren har, och hur skarp uppdelning man vill ha bland de enskilda rollerna.

Rollen Administratör har vanligtvis alla menypunkter som visas.

 

Redovisare/Controller:

 • Hitta partner(s)
 • Fakturor (försäljning)
 • Rapport över fakturering (försäljning)
 • Kostnader (ekonomiska)
 • Bokföringsjournal (ekonomisk)
 • Överför lagerjusteringsposter (ekonomisk)
 • Kostnadsprisjusteringar (ekonomiska)
 • Lagervärderingsrapport (ekonomisk)
 • Kostnadsrapport (ekonomisk)
 • Nedbrytning av kostnader (ekonomiska)

 

Produktion:

 • Ordrar (produktion)
 • Recept (produktion)
 • Produktion & avkastning (produktion)
 • Spårbarhet (produktion)
 • Avvikelser (produktion)
 • Varupartier (lager)
 • Artiklar (lager)

 

Försäljning:

 • Ordrar (försäljning)
 • Fakturor (försäljning)
 • Prislistor (försäljning)
 • Tjänster (försäljning)
 • Automatiska orderrader (försäljning)
 • Ramavtal (försäljning)
 • Försäljning (försäljning)
 • Jämförelse (försäljning)
 • Fakturerad (försäljning)

 

Inköpare:

 • Partners
 • Inköpsorder (upphandling)
 • Prislistor (inköp)
 • Tjänster (inköp)
 • Ramavtal (inköp)
 • Upphandling (rapport)
 • Produktpartier (lager)
 • Lager (lager)
 • Prognoser (lager)
 • Artiklar (lager)

 

Lager/logistik:

 • Varupartier (lager)
 • Inventering (lager)
 • Lagersaldo (lager)
 • Flytta varor (lager)
 • Leveranser (lager)
 • Lagerrapport (lager)
 • Rörelserapport (lager)

Översikt