Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Importera priser

Du kan importera priserna i dina individuella prislistor på en gång med hjälp av Excel-importmallen för prislistor.

Du kan också använda importmallen för att uppdatera dina prislistor.

OBS! Du måste skapa de prislistor du vill importera priser för i tracezilla innan du kan importera priser till prislistorna.

Importera prislistor

 1. Klicka på Inköp i toppmenyn och välj Prislistor i dropdown-menyn om du vill importera inköpspriser.
 2. Klicka på Försäljning i toppmenyn och välj Prislistor i dropdown-menyn om du vill importera försäljningspriser.
 3. Välj en av prislistorna som du vill lägga till eller redigera priser för.
 4. När du öppnar prislistan kan du öppna flera prislistor genom att använda filtret Hitta prislista i sökfältet. Ange en del av namnet på prislistan i fältet och välj prislistan.
 5. När du har aktiverat alla relevanta prislistor klickar du på knappen Importera och sedan på Hämta importmall för att exportera en Export-mall.
 6. Spara filen lokalt på din dator. Dina artiklar kommer att skapas som rader i arket.
 7. OBS! I den första kolumnen finns ett ID. Detta ID används för att hitta rätt SKU när du importerar Excel-arket. Därför är det viktigt att du inte tar bort eller redigerar ID:et.
 8. Nästa kolumner har rubrikerna Artikelnr., Namn och Pris per(enhet). Dessa ska alltid vara desamma. Ändra dem inte.
 9. Varje prislista har en separat kolumn. Du kan nu lägga till eller ändra priser i prislistorna för var och en av artiklarna.
 10. När du har lagt in priserna, kan du importera Excel-arket under Inköp / Försäljning > Prislistor > Importera > Ladda upp fil.
 11. Priserna kommer nu att importeras utifrån den ifyllda informationen.

Översikt