Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Varuprover

I tracezilla kan du hantera prover från lager på flera sätt:

Du kan:

 1. Justera mängden av ett parti.
 2. Ange mängden gratisprover i en försäljningsorder (om kunden är en partner.
 3. Skapa en Diverse- partner för försäljningsordrar (för potentiella kunder och privatkunder).
 4. Bryta upp ett kolli i bitar för att ta ut prover i styck.

Det är upp till dig vilken av metoderna du väljer för hantering av prover.

Läs om de olika sätten nedan:

 

1) Justera mängden

Om justeringar

En justering är en metod för att justera mängden av ett parti. När partiet dras från lager minskar det också lagervärdet på det valda justeringsdatumet.

I rapporter, såsom Massbalans och Lagerrörelser, kommer justeringen att visas som orsaken som anges i Anledning till justering.

Tillvägagångssätt:

 1. Klicka på Lager i toppmenyn och välj Varupartier i dropdown-menyn.
 2. Använd filtren till vänster för att hitta relevant varuparti
 3. Klicka på de tre prickarna och pilen till höger om partiet och välj Justera i dropdown-menyn. Eller gå in på ett parti och klicka på Justera kvantitet.
 4. Välj ett Justeringsdatum, det vill säga det datum där provet plockades.
 5. Ange en valfri kommentar.
 6. Välj Används för event, webbutik, detaljhandel mm. under Anledning till justering.
 7. Ange mängden prover som hämtats från lager. Om 5 st har dragits kan du ange -5 i fältet Vunnet eller förlorat.

Justera kvantitet

 

2) Ange antal gratisprover

Om du levererar ett prov till en befintlig partner kan du ange ett antal gratisprover i en försäljningsorder.

 1. Skapa försäljningsordern som vanligt.
 2. När du klickar på Lägg till varurad kan du ange antalet enheter och därefter ange antalet gratisprover i fältet Varav gratisenheter.
 3. Du kan ange en valfri Radtext, t.ex. “Prover”. Texten kommer att visas under varupartiet i ordern och kommer att visas på orderdokumenten.
 4. När ordern är klar kan du fakturera ordern som vanligt.

 

3) Skapa en “Diverse”- partner för försäljningsordrar

Du kan använda denna metod, om du vill skicka prover till privatkunder. Detta är också relevant för potentiella kunder, som du inte vill skapa som en tracezilla-partner ännu.

Med denna metod kan du skapa och skicka dokument till mottagaren av proverna.

Följ denna guide för att skapa en diverse-partner.

 

4) Bryt upp kollivaror till styck och plocka varuprover som styck

Om du ger bort prover till en kund i måttenheten styck, men din artikel är inställd på kolli, måste du bryta upp en kolli, för att kunna plocka prover i styck.

 1. Detta görs genom att skapa en lagerorder. När du skapar ordern, kom ihåg att kryssa i rutan för Ta ut för inventering utan spårbarhet.

 2. När lagerordern är klar kan du nu skapa en försäljningsorder som vanligt. Du kan följa denna guide.
 3. När du lägger till varuraden för varuprover, kom ihåg att Plocka varor utan spårbarhet.
 4. Ange antalet enheter och sedan ange antalet gratisprover i fältet Varav gratisenheter.
 5. När ordern är klar kan du fakturera ordern som vanligt.

Översikt