Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Lägg till filer

Du kan koppla filer till dina ordrar och artiklar, till exempel analysresultat för produktionsordrar eller kvalitets- och produktspecifikationer för artiklar.

Det är möjligt att lägga till filtyperna jpeg, png, bmp, pdf, doc, docx, xlsx, xlsm, xls, csv, rtf, txt, odt, ods, html och xml.

Koppla filer till artiklar

Du kan koppla filer till en specifik artikel, till exempel bilder eller produktkataloger.

 1. Klicka på Lager i toppmenyn och välj eventuellt Artiklar i dropdown-menyn.
 2. Hitta den artiekl i översikten som du vill koppla filen till. Du kan eventuellt söka efter artikeln genom att använda filtren på vänster sida. Om du jobbar på en liten skärm kan du se och använda filtren genom att klicka på förstoringsglaset och stänga filtren igen genom att klicka på ögat.
 3. När du hittat artikeln kan du klicka på översikten; den lila knappen Filer bredvid artikelraden i översikten.
 4. Hitta filen på din dator.
 5. Du kan sedan bestämma vem som har tillgång till filen genom att klicka på Tillåt åtkomst för.

Lägg till filer till artiklar

Du kan ta bort filen från ordern genom att klicka på den röda soptunnan. Bekräfta genom att klicka på Ja, radera nu!

Du kan ladda ner den tillagda filen på din dator genom att klicka på den blåa ikonen bredvid soptunnan.

 

Koppla filer till inköpsordrar

Du kan bifoga filer till dina inköpsordrar, som sedan skickas tillsammans med en orderbekräftelse till leverantören.

 1. Klicka på Inköp i toppmenyn och välj eventuellt Ordrar i dropdown-menyn.
 2. Klicka på den order som du vill lägga en fil till. Du kan använda filtren på vänster sida för att söka efter ordern. Klicka på Använd för att aktivera filtret.
 3. Om du inte kan se filtren direkt kan det bero på att du jobbar på en liten skärm. I så fall hittar du filtren genom att klicka på förstoringsglasikonen.
 4. När du har öppnat den aktuella inköpsordern, kan du klicka på fliken Filer.
 5. Här kan du klicka i fältet Välj filer… och hitta filen på din dator.
 6. Du kan bestämma vem som kan se och ha tillgång till filen genom att klicka på Tillåt åtkomst förleverantörer, kunder, producent, speditör och/eller lager. I så fall kan du bocka i rutan bredvid Leverantör för att kunna skicka orderbekräftelsen per mejl, där filen bifogas, till leverantören.
 7. När du vill skicka Orderbekräftelsen till leverantören kan du under avsnittet Snabb åtkomst till dokument klicka på pilen bredvid Orderbekräftelse och klicka på Skicka med e-post. Leverantören kommer att få ett e-postmeddelande där det finns en knapp, så de kan se den bifogade filen.

Du kan ta bort filen från ordern genom att klicka på den röda soptunnan. Bekräfta genom att klicka på Ja, radera nu!

Du kan ladda ner den tillagda filen på din dator genom att klicka på den blåa ikonen bredvid soptunnan.  

Koppla filer till produktioner

Du kan koppla filer till dina produktionsordrar, till exempel analysresultat eller produktionsspecifikationer.

 1. Klicka på Produktion i toppmenyn och välj eventuellt Ordrar i dropdown-menyn.
 2. Klicka på i vilken ordning filen/dokumentet ska läggas till. Du kan eventuellt söka efter produktionsordern genom att använda filtren på vänster sida. Om du jobbar på en liten skärm kan du se och använda filtren genom att klicka på förstoringsglaset och stäng filtren igen genom att klicka på ögat.
 3. Klicka på fliken Filer.
 4. Klicka i fältet Välj filer…
 5. Hitta filen på din dator.
 6. Du kan sedan bestämma vem som har tillgång till filen genom att klicka på Tillåt åtkomst för och bocka i rutan bredvid Leverantör, Kund, Producent, Speditör och/eller Lager.

Du kan ta bort filen från ordern genom att klicka på den röda soptunnan. Bekräfta genom att klicka på Ja, radera nu!

Du kan ladda ner den tillagda filen på din dator genom att klicka på den blåa ikonen bredvid soptunnan.  

Bifoga filer till andra ordrar

Du kan läsa mer om vilka dokument som kan skapas i tracezilla här (EN).

 1. Gå in på den order som du vill koppla en fil till från t. ex. produktionsorder genom att klicka på Produktion i toppmenyn och välj Ordrar i dropdown-menyn.
 2. Under avsnittet Snabb åtkomst till dokument hittar du ditt dokument. Klicka på pilen bredvid dokumentet, t ex Orderbekräftelse och välj Bifoga som fil till försäljningsorder.
 3. Du kan nu se filen inne på ordern som dokumentet är bifogat genom att klicka på orderlänken överst till vänster. Den är illustrerad som en kedja. Klicka på ordern som en länk har skapats till.
 4. I det nya orderhuvudet kommer du nu att kunna klicka på Filer-fliken och se ditt dokument.
 5. När du skickar antingen försäljningsorderbekräftelsen eller fakturan via e-post till kunden kommer filen att skickas med.

Bifoga filer till andra ordrar Du kan ta bort filen från ordern genom att klicka på den röda soptunnan. Bekräfta genom att klicka på Ja, radera nu!

Du kan ladda ner den associerade filen på din dator genom att klicka på den blå ikon bredvid soptunnan.

Översikt