Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Skapa kreditnota och rätta varor

Se hur du tar bort en artikelrad från försäljningsordern och lägger till en annan artikel till ordern istället. 1) Du kan skapa en kreditnota och sedan göra rättelserna och sedan en ny faktura eller 2) så kan du skapa ett dokument med rättelserna.

Du hittar fler instruktioner för kreditering på grund av andra skäl här.

Du kan skapa dokumenten på två olika sätt - det mest korrekta sättet beror på hur du vill att korrigeringen ska synas på dokument.

Längst ner i båda avsnitten kan du se ett exempel på dokumenten. Följ instruktionerna i endast ett (metod 1 eller 2) av de två avsnitten nedan - inte båda.

 

 

1) Skapa kreditnota, korrigera försäljningsordern och skapa ny faktura

Genom att följa instruktionerna i detta avsnitt får du två dokument: en kreditnota för hela fakturan och en ny faktura som innehåller rätt varor.

 1. Gå till den aktuella försäljningsordern.
 2. Klicka på pilen bredvid fakturan. Välj Gå till. Gå till fakturavy för att skapa kreditnota
 3. Klicka på Skapa kreditnota i det övre högra hörnet. Bekräfta genom att klicka på Skapa nu. Skapa kreditnota
 4. Om fakturan har skickats till kunden klickar du på Skicka även på kreditnotan. Om kunden inte behöver få kreditnotan klickar du på Ångra.
 5. Klicka på Gå till order.
 6. Klicka på Öppna order i det övre högra hörnet.
 7. Bocka i rutan bredvid varuraden med fel artikelnummer – de varor som kunden inte fått men har fakturerats för.
 8. Klicka på Radera och sedan på Ta bort valda. Ta bort den valda artikelraden
 9. Klicka på Lägg till varurad.
 10. Fyll i fälten Artikeltyp, Kvantitet och Enhetspris. Klicka på Spara.
 11. Klicka på Stäng fönster.
 12. Klicka på Välj produktpartier.
 13. Skriv antalet artiklar i rutan till höger. Klicka slutligen på Spara. Välj det specifika produktpartiet för beställningen
 14. Klicka på Gå till order.
 15. När alla ändringar i ordern är gjorda klickar du på Skapa +/- faktura.
 16. Kontrollera att all information i dialogfönstret är korrekt.
 17. Klicka på Skapa först som utkast.
 18. Klicka på Visa dokument och kontrollera att den nya fakturan ser korrekt ut. Om detta stämmer klickar du på Synkronisera och utför.
 19. Skicka fakturan till kunden.

Exempel på kreditnota för hela fakturan - inklusive fel vara Krediterar hela fakturan

Exempel på ny faktura - med rätt artikel Ny faktura med alla varor inklusive rätt vara

 

 

2) Korrigera försäljningsordern och skapa dokument med korrigeringarna

Genom att följa instruktionerna i det här avsnittet kommer du att få ett samlingsdokument med ändringarna, så att en vara är i minus och den andra i plus.

Det totala beloppet avgör om dokumentet utfärdas som faktura eller kreditnota.

 • Om den felaktiga produkten har kostat mer per enhet än den korrekta varan och kvantiteten är densamma skapas en kreditnota.
 • Om den felaktiga varan kostar lika mycket som den korrekta varan, skapas en nollfaktura.
 • Om den felaktiga varan kostar mindre än den korrekta varan skapas en faktura.
 1. Gå till relevant försäljningsorder.
 2. Klicka på Öppna order i det övre högra hörnet.
 3. Bocka i bredvid varuraden med det felaktiga artikelnumret – de varor som kunden inte fått men har fakturerats för.
 4. Klicka på Radera och sedan på Ta bort valda. Ta bort den valda artikelraden
 5. Klicka på Lägg till varurad.
 6. Fyll i fälten Artikel, Kvantitet och Enhetspris. Klicka på Spara.
 7. Klicka på Stäng fönster.
 8. Klicka på Välj varupartier.
 9. Skriv antalet artiklar i rutan till höger. Klicka sedan på Spara. Välj det specifika produktpartiet för beställningen
 10. Klicka på Gå till order.
 11. Klicka på Skapa +/- faktura. Skapa faktura med korrigeringen
 12. Kontrollera att all information i dialogfönstret är korrekt.
 13. Klicka på Skapa försg som utkast.
 14. Klicka på Visa dokument och kontrollera att dokumentet ser korrekt ut. Om detta stämmer klickar du på Synkronisera och utför.
 15. Skicka dokumentet till kunden.

Exempel på en faktura efter att korrigeringarna har gjorts till ordern Exempel på nollfaktura

Översikt