Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Automatiska orderrader

Automatiska orderrader inkluderar automatiska tjänstrader, automatiska budgetrader och automatiska artikelrader.

Automatiska orderrader skapar automatiskt en tjänst, budgetpost eller artikel på inköpsorder eller försäljningsorder baserat på reglerna som definierats för den automatiska orderraden. Läs nedan hur du skapar en automatisk orderrad för en försäljningsorder eller för en inköpsorder.

Här är exempel på var de olika typerna av rader används:

 • Automatiska tjänstrader: Om du behöver lägga pant, frakt eller rabatt på ordrar och måste inkludera det på dokument, kan du använda automatiska tjänstrader.
 • Automatiska budgetrader: Om du behöver lägga till kostnader som skatter, tull, hantering eller liknande på ordrar, och inte vill att de ska synas i dokument utan bara räknas som en kostnad, då kan du använda automatiska budgetrader
 • Automatiska varurader: Om du behöver placera pallar, lådor eller backar på ordrar baserat på vilka varor som säljs eller köps, då måste du använda automatiska godsrader.

Gemensamt för alla typer av orderrader är att man kan sätta upp regler för när de ska läggas till utifrån produkter, kvantiteter, pris, länder, kunder, leverantörer och mycket mer.

 

Automatisk tjänstrad för försäljningsorder

 1. Välj Försäljning/Inköp i toppmenyn och klicka på Automatiska orderrader i dropdownmenyn.

 2. Klicka på Lägg till ny i det övre högra hörnet.

 3. Ange ett meningsfullt namn, t.ex. rabatt eller pant A.automatisk tjänstrad

 4. Välj Tjänstrad bland radtyperna.

 5. Du kan välja en fördefinierad tjänst eller så kan du lägga till en tjänst genom att klicka på symbolen +. En fördefinierad tjänst är en tjänst som du redan har skapat. En tjänst liknar en artikel men hanterer inte en fysisk varu.

 6. Genom att markera Tilldela orderrad till artiklar kommer den automatiska borderraden att kopplas till varje enskild artikel på en order där artiklen har en tagg eller artiklen är en specifik artikel. Detta definieras under regler efter att du skapat den automatiska tjänstrad. Detta kan till exempel användas om du ska fakturera pant för specifikke produkter och inte för andra.

 7. Ange en Linjetext som gör det lättare att känna igen den automatiska tjänstrad.

 8. Välj en Kategori för tjänstraden från listan, t.ex. rabatt, frakt eller liknande.

 9. Välj om den automatiska tjänstraden är aktiv eller inte i fältet Är den automatiska tjänstrad aktiv?

 10. Du kan välja följande Beräkningsmetoder: Fast pris, Per enhet eller Procentandel. Välj t.ex. Per enhet för pant och Procentsats för rabatt.

 11. Kontrollera att Valuta och Valutakurs stämmer om du har valt Fast pris eller Per enhet som beräkningsmetod.

 12. Om du har valt per enhet som beräkningsmetod ska du välja om priset ska beräknas per styck, kolli, kg, liter eller något annat i fältet Per enhet.

 13. Ange pris eller procent för den automatiska tjänstrad beroende på vad du har valt som beräkningsmetod.

 14. Klicka på Spara för att skapa den automatiska tjänstrad.

 15. När du har skapat en automatisk tjänstrad visas den i listan i översikten. Genom att klicka på knappen Regler bredvid en given automatisk tjänstrad är det möjligt att sätta upp regler för de fall då den automatiska tjänstrad ska användas.

  automatiska regler för tjänstrader

 16. Den automatiska tjänstrad kan kopplas till en order, en partner eller en artikel via Tags. Läs mer om taggar här. Det kan vara fördelaktigt att koppla t ex frakt till en partnertagg och pant till en artikeltagg, eftersom det gör den automatiska tjänstrad mer flexibel, så att flera partners eller produkttyper enkelt kan kopplas till den automatiska tjänstrad.

 17. I fältet Partnerland är kan du välja ett land från listan, varefter den automatiska tjänstrad skapas för försäljningsorder till partners från detta land. Denna regel är användbar för att sätta upp en automatisk tjänstrad för pant, eftersom det finns nationella pantregler i till exempel Sverige och Danmark.

 18. Den automatiska tjänstraden kan kopplas till en specifik artikel, som väljs från listan i fältet Artikel är. Du kan skriva en del av artiklens namn eller nummer och sedan välja det från listan.

 19. Du kan sätta upp regler som beror på orderbeloppet i fälten Beloppet är mindre än eller lika med eller Beloppet är större än eller lika med.

 20. Du kan lägga till fler regler genom att klicka på Lägg till tom regel.

 21. Du kan definiera en motregel till den översta regeln i avsnittet Lägg till denna tjänstrad endast när inget av följande villkor är uppfyllt. Klicka på Lägg till tom regel och fyll i enligt beskrivningen ovan. Denna regel kan till exempel användas för att undvika att ge två rabatter på samma försäljningsorder.

 22. Kom ihåg att spara genom att klicka på Spara regler.

Om den den automatiska tjänstrad är baserad på taggar, måste artiklen eller partnern som tilldelas de relevante taggar, t ex Pant A. Läs mer om hur du ställer in artikeln här.

 

 

Automatiska budgetrader

Om du har kostnader som du vill lägga till ordrar automatiskt kan du skapa automatiska budgetrader.

Automatiska budgetrader skapas precis som en automatisk tjänstrad, med undantaget att Budgetrad väljs i Radtyp när den skapas. Om du gör detta skapas inte en tjänstrad, utan bara en underliggande budgetrad.

Detta är t.ex. användbart om en fast fraktavgift är kopplad till ordrar till en specifik kund där kunden inte ska faktureras för frakten, eller om skatter eller avgifter tillkommer på ordern.

automatisk budgetrad

I händelse av att automatiska budgetrader behöver räknas om kan detta göras på följande sätt:

 1. Gå till ordern.
 2. Klicka på Tjänstrader.
 3. Klicka på Omräkna i höger sida.
 4. Orderns associerade automatiska budgetrader kommer nu att räknas om.

Automatiska varurader

Om du har förpackningar som pallar eller lådor som du vill lägga till en order automatiskt kan du skapa automatiska varurader.

Automatiska varurader skapas precis som en automatisk tjänstrad, med undantaget att Varurad väljs i Radtyp när den skapas. Du kan sedan välja den artikel som automatiskt ska läggas till ordern. Observera att endast artiklar utan spårbarhet kan läggas till ordrar som automatiska varurader.

Detta är t.ex. användbart om du alltid behöver lägga pallar eller lådor på ordern utifrån vilka produkter som finns på ordern eller vem ordern är till eller från.

I fall automatiska artikelrader behöver räknas om kan detta göras på följande sätt:

 1. Gå till ordern.
 2. Klicka på Tjänstrader.
 3. Klicka på Omräkna tjänstrader i höger sida.
 4. Orderns associerade automatiska varurader kommer nu att räknas om.

Automatisk orderrad för inköpsorder

 1. Välj Inköp från toppmenyn och klicka på Automatiska orderrader från dropdown-menyn.

 2. De övriga stegen är som beskrivs för försäljningsorders ovan.

 

Lägg till automatiska orderrader till skapad order

Har du redan skapat en eller flera ordrar där de automatiska orderraderna skulle läggas till? Då kan du följa denna guide:

 1. Gå till försäljningsordern genom att klicka på Försäljning och sedan på Order. Om det är en inköpsorder klickar du på Inköp och sedan på Ordrar.
 2. Hitta ordern och gå till fliken Tjänstrad.
 3. Klicka på Omräkna tjänstrader för att uppdatera ordern så att de automatiska orderraderna läggs till.

Nya ordrar som skapas i framtiden kommer att lägga till orderraderna automatiskt enligt reglerna för orderraderna.

 

 

Översikt