Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Produktion & avkastning

Hur hittar jag rapporten?

Rapporten finns under Produktion i toppmenyn och klicka på Produktion & avkastning i dropdown-menyn.

Produktionsrapport

Du kan även gå till rapporten via en produktionsorder.

Produktionsrapport

Produktions- och avkastningsrapporten kan skrivas ut i ett utskriftsvänligt format eller laddas ner som Excel-fil med de lila knapparna i det övre högra hörnet.

Du kan använda filtren på vänster sida för att hitta specifika recept, produktionsorder, tillverkare, taggar, artiklar etc. På vänster sida kan du även filtrerera på tillgänglighetsdatum eller orderdatum. Du ska använda mist ett filter för att skapa en rapport.

Om du arbetar på en liten skärm kommer du att kunna hitta filtren genom att klicka på piktogrammet som illustreras som ett förstoringsglas bredvid knappen Utskriftsvänlig.

Nedan kan du läsa om de enskilda kolumnerna i rapporten.  

Per order

I denna flik kan du se avkastning och avvikelser på ordernivå.

Kolumn Förklaring
Producent Tillverkarens namn visas här.
Ordernr. Detta är numret på den produktionsorder som avkastningen avser.
Tillgäng.datum Detta är tillgänglighetsdatumet som visas på den specifika ordern.
Recept Det här är recepten som är kopplade till produktionsordern. Siffran inom parentes avser hur många receptenheter som har tillverkats.
Nettovikt: Förbrukad (kg) Detta är den totala vikten av varorna som konsumeras i kilogram.
Nettovikt: Färdiga (kg) Detta är den totala vikten av de producerade partierna.
Avkastning: Faktisk (pct) Detta är den faktiska avkastningen uttryckt i procent baserat på nettovikten av producerade och faktiska produktpartier.
Avkastning: Förväntat (pct) Detta är den förväntade avkastningen baserat på de konsumerade och producerade partierna av receptet, angivet i procent.
Avkastning: Avvikelse (pp) Detta är den absoluta skillnaden mellan procentandelen av den förväntade och den faktiska avkastningen.
Varukostnad: Förbrukad Detta är självkostnadspriset för de varor som har förbrukats baserat på inköpspriser och budgetposter, exempelvis frakt.
Varukostnad: Färdiga Detta är självkostnadspriset för de varor som produceras efter avslutad produktion, baserat på inköpspriset för råvaror, utgifter och budgetposter.
Värdeförändring Detta är värdeförändringen för produktionen, dvs. skillnaden mellan självkostnadspriset för varor som konsumeras och produceras. Ändringen kan bero på tillhörande budgetposter.

 

Förbrukar

I denna flik kan du se avkastning och avvikelser på råvarunivå.

Kolumn Förklaring
Artikel / Producent Det är artikeln som förbrukningen avser. Här visas också producentens namn och det globala namnet för artikeln.
Odernr. Detta är numret på den produktionsorder som förbrukningen avser.
Tillgäng.datum Detta är tillgänglighetsdatumet som visas på den specifika ordern.
Måttenhet Detta är den valda måttenheten för artikeln. Läs mer om måttenheter.
Förväntat (Måttenhet) Detta är det förväntade antalet konsumerade måttenheter för den typ av produkt som ingår i produktionen.
Faktisk (Måttenhet) Detta är det faktiska antalet förbrukade måttenheter för den typ av produkt som ingår i produktionen.
Förväntat (kg) Detta är den förväntade förbrukningen baserat på receptet omräknat till kg.
Faktisk (kg) Detta är den faktiska förbrukningen omräknat till kg.
Avvikelse Detta är skillnaden mellan förväntat och faktiskt.
Varukostnad Detta är självkostnadspriset för de förbrukade varorna, baserat på inköpspriser och budgetposter, t. ex. frakt.

 

Producerar

I denna flik kan du se avkastning och avvikelser per färdigvara och produktion.

Kolumnrubrik Förklaring
SKU Det är artikeln som produktionen avser.
Globalt namn Detta är det globala namnet på artikeln.
Producent Producentens namn visas här
Ordernr. Detta är numret på den produktionsorder som produktionen avser.
Tillgäng.datum Detta är tillgänglighetsdatumet som visas på den specifika ordern.
Måttenhet Detta är den valda måttenheten för artikeln. Läs mer om måttenheter.
Produktion: Faktisk (Måttenhet) Detta är det faktiska antalet måttenheter som produceras av artiekeln.
Nettovikt: Förväntat (kg) Detta är det förväntade antalet producerade kg baserat på receptet. Nettovikten anges under Mått och enheter på produkttypen.
Nettovikt: Faktisk (kg) Detta är det faktiska antalet producerade kg. Nettovikten anges under Mått och enheter på artikeln.
Nettovikt: Avvikelse Detta är skillnaden mellan förväntat och faktisk.
Varukostnad Detta är självkostnadspriset för de producerade varorna, baserat på inköpspriser och budgetposter, t. ex. frakt.

 

Extraktion

Om du själv vill bygga en rapport med exakt den information du behöver kan du skapa en pivottabell. Din data finns redan i så kallad tabellform - så varje typ av information finns i sin egen rad - för att säkerställa att utdraget är kompatibelt med en pivottabell.

Klicka på fliken Extraktion i rapporten Produktion & avkastning och tryck sedan på XLSX uppe till höger. Därefter laddas det ner som ett Excel-ark.

De allra flesta kalkylprogram har PivotTable-funktionen, t.ex. Excel. Det varierar från program till program hur tabellen genereras. Du kan söka på nätet för att hitta en guide. Sök till exempel på Google efter “Pivottabell Excel”.

Översikt