Produktionsorder

För att producera, bearbeta eller packa varor från ditt lager skapar du en produktionsorder. Du kan välja att producera med hjälp av receptfunktionen. Läs nedan.

Om du vill göra en produktion direkt från ett köp eller producera direkt för försäljning, kan du använda direct shipping.

I dina företagsinställningar kan du ange några standardinställningar för dina beställningar. För att se dina produktionsordrar, klicka på Produktion i toppmenyn och välj Order.

Denna handledning är uppdelad i följande steg:

 1. Skapa produktionsorder
 2. Lägg till recept i produktionsorder
  eller
  2.2 Produktionsordning utan användning av recept
 3. Skicka och ta emot beställning

Dessutom beskriver handledningen också:

 • Skriv ut etiketter
 • Cowboytricket

Steg 1: Skapa produktionsorder

 1. Klicka på Produktion i toppmenyn och välj Beställningar i dropdown-menyn.
 2. För att skapa en produktionsorder, klicka på knappen Skapa produktionsorder i det övre högra hörnet.
 3. Fyll i beställningsuppgifterna. Du kan se en förklaring för varje fält i tabellen nedan.
 4. Klicka på Spara.
Namn Förklaring
Beställningsdetaljer  
Producent Om produktionen görs in-house, välj din egen företagspartner som Producent.

Om en partner producerar åt dig, välj denna partner som producent. Detta måste vara en redan existerande partner i tracezilla. Du kan skapa en ny partner genom att klicka på +-symbolen.
Beställningsdatum Beställningsdatumet sätts automatiskt till det datum då du skapar beställningen. Du kan ändra datumet om du vill.
Valuta Fältet ställs automatiskt in på den valuta som anges i partnerinställningarna.
Valutakurs Växelkursdata synkroniseras från Europeiska centralbanken.
Producentens Ref. Här kan du ange ett referensnummer för producenten, t.ex. batchnummer.
Vem äger denna order? Fältet är redan ifyllt enligt dina beställningsinställningar.
Kontakt Fältet är förifyllt redan ifyllt enligt vald kontakt i partnerinställningarna.

Du kan skapa en ny kontakt genom att klicka på +-symbolen. Om en e-postadress anges för kontakten kan kontakten ta emot orderdokument.
Status Orderstatus kommer som standard att vara inställd på Utkast tills beställningen har bekräftats.
Leveransdetaljer  
Leverera producerade partier till Detta är dett lagerställe dit den färdiga produkten levereras.

T.ex. om produktionen sker hos en partner, och de producerade partierna omedelbart levereras till ditt lager, välj då ditt eget företag och plats i detta fält.
Hämtpartier som ska förbrukas i produktionen (ingredienser) från Detta är dett lagerställe från vilken råvaran till produktionen ska plockas.
Speditör Om en Speditör används för att leverera råvaror eller de producerade partierna, välj partner i detta fält.
Leveransdatum för råvaror hos producent Om råvaror måste levereras till produktionen ett visst datum kan du ange leveransdatum i detta fält.
Hämtningsdatum för råvaror Om råvaror ska hämtas och levereras till produktionen ett visst datum kan du ange avhämtningsdatum i detta fält.
Tillgänglighetsdatum för färdiga varor Ange tillgänglighetsdatum för de färdiga varorna.
Anmärkningar  
Anmärkningar I detta fält kan du ange anmärkningar som ska synas på orderdokument.
Intern kommentar I detta fält kan du ange en intern kommentar som endast kommer att synas på beställningen i systemet.
Taggar I detta fält kan du ange ordertaggar. Läs mer om Tags här.

Steg 2: Använd recept i produktionsordern

Du kan välja att använda recept i din produktionsorder. Läs hur du gör ett recept.

OBS! Vid användning av recept är det viktigt att skapa produktionsordern med statusen Utkast. Detta gör det möjligt för systemet att automatiskt justera kvantiteterna av förbrukade varupartier enligt ändringar i receptenheter och producerade varupartier. När orderns status ändras från Utkast till Order kommer kvantiteterna inte längre att justeras automatiskt.

 1. Skapa din produktionsorder enligt beskrivningen ovan.
 2. Klicka på fliken Recept.
 3. Klicka på knappen Lägg till recept i produktionsorder.
 4. Klicka på fältet Hitta recept och välj det recept du vill producera.
 5. Ange den Antal du vill producera, dvs hur många receptenheter.
 6. Klicka på Spara.
 7. På fliken Producerade varupartier kan du nu se de SKU:er som ska produceras. Under fliken Förbrukade varupartier kan du nu se de SKU:er som ska förbrukas i produktionen.
 8. På fliken Förbrukade varupartier får du nu en översikt över alla partier som förbrukats i produktionen, och i vilka kvantiteter.

Välj varupartier
Du måste ange de partier som förbrukas i produktionen. Detta kan göras på 3 olika sätt.

 1. A: Gå till fliken Förbrukade partier. Klicka på Föreslå varupartier. Systemet kommer nu att föreslå varupartier som ska användas baserat på utgångsdatum (eller alternativt inköps-/produktionsdatum), så att det äldsta varupartiet också kommer att användas först. Observera att när du använder denna metod måste du efteråt kontrollera att alla föreslagna varupartier är korrekta.
  B: Klicka på Välj varupartier för att styra vilka varupartier som ska väljas. I det nya fönstret: Klicka på + på vänster sida bredvid SKU-numret för att utöka det. Om det finns mycket tillgängligt kommer du nu att kunna ange den mängd som behövs. Kom ihåg att klicka på knappen Spara. Du kan välja att skriva ut en plocklista eller en följesedel och klicka sedan på Gå till beställning.
  C: Alternativt kan du klicka på pennsymbolen till höger om en varupartirad. I fältet Hur ska varupartier väljas välj Ange varuparti i dropdown-menyn och välj varuparti i fältet nedan.

Steg 2.2: Tillverkning utan att använda ett recept

1. Producerade varupartier

På fliken Producerade varupartier kan du lägga till de SKU:er som ska produceras.

 1. Klicka på Skapa varuparti.
 2. Välj den SKU du vill producera.
 3. Ange den kvantitet du vill producera.
 4. Om tillverkningen sker hos en partnerproducent, och ett styckpris är överenskommet, kan du ange styckpriset.
 5. Klicka på Spara.

2. Producerade varupartier

 1. Under fliken Förbrukade varupartier kan du lägga till de SKU:er som ska användas för produktion. Klicka på Lägg till varupartirad.
 2. Ange den SKU du vill lägga till.
 3. I dropdown-menyn kan du välja hur du vill välja varupartierna.
 4. Välj Antal för den SKU som förbrukas i produktionen.
 5. Klicka på Spara och lägg till ytterligare varupartirader, om det är relevant, eller klicka på Stäng fönster.
 6. På fliken Förbrukade varupartier får du nu en översikt över alla partier som förbrukats i produktionen, och i vilka mängder. Om du ännu inte har specificerat dessa varupartier kan detta göras enligt nedan.

Välj partier
Du måste ange de varupartier som förbrukas i produktionen. Detta kan göras på 3 olika sätt.

 1. A: Gå till fliken Förbrukade varupartier. Klicka på Föreslå varupartier. Systemet kommer nu att föreslå varupartier som ska användas baserat på utgångsdatum (eller alternativt inköps-/produktionsdatum), så att det äldsta partiet också kommer att användas först. Observera att när du använder denna metod måste du efteråt kontrollera att alla föreslagna varupartier är korrekta.
  B: Klicka på Välj varupartier för att styra vilka varupartier som ska väljas. I det nya fönstret: Klicka på + på vänster sida bredvid SKU-numret för att utöka det. Om det finns mycket tillgängligt kommer du nu att kunna ange den mängd som behövs. Kom ihåg att klicka på knappen Spara. Du kan välja att skriva ut en plocklista eller en följesedel och klicka sedan på Gå till beställning.
  C: Alternativt kan du klicka på pennsymbolen till höger om en varupartirad. I fältet Hur ska varupartier väljas välj Ange varuparti i dropdown-menyn och välj varuparti i fältet nedan.

Steg 3: Skicka och ta emot beställning

När du har tagit emot eller skickat en beställning kan du enkelt markera den som mottagen/avskickad genom att använda snabbknapparna Skicka beställning och Ta emot färdiga varor i det övre högra hörnet av beställningen. Läs mer om Leveranser.

Skriv ut etiketter

Med tracezilla kan du skriva ut varuparti-etiketter med QR-kod för internt bruk och GS1-kolli-etiketter.

 1. Gå till produktionsordern.
 2. Klicka på relevant varupartirad.
 3. Klicka på de tre prickarna och pilen till höger på raden och välj Gå till varuparti.
 4. Klicka på Skriv ut etikett i det övre högra hörnet.
 5. Välj Etikettformat.
 6. Du kan ange en valfri kommentar. Detta kommer att visas på din etikett.
 7. Klicka på Skriv ut etiketter
 8. Ett fönster visas med skrivarmenyn för skrivaren som är ansluten till din dator. Följ riktlinjerna för din skrivare.

Cowboytricket

Har du bekräftat eller skickat din beställning för tidigt? Om du inte har sålt eller avyttrat varupartierna kan du ändra statusen tillbaka till Utkast och aktivera automatisk omräkning av förbrukade varupartier enligt receptenheter.

 1. Klicka på fliken Förbrukade varupartier.
 2. Välj varupartiraderna genom att bocka av rutorna
 3. Klicka på Massåtgärder och välj Utkast i underavsnittet Ändra leveransstatus
 4. Du kan nu ställa in orderstatusen till Utkast. Detta görs genom att klicka på Redigera i orderhuvudet och välj Utkast i fältet Status.
 5. Klicka på fliken Recept och klicka på Redigera.
 6. Klicka på Spara utan att göra några ändringar. Detta kommer att räkna om beställningen.

Översikt