Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Kostnadssimuleringar

Med funktionen Kostnadssimuleringar kan du göra självkostnadsberäkningar för nya produkter baserat på befintliga produkter. Beräkningen baseras på recept och historiska självkostnadsdata eller prislistor. Funktionen är en del av prognos-verktyget i tracezilla.

Du kan också använda funktionen för att få en inblick i vilket självkostnadspris dina befintliga produkter kommer att ha om kostpriserna på dina råvaror och förpackningar ändras.

Förutsättningar

Åtkomst till modulen kräver köp av tracezillas Power Pack. Läs mer om Priser och planer.

Kostnadssimuleringar baseras på dina recept, som ingår i abonnemanget Produktion.

 

Aktivera kostnadssimuleringar

Kostnadssimuleringar är ett tillägg som måste aktiveras innan du kan använda funktionen.

 1. Klicka på företagsnamnet uppe till höger och välj Företagsinställningar.
 2. Klicka på Tillägg.
 3. Aktivera tillägget Kostnadssimuleringar.

Kostnadssimuleringar är en funktion som används tillsammans med flera andra funktioner i tracezilla. Du hittar funktionen här:

 

Det är lätt att komma igång

För att komma igång kan du göra följande

 1. Skapa en självkostnadsprislista eller använd historiska data.
 2. Skapa ett scenario i prognos-verktyget eller använd ett befintligt.
 3. Skapa en kopia av ett recept och justera relevanta ingredienser/förpackningar.
 4. Starta uppskattningen i Prognos.
 5. Se resultatet i rapporten Kostnadsfördelning.

 

 

1) Skapa en prislista med råvarornas/ingrediensernas självkostnadspriser

Du kan hoppa över detta steg och istället använda historiska data eller befintliga prislistor (gå till nästa steg i så fall).

 1. Klicka på Inköp i toppmenyn och välj Prislistor.
 2. Klicka på Skapa prislista.
 3. Namnge prislistan. Prislistan får inte vara global. Skapa prislista för kostprissimuleringar
 4. Klicka på Spara.
 5. Ange sedan priserna för relevanta ingredienser och förpackningar. Klicka på Penna-ikonen för att redigera. Tryck på Enter eller klicka på Disketten för att spara.

 

För att skapa en självkostnadslista behöver du lite information om komponenternas självkostnadspriser. Du kan ta en titt på de genomsnittliga självkostnadspriserna i Kostnadsfördelnignsrapporten](https://www.tracezilla.com/en/tutorials/cost-breakdown).  

 

2) Skapa ett scenario i Prognoser

 1. Klicka på Lager och välj Prognoser.
 2. Klicka på Skapa scenario längst ned på vänster sida.
 3. Fyll i informationen på under första fliken. Du kan läsa mer här.
 4. Klicka på fliken Kostnadssimuleringar.
 5. Välj Ja i Aktivera kostnadssimuleringar. Välj den prislista som du skapat med självkostnadspriser. ...
 6. Klicka på Spara.

Om du inte har skapat en prislista för detta, kan du använda funktionen Sökning av inköpspriser. Här kan du välja:

 • Ingen: tracezilla baseras på komponenternas självkostnadspriser.
 • Lägst: tracezilla kommer att titta i prislistorna och ta lägsta pris för den enskilda komponenten - om komponenten kan beställas från flera leverantörer.
 • Högst: tracezilla kommer att titta i prislistorna och ta det högsta priset för den enskilda komponenten - om komponenten kan beställas från flera leverantörer.
 • Genomsnitt: tracezilla kommer att titta i prislistorna och beräkna snittpriset för den enskilda komponenten - om komponenten kan beställas från flera leverantörer.  

 

3) Skapa en kopia av ett befintligt recept

 1. Gå till Produktion > Recept.
 2. Hitta det recept som du vill experimentera med. Du kan använda filtren på vänster sida.
 3. Klicka på den blå knappen och välj Kopiera.
 4. Ge receptet ett annat Namn och en annan Referenskod.
 5. Klicka på Spara.
 6. Gör relevanta justeringar av receptet, till exempel lägg till en ny ingrediens.
 7. Klicka på fliken Kostnadssimuleringar för ingrediensen.
 8. Välj scenariot i Prognos där detta recept ska inkluderas i beräkningen.
 9. Markera Ja och ange mängden för ingrediensen. Ingredienser i recept och kostprissimuleringar
 10. Klicka på Spara och stäng.

 

 

4) Starta beräkningen i Prognos

 1. Klicka på Lager och välj Prognos.
 2. Använd prognos-verktyget för att uppskatta försäljningen. Du kan läsa mer här.
 3. Klicka på den blå knappen bredvid scenariot och välj Uppskatta utbudet. Uppskatta utbud
 4. Bekräfta genom att klicka på Uppskatta.

 

 

5) Se resultatet i rapporten Kostnadsfördelning

 1. Klicka på Ekonomi och välj Kostnadsfördelning under Rapporter.
 2. Välj Ja i filtret Visa kostnadssimuleringar.
 3. Använd filter för att få en önskad visning.

Du kan se resultatet av självkostnadssimuleringen för upp till 10 produkter åt gången.

Översikt