Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Spårbarhetsrapport

Om rapporten

Spårbarhetsrapporten i tracezilla gör det enkelt att spåra ett varuparti, som ska dras tillbaka eller återkallas, eller andra problem, och samtidigt identifiera andra berörda varupartier.

Spårbarhetsrapporten gör det möjligt att följa ett varuparti genom hela leveranskedjan:

  • Om din leverantör gör dig uppmärksam på ett problematiskt varuparti som hon eller han har sålt till dig kan du följa varupartiet och se vilket produktionsbatch ingrediensen ingår i. Och utöver vilka kunder de berörda varupartierna såldes till.
  • Om en kund gör dig uppmärksam på ett problematiskt varuparti som hon eller han har köpt av dig kan du spåra partiet tillbaka och se vilket produktionsbatch partiet kom ifrån och vilka ingredienser som ingår i denna batch. Och dessutom vilka kunder som har köpt produkter från denna batch och från andra berörda batcher som delar ingredienser med den problematiska batchen.

 

 

Hitta rapporten

  1. Klicka på Lager i toppmenyn och välj Varupartier.
  2. Sök efter relevant varuparti med hjälp av filtren.
  3. Klicka på varupartiet i översikten.
  4. Klicka på Rapporter i det övre högra hörnet och välj Spårbarhet.

 

 

Nedan hittar du en beskrivning på de olika flikarna:

Bakåt i försörjningskedjan

Visar vilka varupartier som ingår i det problematiska varupartiet (oftast råvaror) och med vilka inköpsordrar (eller produktionsordrar) som varupartierna har kommit in.

Kolumn Förklaring
Artikelnr.. Den här kolumnen visar artikelnumren för de artiklar som ingår i det problematiska varupartiet
Namn Namnet på de artiklar som ingår i det problematiska varupartiet visas här.
Varuparti Varupartinumret (partinumret) visas här för de artiklar som ingår i det problematiska varupartiet.
Spår Här visas Spår och Attribut, som har lagts till varupartiet, t.ex. batchnummer.
Datum Tillverkningsdatumet visas här, bäst före datum eller sista förbrukningsdag, om ett av dessa datum har lagts till.
Inkommande order Den inkommande order kopplad till varje varuparti visas här. Här kan du se vilken order som fört varorna in på lager.
Måttenhet Detta är artikelns primära måttenhet, t.ex. kg, st eller liknande.
Sekvens I kolumnen Sekvens finns siffror som anger ordningen för varupartiet. Det parti för vilket spårbarhetsrapporten visar resultat för, kommer att ha nummer 1 i följd. Råvarorna som har använts för produktionen av denna produkt har sekvensnummer 2. Råvarorna i sekvens 2 visas med sekvens 3 etc. Detta ses vanligtvis om en färdigvara är resultatet av en flerfasproduktion.
Antal måttenheter Antalet måttenheter för ett varuparti som ingår i det problematiska varupartiet visas här.

 

 

Varupartier i riskzonen

Visar vilka varupartier som är i riskzonen och vilka inkommande ordrar som är associerade. Varupartier i risk kan dela ingredienser med det varuparti som rapporten är byggd på.

Exempel: Återkallande av ett varuparti rabarberjuice initieras och det problematiska varupartiet identifieras.

Orsaken är börjande jäsning, och det kan finnas förekomst av jästbakterier i andra partier av rabarberdryck som har bryggts med samma parti rabarber. Det är inte nödvändigt att alla batcher av rabarberjuice som har bryggts med det aktuella parti rabarber måste dras tillbaka, eftersom produkten är pastöriserad - egenkontrollen ska kontrolleras för korrekt utförd pastörisering och man ska ta prover på övriga partier.

Varupartier i risk kan vara problematiska. Rapporten låter dig identifiera vilka partier som behöver undersökas vidare.

Kolumn Förklaring
Artikelnr.. I den här kolumnen visas alla artikelnummer för partier som är i riskzonen. Varupartier som antingen ingår i det problematiska varupartiet eller som varupartiet ingår i.
Namn Detta är namnet på de enskilda artiklarna som är i riskzonen.
Varuparti Detta är varupartiets nummer (partinummer) för de specifika varupartier som är i riskzonen.
Spår Här visas Spår och Attribut, som har lagts till varupartiet, t.ex. batchnummer.
Datum Tillverkningsdatumet visas här, bäst före datum eller förbrukningsdatum, om ett av dessa datum har lagts till partiet.
Inkommande order Den inkommande ordern kopplad till varje varuparti visas här. Här kan du se vilken order som har fört varorna in på lager.
Sekvens I kolumnen Sekvens finns siffror som anger ordningen för varupartiet. Partiet för vilket spårbarhetsrapporten visar resultat kommer att ha nummer 1 i följd. Råvarorna som har använts för produktionen av denna produkt har sekvensnummer 2. Råvarorna i sekvens 2 föregås av sekvens 3 etc. Detta ses vanligtvis om en färdigvara är resultatet av en flerfasproduktion.

 

 

Såld till

Visar vilka kunder varan har sålts till och på vilka ordrar. Detta gäller för sålda färdigvaror. Om en spårbarhetsrapport genereras för en råvara i riskzonen, gå till fliken Försäljning i rsik.

Kolumn Förklaring
Order Detta är ordernumret för försäljningsordern.
Kund Detta är kunden på försäljningsordern.
Varuparti Detta är det specifika parti som säljs till kunden.
Spår Det här är spåren som är kopplade till den sålda tomten.
Datum De angivna datumen för det enskilda produktpartiet visas här. Tillverkad av, Bäst före och/eller Använd av.
Enheter Enheten för det sålda varupartiet på beställningen visas här.
Kvantitet Antalet enheter som har sålts visas här.
Nettovikt (kg) Nettovikten för den sålda varan visas här.

 

 

Försäljning i risk

Visar alla försäljningordrar där artiklar i riskzonen ingår. Det är försäljning av varupartier som innehåller ingredienser från samma varuparti som det problematiska varupartiet.

Den färdigprodukt som söks i spårbarhetsrapporten kan till exempel använda ingrediensen Socker. Det specifika partiet socker kan ha ingått i andra produktioner.

Om denna ingrediens är förorenad eller problematisk på något annat sätt, kommer du här att kunna se vilka andra varupartier som har förbrukat samma parti socker och var färdigprodukten har sålts.

Kolumn Förklaring
Order Detta är ordernumret för försäljningsordern.
Kund Detta är kunden på försäljningsordern.
Produktparti Detta är varupartiet som säljs till kunden.
Spår Det här är de spår som är kopplade till det sålda varupartiet.
Datum De datum som har angetts för det enskilda varupartiet visas här. Tillverkad, Bäst före och/eller Sista förbrukningsdag.
Enheter Enheten för det sålda varupartiet på ordern visas här.
Antal Antalet enheter som har sålts visas här.
Nettovikt (kg) Nettovikten för det sålda varupartiet visas här.

Översikt