Flödesschema

När du loggar in på tracezilla-applikationen kan du se en illustration på dashboard av Appens flödesschemat.

Applikationsflow

Varje gång du behöver hantera dina varor i tracezilla skapar du en beställning.

  • För att få in varor i ditt lager måste du skapa en Inköpsorder och uprätta varorna som Varupartier.
  • När du har varorna i lager kan du skicka dem till production med en [Produktionsorder](https://www.tracezilla.com/sv/tutorials/production-order). Du kan skapa produktionsordern baserat på ett Recept.
  • Du kan flytta dem mellan olika lager med en Lagerorder
  • Du kan sälja varorna med en Försäljningsorder. Om varorna ska returneras sker detta via en Returorder.
  • När varorna säljs kommer försändelserna på en Faktura. Om varorna ska returneras skapas en Kreditnota. Fakturan och ev kreditnotan koblas samman med försäljningsordern.

  • Partners, Utgifter och Leveranser går över flödet och används i alla delar av flödet.

Du kan läsa om hur du kommer igång med tracezilla här.

Översikt