Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Applikationsflöde

När du loggar in på tracezilla-applikationen kan du se en illustration på dashboardet av applikationsflödet.

Applikationsflow

Varje gång du behöver hantera dina varor i tracezilla ska du skapa en order.

  • För att få in varor på ditt lager ska du skapa en Inköpsorder och upprätta varorna som Varupartier.
  • När du har varorna på lager kan du skicka dem till produktion med en Produktionsorder. Du kan skapa produktionsordern baserat på ett recept.
  • Du kan flytta dem mellan olika lager med en Lagerorder
  • Du kan sälja varorna med en försäljningsorder. Om varorna ska returneras sker detta via en returorder.
  • När varorna säljs kommer ska du skapa en faktura . Om varorna ska krediteras ska du skapa en Kreditnota. Fakturan och den eventuella kreditnotan kopplas samman med försäljningsordern.

  • Partners, Utgifter (EN) och Leveranser går tvärs över flödet och används i alla delar av flödet.

Du kan läsa om hur du kommer igång med tracezilla här.

Översikt