Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Retur av inköpta varor

Du kan skapa en returorder via en redan skapad inköpsorder eller genom att skapa returordern manuellt under Inköp > Retur.

 

Skapa returordern manuellt

Om du inte har en order att basera returordern på kan du även skapa en returorder under menypunkten Retur i inköpsmodulen.

1) Klicka på Inköp. Välj Retur. 2) Klicka på Skapa returorder uppe till höger. 3) Fyll i uppgifterna i orderhuvudet.

Du kan se en beskrivning av de enskilda fälten i orderhuvudet nedan.

Fält under Orderdetaljer Förklaring
Leverantör Välj den partner som du köper varorna från. Du kan skapa en ny partner genom att klicka på +.
Orderdatum Orderdatumet fylls i automatiskt med dagens datum. Orderdatumet är det datum då du beställer varorna, d.v.s. det datum då ordern skapas.
Valuta Fältet är förifyllt baserat på vald valuta i partnerns inställningar.

Du kan också välja en annan valuta från listan. Du söker i listan genom att till exempel skriva DKK på ditt tangentbord.
Valutakurs Kontrollera att rätt valuta har hämtats. Växelkursen hämtas baserat på den valda valutan. Data hämtas från Europeiska centralbanken.
Leverantörens ref. Här kan du ange leverantörens ordernummer, fakturanummer eller annan viktig referens som ska framgå av dokument. Du kan söka på referensnumret i orderöversikten.
Märkning Fältet är ett komplement till referensfältet, men är inte lika sökbart. Det kommer synas på dokument.
Betalningsvillkor Fältet fylls i automatiskt baserat på det valda villkoret i partnerns inställningar.
Vem äger denna order? Fältet fylls i automatiskt baserat på dina orderinställningar. Detta är användaren som är kontaktperson hos ditt företag, t.ex. om leverantören måste göra förfrågningar angående ordern.
Kontakt Fältet fylls i automatiskt baserat på vald kontaktperson i partnerns inställningar.

Du kan skapa en ny kontakt genom att klicka på +. Om en e-postadress anges på kontakten kan kontaktpersonen ta emot dokument.
Status Välj om statusen är Utkast eller Order. Vanligtvis används utkaststatus för att indikera att beställningen ännu inte har slutförts.
Fält under fliken Leveransdetaljer Förklaring
Leverera till partner Ange leverantör och adress som varorna returneras till.
Hämtning från partner Ange ditt eget företagsnamn och adress om varorna returneras från ditt lager. Om varorna skickas från ett externt lager ska detta anges i stället. Varorna måste vara registrerade på lager på denna plats för att du ska kunna välja dem för returordern.
Speditör Välj vid behov det företag som ansvarar för att frakta varorna, om du inte skickar varorna själv eller så hämtar leverantören dem själv.
Leveransdatum Välj eller ange datum då varorna levereras/mottas på leveransadressen.
Leveransvillkor Välj ett leveransvillkor enligt Inco-villkor (EN). eller skriv en kort text i fältet bredvid dropdown-menyn.
Upphämtningsdatum Välj det datum då varorna plockas från lagret.
Tillgänglighetsdatum Fältet kan fyllas i om tillgänglighetsdatumet är ett annat datum än leveransdatumet.

Om varorna till exempel levereras 2023-02-05 på en överenskommen plats, men varorna tas emot/kontrolleras först 2023-02-06, är tillgänglighetsdatumet 2023-02-06.

4) Klicka på Lägg till varurad.

5) Välj den artikel som returneras.

6) Du kan välja det specifika varuparti varor som ska returneras genom att välja Ange varuparti i fältet Hur ska partierna väljas? Du kan också välja det vid ett senare tillfälle.

7) Ange antalet varor som ska returneras.

8) Klicka på Spara.

9) När du vet vilka varupartier, som ska returneras, kan du klicka på Välj varupartier.

10) Skriv antalet plockade varor från de tillgängliga varupartierna i fälten till höger. Klicka på Spara när varupartierna är valda.

11) Klicka på Gå till order.

12) Skapa Debetnota genom att klicka på dokumentet under Snabb åtkomst till dokument.

13) Klicka på pilen bredvid dokumentet. Välj Skicka med e-post. Kontrollera att mottagaren är korrekt. Bekräfta att du vill skicka dokumentet.

14) Returordern kan markeras som Skickad till leverantör, och ordern avslutas genom att klicka på Leverera order.

Exempel debetnota  

 

Skapa returorder via inköpsordern

Om du skapar returordern via inköpsordern kan du bocka i rutan bredvid de produktrader som ska returneras och skapa en orderlänk.

1) Hitta inköpsordern som returordern ska skapas för på grundval under Inköp > Ordrar. Använd eventuellt filtren till vänster för att söka.

2) Bocka i varorna som ska returneras.

3) Klicka på Skapa som… och välj Leverantörsretur.

Genväg gör returorder till leverantör

4) Skapa en ny order genom att klicka på symbolen + - du kan se en beskrivning av fälten i orderhuvudet i tabellen ovan. Bocka i rutan bredvid Skapa orderlänk för att länka samman de två ordrarna. Bekräfta genom att klicka på Skicka.

5) Justera eventuellt kvantiteter och pris. Skriv eventuellt en radtext med kommentar för den enskilda raden med returorsak.

Exempel på köpretur

6) Skapa Debetnota genom att klicka på dokumentet under Snabb åtkomst till dokument.

7) Klicka på pilen bredvid dokumentet. Välj Skicka med e-post. Kontrollera att mottagaren är korrekt. Bekräfta att du skickar dokumentet.

8) Returordern kan markeras som Skickad till leverantör, och beställningen avslutas genom att klicka på Leverera order.  

 

Skapa returorder för din leverantör från retur på försäljningsordern

Om vissa varor måste skickas tillbaka till leverantören efter att varorna har returnerats från din kund kan en orderlänk även skapas från försäljningsordern till en returorder till leverantören.

1) Skapa först returordern från kunden baserat på försäljningsordern. Du kan följa denna vägledning.

2) När returordern har skapats och artikelrader har lagts till kan du bocka i varuraderna. Klicka på Skapa som… och välj Leverantörsretur.

3) Skapa en ny beställning genom att klicka på + symbolen - du kan se en beskrivning av fälten i orderhuvudet i tabellen ovan. Bocka i bredvid Skapa orderlänk för att länka samman de två beställningarna. Bekräfta genom att klicka på Skicka.

4) Justera kvantiteter och pris vid behov. Vid behov kan du skriva en radtext med en kommentar för den enskilda raden med returorsak.

5) Skapa Debetnota genom att klicka på dokumentet under Snabb åtkomst till dokument.

6) Klicka på pilen bredvid dokumentet. Välj Skicka med e-post. Kontrollera att mottagaren är korrekt. Bekräfta att du vill skicka dokumentet.

7) Returordern kan markeras som Skickad till leverantör, och ordern avslutas genom att klicka på Leverera order.

Översikt