Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Retur av inköpta varor

Du kan skapa en returorder via en redan skapad inköpsorder eller genom att skapa returordern manuellt under Inköp > Retur.

 

1) Skapa returorder utan order

Om du inte har en order att basera returordern på kan du även skapa en returorder under menypunkten Retur i inköpsmodulen.

1) Klicka på Inköp. Välj Retur. 2) Klicka på Skapa returorder uppe till höger. 3) Fyll i uppgifterna i orderhuvudet. 4) Klicka på Lägg till varurad.

5) Välj den artikel som returneras.

6) Du kan välja det specifika varuparti varor som ska returneras genom att välja Ange varuparti i fältet Hur ska partierna väljas? Du kan också välja det vid ett senare tillfälle.

7) Ange antalet varor som ska returneras.

8) Klicka på Spara.

9) När du vet vilka varupartier, som ska returneras, kan du klicka på Välj varupartier.

10) Skriv antalet plockade varor från de tillgängliga varupartierna i fälten till höger. Klicka på Spara när varupartierna är valda.

11) Klicka på Gå till order.

12) Skapa Debetnota genom att klicka på dokumentet under Snabb åtkomst till dokument.

13) Klicka på pilen bredvid dokumentet. Välj Skicka med e-post. Kontrollera att mottagaren är korrekt. Bekräfta att du vill skicka dokumentet.

14) Returordern kan markeras som Skickad till leverantör, och ordern avslutas genom att klicka på Leverera order.

Exempel debetnota  

 

2) Skapa returorder via inköpsorder

Om du skapar returordern via inköpsordern kan du bocka i rutan bredvid de produktrader som ska returneras och skapa en orderlänk.

1) Hitta inköpsordern som returordern ska skapas för under Inköp > Ordrar. Använd eventuellt filtren till vänster för att söka.

2) Bocka i varorna som ska returneras.

3) Klicka på Skapa som… och välj Leverantörsretur.

Genväg gör returorder till leverantör

4) Skapa en ny order genom att klicka på symbolen + - du kan se en beskrivning av fälten i orderhuvudet i tabellen ovan. Bocka i rutan bredvid Skapa orderlänk för att länka samman de två ordrarna. Bekräfta genom att klicka på Skicka.

5) Justera eventuellt kvantiteter och pris. Skriv eventuellt en radtext med kommentar för den enskilda raden med returorsak.

6) Skapa Debetnota genom att klicka på dokumentet under Snabb åtkomst till dokument.

7) Klicka på pilen bredvid dokumentet. Välj Skicka med e-post. Kontrollera att mottagaren är korrekt. Bekräfta att du skickar dokumentet.

8) Returordern kan markeras som Skickad till leverantör, och ordern avslutas genom att klicka på Leverera order.  

 

Skapa returorder för din leverantör från retur på försäljningsordern

1) Skapa först returordern från kunden baserat på försäljningsordern. Du kan följa denna vägledning.

2) När returordern har skapats och artikelrader har lagts till kan du bocka i varuraderna. Klicka på Skapa som… > Leverantörsretur.

3) Skapa en ny order genom att klicka på + symbolen - du kan se en beskrivning av fälten i orderhuvudet i tabellen ovan. Bocka i bredvid Skapa orderlänk för att länka samman de två ordrarna. Bekräfta genom att klicka på Skicka.

4) Justera kvantiteter och pris vid behov. Vid behov kan du skriva en radtext med en kommentar för den enskilda raden med returorsak.

5) Skapa Debetnota genom att klicka på dokumentet under Snabb åtkomst till dokument.

6) Klicka på pilen bredvid dokumentet. Välj Skicka med e-post. Kontrollera att mottagaren är korrekt. Bekräfta att du vill skicka dokumentet.

7) Returordern kan markeras som Skickad till leverantör, och ordern avslutas genom att klicka på Leverera order.

Översikt