Lagerhållningsenhet (SKU)

För att se och skapa dina lagerhållningsenheter (SKU), klicka på Lager i toppmenyn och välj Lagerhållningsenheter i rullgardinsmenyn.

Det finns flera sätt att lägga till data på SKU:er. Du kan läsa vår vägledning för att enkelt skapa SKU:er nedan. På så sätt fyller du bara i de obligatoriska fälten.

Skapa lagerhållningsenheter (SKU) på det enkla sättet

 1. Klicka på Lager i toppmenyn och välj Lagerhållningsenheter i dropdown-menyn.
  Alternativt kan du komma åt dina SKU:er genom att klicka på ditt företagsnamn i det övre högra hörnet och välja Företagsinställningar i dropdown-menyn. Klicka på knappen Gå till i avsnittet Stock Keeping Units (SKU).
 2. Du kan välja att använda Wizard när du skapar dina SKU:er. Guiden vägleder dig att fylla i de obligatoriska fälten. Efteråt har du möjlighet att berika SKU:n med data. Detta är valfritt eftersom du helt enkelt kan klicka på Spara om du inte vill lägga till mer data till din SKU.
 3. Om du klickar på Lägg till ny kommer standardinställningen att ske i dialogrutan. Om du hellre vill använda Wizard kan du välja att göra det.
 4. I den övre delen av dialogrutan kommer du att se de olika vyerna för att ställa in SKU:n som tillåter avancerade inställningar. För att snabbt och enkelt skapa en SKU behöver du bara fylla i några fält i vyn Namn & identitet och Mått och enheter.
 5. Klicka först på vyn Namn och identitet.
 6. Ange en SKU-kod. Du kan klicka på den gröna knappen i fältet och få systemet att föreslå en SKU-kod. SKU-koden kommer att visas på dokumenten.
 7. Ange ett Namn för SKU:n. Detta är det universella namnet som kommer att visas på dokument som orderbekräftelser och fakturor. Du kan ange ett namn för SKU:n på andra språk, men detta är valfritt. Du kan aktivera fler språk i Företagsinställningar.
 8. Välj Kategori för SKU:n - SKU:n kan kategoriseras som en Råvara eller en Färdigvara. Råvara kan vara såväl obearbetade varor som förädlade varor som är avsedda för vidare produktion till färdiga varor. Färdiga varor är varor som inte är avsedda för vidare bearbetning eller produktion innan de säljs.
 9. Gå till vyn Mått och enheter.
 10. Definiera Primär måttenhet, dvs den enhet du används för att ange för SKU:n när du arbetar med SKU:n. Beroende på din Primära måttenhet kanske du vill välja en Boxenhet. Till exempel om din primära måttenhet är styck och du alltid packar styckenheterna i lådor med åtta styck, då är boxenheten kolli. För att välja en Boxenhet måste du aktivera den genom att välja Ja i fältet Använd fast boxenhet. När du har satt upp SKU:n med en boxenhet som måttenhet kan du inte disponera SKU:n i beställningar med annan måttenhet eller disponera en halv boxenhet dvs bryta ner boxenheten i mindre delar. Om du väljer att mäta SKU i en boxenhet som kolli måste du ange Standard UoMs (måttenhet) per boxenhet t.ex. antalet i ett kolli. Om du väljer kg som primär måttenhet kan du inaktivera användningen av boxenheter och istället välja en måttenhet som gram i fältet Tillåt decimaler ner till.
 11. Ange Nettovikt och Bruttovikt för SKU:n enligt den primära måttenheten. Nettovikten är vikten av godset utan förpackning.
 12. De andra fälten är valfria att fylla i. Om du är klar med att skapa din SKU för nu kan du helt enkelt klicka på Spara. Du kan alltid lägga till mer data till din SKU senare.

Om du vill läsa mer om de andra vyerna och fälten i standardinställningarna för lagerhållningsenheter (SKU), läs nedan.

Ytterligare guide för att skapa en lagerhållningsenhet (SKU)

Fält markerade med en stjärna* är obligatoriska. De andra är valfria.

Namn och identifiering Förklaring
SKU-kod* Kan vara: Siffror och text.

Skriv in SKU-koden.
Namn* Ange namnet på SKU:n så som du vill att det ska synas på fakturor och andra dokument.
EAN, Boxenhet Ange EAN-numret som är relaterat till Boxenhet. Om Boxenheten är Kolli kommer det att vara kollits EAN.
EAN, måttenhet Ange EAN-numret relaterat till måttenheten. Om måttenheten är Styck, kommer det att vara styck EAN-nummer.
Kan nya partier skapas med denna SKU (end-of-life)? Kan vara: Ja/Nej.

SKU:n kommer att vara aktiv som standard, om du inte väljer Nej. Status kommer att ändras till föråldrad om Nej väljs.
Kategori* Kan vara: Råvara/Färdigvara.

Om SKU:n är både en råvara och en färdig vara ska den kategoriseras som råvara.
mått och enheter  
Default Boxenhet* Kan vara: Kolli/st/kg/l/m2 etc.

Boxenheten är den enhet som du använder för att mäta ditt varuparti. Vanliga Boxenheter är kolli, kg, l eller styck.

På grund av tekniska skäl måste lotenheten vara ‘g’ när måttenheten är ‘kg’.
Måttenhet* Kan vara: st/kg/l/m2 etc.

Mätenheten är den enhet som du använder för att mäta denna SKU över varupartier. Vanliga måttenheter är kg, l eller st.
Standard Måttenheter pr. Boxenhet* Måste vara ett tal.

Ange standardantalet måttenheter per Boxenhet. T.ex. hur många styck finns i ett kolli?

Om Boxenheten och Måttenheten är samma (t.ex. kg), skriv in 1.
Nettovikt per måttenhet* Måste vara ett tal.

Ange förhållandet mellan din måttenhet och 1 kg. Om din måttenhet är i kg anger du 1. Om din måttenhet är st. och en styck väger 97 g, ange 0,097.
Bruttovikt per måttenhet* Måste vara ett tal.

Samma som ovan men för bruttovikt, dvs vikten av en måttenhet inkl. förpackning.
Ledtid Måste vara ett heltal.

Ange hur många dagar du förväntar dig att det tar att få SKU:n i lager igen. Alla dagar räknas, även helger och helgdagar.
Återbeställningspunkt Måste vara ett heltal.

Vilket är det minsta du bör ha i lager av denna SKU?
Dagar tills bäst före Måste vara ett heltal.

Om du fyller i det här fältet kommer Bäst före-datumet automatiskt att beräknas för varje parti baserat på produktionsdatum.
Dagar till sista förbrukning Måste vara ett heltal.

Om du fyller i det här fältet kommer Sista förbrukning-datumet automatiskt att beräknas för varje parti baserat på produktionsdatum.
Certifieringsorgan  
Certifieringsorgan #1 Kan vara: Partner.

Om produkten är certifierad av ett certifieringsorgan (t.ex. Ekologiskt, Fair Trade, MSC, etc.), ange certifieringsorganet här. Certifieringsorganet måste finnas som partner i tracezilla innan du importerar Excel-arket.
Certifieringsorgan #2 Om produkten är certifierad av mer än ett certifieringsorgan kan du ange ett andra certifieringsorgan här.

Samma som ovan.
Certifieringsorgan #3 Samma som ovan.
Attribut Läs om attribut. Du måste Aktivera attributet för att skriva något i fältet Standardvärde.
Fångstmetod Kan vara: Text och siffror.

Om du har aktiverat Catch Method kan du ange fångstmetoden för SKU:n. Fångstmetod kan ändras på den enskilda varuparti.
Tullstatus Kan vara: Text och siffror.

När tullstatus är aktiverad kan du ange ett standardvärde för tullstatus. Tullstatus kan ändras på den enskilda varuparti.
EU:s tullkodex Kan vara: Text och siffror.

När EU-tullkod är aktiverat kan du ange ett standardvärde för EU-tullkoden. EU-tariffkod kan ändras på den enskilda varuparti.
EWC-kod Kan vara: Text och siffror.

När EWC-kod är aktiverat kan du ange ett standardvärde för den europeiska avfallskoden. EWC-kod kan ändras på det enskilda varuparti.
FAO:s fångstzon Kan vara: Text och siffror.

Om du har aktiverat FAO Catch Zone kan du ange i fiskeområdet som gäller för SKU:n. Fångstzon kan ändras på det enskilda varuparti.
Ursprung Kan vara: Text och siffror.

Om du har aktiverat Origin kan du ange ursprunget för aktuell SKU:n. Ursprung kan ändras på det enskilda varuparti.
Bonde/Odlare Kan vara: Text och siffror.

Om du har aktiverat Farmer/Grower kan du ange den primära producenten av SKU:n. Jordbrukare/Odlare kan bytas på det enskilda varuparti.
Uppfödare Kan vara: Text och siffror.

Om du har aktiverat Breeder kan du ange uppfödaren av SKU:n. Uppfödare kan ändras på det enskilda varuparti.
Förpackning Kan vara: Text och siffror.

När Förpackning är aktiverat kan du ange ett standardvärde för förpackningen (t.ex. 20 kg säckar eller storsäckar etc.). Förpackning kan ändras på det enskilda varuparti.
Kvalitet Kan vara: Text och siffror.

När Kvalitet är aktiverat kan du ange ett standardvärde för kvaliteten (t.ex. Kvalitet 2, 1:a sortering etc.). Kvalitet kan ändras på det enskilda varuparti.
Storlek Kan vara: Text och siffror.

Om du har aktiverat Storlek kan du ange storleken på partiet t.ex. 5x7 tum. Storlek kan ändras på det enskilda varuparti.
Specifikation Kan vara: Text och siffror.

När Specifikation är aktiverat kan du ange ett standardvärde/specifikation. Specifikation kan ändras på det enskilda varuparti.
Lagerplats Kan vara: Text och siffror.

När Lagerplats är aktiverat kan du ange ett standardvärde för lagerplats (dvs. plats i ditt lager). Lagerplats kan ändras på det enskilda varuparti.

Produktinformation

När en lagerhållningsenhet (SKU) har skapats kan du lägga till ytterligare produktinformation i form av beskrivningar, mått och näringsinformation. I SKU-översikten kan du klicka på knappen med en pil och tre små prickar till höger och välja Produktinformation.

Beskrivningar

Kolumnrubrik Förklaring
SKU, ID Ändra inte informationen och fyll inte i detta fält.
SKU-kod Kopiera och klistra in SKU-koden för den SKU som du vill ange informationen för.
SKU, globalt namn Kopiera och klistra in det globala namnet på den SKU som du vill ange informationen för.
Aktivera beskrivningar Om du vill aktivera avsnittet Beskrivningar anger du Ja.

Om du vill inaktivera avsnittet Beskrivningar anger du Nej.
Produktbeskrivning Ange en produktbeskrivning som du väljer.
Ingredienser Skriv in en text med alla ingredienser.
Allergener Ange alla allergener.
Förvaring Skriv in en text om hur produkten ska förvaras.
Hållbarhet Skriv in en text om produktens hållbarhet.
Utgångsdatum placering Skriv in en kort text om var utgångsdatumet finns på produkten.
Placering av tillverkningsdatum Skriv in en kort text om var tillverkningsdatumet finns på produkten.

Mått

Fliken Dimensioner kan användas för att lagra information om boxdimensioner och enhetsdimensioner. Här kan du ange storleken på en SKU. Detta kan vara användbart om du behöver veta storleken på ett kolli när du packar en pall.

Kolumnrubrik Förklaring
SKU, ID Ändra inte informationen och fyll inte i detta fält.
SKU-kod Kopiera och klistra in SKU-koden och namnet som hör till den SKU som du vill ange informationen för.
Namn Kopiera och klistra in SKU-koden och namnet som hör till den SKU som du vill ange informationen för.
Aktivera boxdimensioner Kan vara: Ja/Nej.

För att fylla i följande fält måste du ange Ja.
Lådmått (paket, kolli), Höjd Kan vara: Tal med upp till två decimaler.

Lådenheten kan vara t.ex. kolli. I detta fält kan du ange höjden på Box Unit.
Lådmått (paket, kolli), bredd Kan vara: Tal med upp till två decimaler.

Lådenheten kan vara t.ex. kolli. I detta fält kan du ange bredden på boxenheten.
Lådmått (paket, kolli), djup Kan vara: Tal med upp till två decimaler.

Lådenheten kan vara t.ex. kolli. I detta fält kan du ange boxenhetens djup.
Aktivera enhetsmått Kan vara Ja/Nej.

För att fylla i följande fält måste du ange Ja.
Enhetsmått (st), Höjd Kan vara: Tal med upp till två decimaler.

Enheten är SKU Måttenhet, t.ex. st, kg, etc. I detta fält kan du ange höjden på enheten.
Enhetsmått (st), bredd Kan vara: Tal med upp till två decimaler.

Enheten är SKU Måttenhet, t.ex. st, kg, etc. I detta fält kan du ange enhetens bredd.
Enhetsmått (st), djup Kan vara: Tal med upp till två decimaler.

Enheten är SKU Måttenhet, t.ex. st, kg, etc. I detta fält kan du ange djupet på enheten.

Näring

Kolumnrubrik Förklaring
SKU, ID Ändra inte informationen och fyll inte i detta fält.
SKU-kod Kopiera och klistra in SKU-koden för den SKU som du vill ange informationen för.
SKU, globalt namn Kopiera och klistra in det globala namnet på den SKU som du vill ange informationen för.
Slå på näringsdeklaration Om du vill aktivera näringsdeklarationen anger du Ja.

Om du vill inaktivera näringsdeklarationen anger du Nej.
Per Kan vara: 100g eller 100ml.
Portionsstorlek I detta fält kan du ange en portionsstorlek för den färdiga produkten. Näringsinformationen beräknas automatiskt.
Energi, kcal Ange kcal / 100g (eller 100ml) färdig produkt.
Fett Ange fetthalten i den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).
Härav mättade Ange mättat innehåll i den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).
Härav enkelomättade Ange innehållet av enkelomättade ämnen i den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).
Härav fleromättade Ange innehållet av fleromättade ämnen i den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).
Kolhydrat Ange kolhydratinnehållet i den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).
Härav sockerarter Ange sockerhalten i den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).
Härav polyoler Ange polyolhalten i den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).
Härav stärkelse Ange stärkelsehalten i den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).
Fiber Ange fiberinnehållet i den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).
Protein Ange proteinhalten i den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).
Salt Ange salthalten för den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).

Översikt