Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Artiklar (SKU:er)

För att gå till artiklar, klicka på Lager i toppmenyn och välj Artiklar i dropdown-menyn.

Det finns flera sätt att lägga till data på artiklar. Du kan läsa vår vägledning för enkelt att skapa artiklar nedan. På så sätt fyller du bara i de obligatoriska fälten.

Skapa artiklar (SKU:er) på det enkla sättet

 1. Klicka på Lager i toppmenyn och välj Artiklar i dropdown-menyn.
 2. Du kan välja att använda Wizard när du skapar dina artiklar. Guiden vägleder dig att fylla i de obligatoriska fälten. Efteråt har du möjlighet att berika artiklarna med data. Detta är valfritt eftersom du helt enkelt kan klicka på Spara om du inte vill lägga till mer data till din artikel.
 3. Om du klickar på Lägg till ny kommer uppsätningen att ske i dialogrutan.
 4. I den övre delen av dialogrutan kommer du att se de olika flikarna för att sätta upp artiklen som tillåter avancerade inställningar. För att snabbt och enkelt skapa en artikel behöver du bara fylla i några fält i fliken Namn & identitet och Mått och enheter.
 5. Klicka först på vyn Namn och identitet.
 6. Ange ett Artikelnummer. Du kan klicka på den gröna knappen i fältet och få systemet att föreslå ett artikelnummer. Artikelnumret kommer att visas på dokumenten.
 7. Ange ett Namn för artikeln. Detta är det universella namnet som kommer att visas på dokument som orderbekräftelser och fakturor. Du kan ange ett namn för artikeln på andra språk, men detta är valfritt. Du kan aktivera fler språk i Företagsinställningar.
 8. Välj Kategori för artikeln - artikeln kan kategoriseras som en Råmaterial, Mellanvara, Färdigvara, Handelsvara, Förpackning och Förbrukningsmaterial.
 9. Gå till fliken Mått & enheter.
 10. Definiera Primär måttenhet, dvs. den enhet du vill använda för artikeln när du arbetar med den. Beroende på din Primära måttenhet vill du kanske välja en Boxenhet. Till exempel om din primära måttenhet är styck och du alltid packar styckenheterna i lådor med åtta styck, då är boxenheten kolli. För att välja en Boxenhet måste du aktivera den genom att välja Ja i fältet Använd fast boxenhet. När du har satt upp artikeln med en boxenhet som måttenhet kan du inte disponera artikeln i ordrar med annan måttenhet eller disponera en halv boxenhet dvs. bryta ner boxenheten i mindre delar. Om du väljer att mäta artikeln i en boxenhet som kolli måste du ange Måttenhet per boxenhet t.ex. antalet i ett kolli. Om du väljer kg. som primär måttenhet kan du inaktivera användningen av boxenheter och istället välja en måttenhet som gram i fältet Tillåt decimaler ner till.
 11. Ange Nettovikt och Bruttovikt för artikeln enligt den primära måttenheten. Nettovikten är vikten av varan utan förpackning.
 12. De andra fälten är valfria att fylla i. Om du är klar med att skapa din artikel för nu, kan du helt enkelt klicka på Spara. Du kan alltid lägga till mer data till din artikel senare.

Om du vill läsa mer om de andra flikarna och fälten för artiklar (SKU), läs nedan.

Vägledning till fälten i en artikel (SKU)

Fält markerade med en stjärna* är obligatoriska. De andra är valfria.

Namn och identifiering Förklaring  
Artikelnr.* Kan vara: Siffror och text.

Här anger du artikelnumret.
 
Namn* Ange namnet på artikeln så som du vill att det ska synas på fakturor och andra dokument.  
Aktivera spårbarhet Kan vara: Ja/Nej. Om spårbarhet ska aktiveras, välj Ja. Möjligheten att stänga av spårbarheten används ofta för t.ex. förpackningar som inte är i kontakt med livsmedel.  
EAN, boxenhet (kolli) Ange EAN-numret som är relaterat till Boxenhet. Om Boxenheten är Kolli kommer det att vara kollits EAN.  
EAN, måttenhet (st) Ange EAN-numret relaterat till måttenheten. Om måttenheten är Styck, kommer det att vara styck EAN-nummer.  
Aktiv Kan vara: Ja/Nej.

Artikeln kommer att vara aktiv som standard, om du inte väljer Nej. Statusen kommer att ändras till föråldrad om Nej väljs.
 
Kategori* Kan vara: Råmaterial, Mellanvara, Färdigvara, Handelsvara, Förpackning eller Förbrukningsmaterial .  
Taggar Ange relevanta taggar. Du kan läsa mer om taggar här.  
Översättelser Fälten i denna undermeny visar de språk som är aktiverade i dina företagsinställningar. I fälten kan du ange översättningar av namnet på artikeln. Översättningen kommer att visas på dokument som skapas på samma språk. Läs mer om språk här..  
Mått och enheter    
Primär måttenhet* Måttenheten är den enhet som du använder för att mäta denna SKU över varupartier. Vanliga måttenheter är kg, l eller st.  
Använd fast boxenhet* Om varan alltid hanteras i en fast boxenhet, t. ex. kolli, ska det stå Ja här.  
Boxenhet(*) För att kunna ange en kassaenhet måste den stå Ja under Använd fast boxenhet.

Om artiklen alltid finns i en viss typ av boxenhet, t.ex. kolli, pall eller bigbag, kan du ange boxenhet här. Boxenheten kan inte delas upp i mindre delar. I fall du får t.ex. påsar på 15 kg, som du disponerar i färre kg, måste du använda paketfunktionen. Läs mer här.
 
Tillåt decimaler ner till(*) När du har angett en primär måttenhet, välj ner till vilken enhet decimaler kan anges. Om du anger kg som måttenhet och väljer kg i fältet Tillåt decimaler ner till, går det bara att ange i hela kg.

De vanligaste är:
g, om måttenheten är kg.
ml om måttenheten är liter.
cm, om måttenheten är meter.
mg om måttenheten är g.
 
Måttenh. per Boxenhet* Hur många måttenheter som går på en boxenhet som standard. t.ex. hur många st finns i ett paket, t.ex. 1 paket med 6 stycken.  
Nettovikt per måttenhet* Ange hur mycket varan väger i kg, st eller liter. Om din måttenhet är st och en pc väger 97g ska du skriva 0,097 kg. Vikten används för att fördela utgifter och budgetposterna på artiklarna när självkostnadspriset beräknas. Läs mer om hur självkostnadspriset beräknas i tracezilla.  
Bruttovikt per måttenhet* Samma som ovan, men här för bruttovikten, dvs. vikt på måttenheten inkl. förpackning.  
Säkerhetslager Säkerhetslagret sätter ett minsta antal som måste finnas på lager innan externa integrationer som webshoppar kan göra sig av med varan.  
Beställningspunkt Måste vara ett heltal.

Vilket är det minsta du bör ha på lager av denna artikel
 
Ledtid Ange hur många dagar du förväntar dig att det tar att få artikeln på lager igen. Alla dagar räknas, även helger och helgdagar.  
Typ av utgångsdatum Välj rätt datumtyp för din produkt. Några livsmedel kan ätas efter Bäst före-datumet, men den sensoriska kvaliteten kan ha ändrats efter datumet.  
Dagar tills Bäst före Måste vara ett heltal.

Om du fyller i det här fältet kommer Bäst före-datumet automatiskt att beräknas för varje parti baserat på produktionsdatum.
 
Dagar till sista förbrukning Måste vara ett heltal.

Om du fyller i det här fältet kommer Sista förbrukning-datumet automatiskt att beräknas för varje parti baserat på produktionsdatum.
 
Attribut Läs om attribut. Du måste Aktivera attributet för att skriva in något under Standardvärde.  
Fångstmetod Kan vara: Text och siffror.

Om du har aktiverat Fångstmetod kan du ange fångstmetoden för artikeln. Fångstmetod kan ändras för det enskilda varupartiet.
 
Tullstatus Kan vara: Text och siffror.

När tullstatus är aktiverad kan du ange ett standardvärde för tullstatus. Tullstatus kan ändras för det enskilda varupartiet.
 
EU tariffkod Kan vara: Text och siffror.

När EU-tullkod är aktiverat kan du ange ett standardvärde för EU-tullkoden. EU-tariffkod kan ändras för det enskilda varupartiet.
 
EWC-kod Kan vara: Text och siffror.

När EWC-kod är aktiverat kan du ange ett standardvärde för den europeiska avfallskoden. EWC-kod kan ändras för det enskilda varupartiet.
 
FAO:s fångstzon Kan vara: Text och siffror.

Om du har aktiverat FAO:s fångstzon kan du ange fiskeområdet som gäller för artikeln. Fångstzon kan ändras för det enskilda varupartiet.
 
Ursprung Kan vara: Text och siffror.

Om du har aktiverat Ursprung kan du ange ursprunget för artikeln. Ursprung kan ändras för det enskilda varupartiet.
 
Bonde/Odlare Kan vara: Text och siffror.

Om du har aktiverat Bonde/Odlare kan du ange den primära producenten för artikeln. Jordbrukare/Odlare kan ändras för det enskilda varupartiet.
 
Uppfödare Kan vara: Text och siffror.

Om du har aktiverat Uppfödare kan du ange uppfödaren av artikeln. Uppfödare kan ändras för det enskilda varupartiet.
 
Förpackning Kan vara: Text och siffror.

När Förpackning är aktiverat kan du ange ett standardvärde för förpackningen (t.ex. 20 kg säckar eller storsäckar etc.). Förpackning kan ändras för det enskilda varupartiet.
 
Kvalitet Kan vara: Text och siffror.

När Kvalitet är aktiverat kan du ange ett standardvärde för kvaliteten (t.ex. Kvalitet 2, 1:a sortering etc.). Kvalitet kan ändras för det enskilda varupartiet.
 
Storlek Kan vara: Text och siffror.

Om du har aktiverat Storlek kan du ange storleken på partiet t.ex. 5x7 tum. Storlek kan ändras för det enskilda varupartiet.
 
Specifikation Kan vara: Text och siffror.

När Specifikation är aktiverat kan du ange ett standardvärde/specifikation. Specifikation kan ändras för det enskilda varupartiet.
 
Lagerplats Kan vara: Text och siffror.

När Lagerplats är aktiverat kan du ange ett standardvärde för lagerplats (dvs. plats i ditt lager). Lagerplats kan ändras för det enskilda varupartiet.
 
Behörigheter    
Tillåt Här kan du bocka i var artikeln kan användas.  
Partnerrelationer Du kan läsa mer om partnerrelationer och se exempel i denna vägledning.  
Avgiftsberäkningar Du kan läsa mer i denna vägledning (EN)  
Certifieringsorgan    
Certifieringsorgan nr. 1 Kan vara: Partner.

Om produkten är certifierad av ett certifieringsorgan (t.ex. Ekologiskt, Fair Trade, MSC, etc.), ange certifieringsorganet här. Certifieringsorganet måste finnas som partner i tracezilla innan du importerar Excel-arket.
 
Certifieringssystem Välj certifieringssystem, Ekologiskt, Fair Trade, MSC osv.  
Övrigt    
Standard ursprungsland Välj ett land från listan.

Om varan alltid kommer från samma ursprungsland, t.ex. kaffebönor från Indonesien, kan det anges här.
 
Visa endast summor på fakturor Kryssa i, om det är relevant.

Om denna ruta är ibockad kommer endast det totala antalet för artikeln att visas på fakturan istället för spårbarhetsinformation på de enskilda varupartierna.
 
Dölj på dokument Kryssa i rutan om du vill att artikeln ska döljas på dokument.  
Dölj vikt på dokument Kryssa i rutan om du vill att artikelns vikt ska döljas på dokument.  
Aktivera paketantal på inkommande ordrar (inköp, produktion) Bocka i om det är relevant.

Om denna ruta är ibockad kommer du att kunna använda paketfunktionen för inköpta varupartier och för producerade varupartier på produktionsordrar.

Du kan läsa mer om paket och förpackningsstorlek här (EN).
 
Aktivera paketantal på utgående ordrar (försäljning, produktion, lagerflytt) Kryssa i, om det är relevant.

Om denna ruta är ibockad kommer du att kunna använda paketfunktionen för varupartier som ska säljas, ingå som ingredienser i produktioner och flyttas med hjälp av lagerflytt.
 
Lås paketstorlek på utgående order baserat på ingående order Bocka i rutan om du vill behålla paketstorleken från den inkommande ordern. Du kan läsa mer i denna vägledning (EN).  
Genomsnittlig paketstorlek Kan vara: heltal.

Ange storleken på ditt paket, t.ex. 20 kg. Du kan läsa mer om paket och förpackningsstorlek här (EN).
 
Lås paketstorlek på ingående ordrar (inköp, produktion) Kryssa i vid behov.

Om denna ruta är ibockad, kommer den angivna paketstorleken alltid att vara den storlek som köps in eller produceras.
 

Produktinformation

När en artikel har skapats kan du lägga till ytterligare produktinformation i form av beskrivningar, mått och näringsinformation. I artikel-översikten kan du klicka på knappen med en pil och tre små prickar till höger och välja Produktinformation.

Beskrivningar

Kolumnrubrik Förklaring
Aktivera beskrivningar Om du vill aktivera avsnittet Beskrivningar anger du Ja.

Om du vill inaktivera avsnittet Beskrivningar anger du Nej.
Produktbeskrivning Ange en produktbeskrivning som du väljer.
Ingredienser Skriv in en text med alla ingredienser.
Allergener Ange alla allergener.
Lagring Skriv in en text om hur produkten ska förvaras.
Hållbarhetstid Skriv in en text om produktens hållbarhet.
Placering av utgångsdatum Skriv in en kort text om var utgångsdatumet finns på produkten.
Placering av tillverkningsdatum Skriv in en kort text om var tillverkningsdatumet finns på produkten.
Förberedelse Lägg till information om produktens förberedelse.
Tillverkarinformation Lägg till information om produktens tillverkare.

Mått

Fliken Dimensioner kan användas för att lagra information om boxdimensioner och enhetsdimensioner. Här kan du ange storleken på en SKU. Detta kan vara användbart om du behöver veta storleken på ett kolli när du packar en pall.

Kolumnrubrik Förklaring
Aktivera boxdimensioner Kan vara: Ja/Nej.

För att fylla i följande fält måste du ange Ja.
Lådmått (paket, kolli), Höjd Kan vara: Tal med upp till två decimaler.

Boxenheten kan vara t.ex. kolli. I detta fält kan du ange höjden på boxenheten i cm.
Lådmått (paket, kolli), Bredd Kan vara: Tal med upp till två decimaler.

Lådenheten kan vara t.ex. kolli. I detta fält kan du ange bredden på boxenheten i cm.
Lådmått (paket, kolli), Djup Kan vara: Tal med upp till två decimaler.

Boxenheten kan vara t.ex. kolli. I detta fält kan du ange boxenhetens djup i cm.
Aktivera enhetdimensioner Kan vara Ja/Nej.

För att fylla i följande fält måste du ange Ja.
Enhetsmått (st), Höjd Kan vara: Tal med upp till två decimaler.

Enheten är den valda måttenheten för artikeln, t.ex. st, kg, etc. I detta fält kan du ange höjden på enheten i cm.
Enhetsmått (st), Bredd Kan vara: Tal med upp till två decimaler.

Enheten är den valda måttenheten för artikeln, t.ex. st, kg, etc. I detta fält kan du ange enhetens bredd i cm.
Enhetsmått (st), Djup Kan vara: Tal med upp till två decimaler.

Enheten den valda måttenheten för artikeln, t.ex. st, kg, etc. I detta fält kan du ange djupet på enheten i cm.

Näringsdeklaration

Kolumnrubrik Förklaring
Aktivera näringsdeklaration Om du vill aktivera näringsdeklarationen anger du Ja.

Om du vill inaktivera näringsdeklarationen anger du Nej.
Per Kan vara: 100g eller 100ml.
Serveringsstorlek I detta fält kan du ange en portionsstorlek för den färdiga produkten. Näringsinformationen beräknas automatiskt.
Energi, kcal Ange kcal / 100g (eller 100ml) färdig produkt.
Fetter Ange fetthalten i den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).
Härav mättade Ange mättat innehåll i den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).
Härav enkelomättade Ange innehållet av enkelomättade ämnen i den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).
Härav fleromättade Ange innehållet av fleromättade ämnen i den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).
Kolhydrat Ange kolhydratinnehållet i den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).
Härav sockerarter Ange sockerhalten i den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).
Härav polyoler Ange polyolhalten i den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).
Härav stärkelse Ange stärkelsehalten i den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).
Fiber Ange fiberinnehållet i den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).
Protein Ange proteinhalten i den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).
Salt Ange salthalten för den färdiga produkten. Uppgifterna måste anges i g / 100g (eller ml / 100 ml).

Detaljhandelspriser

Läs mer Vetaljhandelspriser i denna vägledning (EN).

Kopiera en artikel

Om du vill skapa en ny artikel som liknar en befintlig artikel kan du kopiera den.

 1. Klicka på Lager i toppmenyn och välj Artiklar.
 2. Använd filtren till vänster för att söka efter den artikel du vill kopiera.
 3. Klicka på den blåa knappen bredvid artikeln och välj Kopiera. Skapa en kopia av en artikel
 4. Ge den nya artikeln ett annat artikelnummer och döp om det.
 5. Korrigera eller lägg till annan information som skiljer denna artikel från originalet. Klicka på Spara.

Lägg till filer eller kommentarer till artikeln

Du kan lägga till filer eller interna kommentarer in på artiklar. Detta görs med hjälp av knapparna bredvid den enskilda artikeln.

På alla ordrar, där artikeln ingår, kommer det finnas en genväg till de kommentarer och filer som tillhör artikeln.

Se kommentarer og filer på ordrer

 

Dölj specifika artiklar på dokument

Det är möjligt att dölja specifika varurader på dokument(EN), såsom orderbekräftelser och fakturor. Detta kan vara aktuellt för transportpallar med mera, då dessa måste tas ur lagret, men inte framgå av dokumenten.

 1. När en artikel måste döljas på dokument måste du först gå till Lager och välja Artiklar i dropdown-menyn.
 2. Hitta den artikel som ska döljas i dokument och klicka på Konfigurera vid artiklen.
 3. Klicka på fliken Övrigt.
 4. Kryssa i rutan med Dölj på dokument
 5. Klicka på Spara.
 6. Därmed kommer artikeln inte att synas på orderbekräftelser, följesedlar och fakturor. OBS! Artikeln förblir endast dold om inget pris anges i varuraden (Pris= 0,-).

Översikt