Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Skapa kreditnota och lägg till rabatt

Se hur du skapar en kreditnota och lägger till eller ändrar en rabatt i en försäljningsorder.

Du hittar andra kreditnota-vägledningar här.

 

En rabatt måste läggas till

Om du har glömt att lägga till rabatt kan du antingen

 • 1) kreditera hela fakturan, lägga till rabattraden och skapa en ny faktura
 • 2) eller skapa en kreditnota som endast innehåller rabattraden.

Du hittar en detaljerad beskrivning av de två olika sätten nedan.

 

1) Kreditera och skapa en ny faktura

 1. Gå till den aktuella försäljningsordern.
 2. Klicka på pilen bredvid fakturan. Välj Gå till.
 3. Klicka på Skapa kreditnota. Kontrollera Fakturadatum och välj Nej i Avbryt order efter att ha skapat kreditnota Bekräfta genom att klicka på Skapa nu. Skapa kreditnota för fakturan
 4. Skicka kreditnotan till kunden.
 5. Klicka på Gå till order.
 6. Klicka på fliken Tjänstrader.
 7. Klicka på Skapa tjänst.
 8. Fyll i fälten. Kom ihåg - (minus). Skapa tjänstrad med rabatt
 9. Klicka på Skapa +/- faktura.
 10. Kontrollera att all information i dialogfönstret är korrekt. Skriv en kommentar vid behov.
 11. Klicka på Skapa som utkast först.
 12. Klicka på Visa dokument och kontrollera att kreditnotan ser korrekt ut. Om detta stämmer klickar du på Synkronisera och slutför.
 13. Skicka kreditnotan till kunden.

Exempel på faktura efter kreditering, inklusive rabattrad Ny faktura med rabattrad

 

 

2) Skapa en kreditnota med rabattraden (tilläggsfaktura)

 1. Gå till den aktuella försäljningsordern.
 2. Klicka på Öppna order.
 3. Klicka på fliken Tjänstrader.
 4. Klicka på Skapa tjänst.
 5. Fyll i fälten. Kom ihåg det negativa tecknet (minus). Skapa servicelinje med rabatt
 6. Klicka på Skapa +/- faktura. När ändringen resulterar i en negativ summa (belopp med negativt tecken) kommer dokumentet att utfärdas som en kreditnota.
 7. Kontrollera att all information i dialogfönstret är korrekt. Skriv en kommentar vid behov.
 8. Klicka på Skapa först som utkast.
 9. Klicka på Visa dokument och kontrollera att kreditnotan ser korrekt ut. Om detta stämmer klickar du på Synkronisera och utför.
 10. Skicka kreditnotan till kunden.

Exempel på kreditnota efter att man har lagt till rabattrad och skapat +/- faktura Kreditnota med rabattrad

 

 

En rabatt måste ändras

Om du har angett felaktig procentsats eller ett fel belopp på en rabattrad (tjänstrad) ska en kreditnota skapas för hela fakturan, rabattraden ändras och en ny faktura skapas.

 1. Gå till den aktuella försäljningsordern.
 2. Klicka på pilen bredvid fakturan. Välj Gå till.
 3. Klicka på Skapa kreditnota. Bekräfta genom att klicka på Skapa nu.
 4. Skicka kreditnotan till kunden.
 5. Klicka på Gå till order.
 6. Klicka på fliken Tjänstrader.
 7. Klicka på Redigera bredvid rabattraden som ska korrigeras.
 8. Rätta i fältet Procentsats/Pris. Kom ihåg det negativa tecknet (minus). Korrigera vid behov även i fältet Radtext. Klicka på Spara. Ändra rabatt-tjänstraden i tracezilla
 9. Klicka på Skapa +/- faktura.
 10. Kontrollera att all information i dialogfönstret är korrekt. Skriv en kommentar vid behov.
 11. Klicka på Skapa först som utkast.
 12. Klicka på Visa dokument och kontrollera att kreditnotan ser korrekt ut. Om detta stämmer klickar du på Synkronisera och utför.
 13. Skicka kreditnotan till kunden.

Översikt