Kostnader & Intäkter

Kostnader & Intäkter

Håll koll på dina intäkter och dyk ner i värdekedjan

Stärk din verksamhet med en korrekt insikt i kostnaderna förknippade med din produktion och handel

Kostnader & Intäkter

Så hjälper tracezilla ditt företag

Ta reda på det exakta värdet av ditt lager

Beräkna de exakta självkostnadspriserna och få rätt lagervärde

Beräkna det exakta självkostnadspriset och få en daglig uppdatering på nyckeltal som lagervärde, varukostnad, bruttovinst och marginaler.

tracezilla beräknar självkostnadspriser, även för enskilda varupartier, och man kan välja att inkludera alla typer av kostnader såsom inköpspris, frakt, arbetskostnader och tull.

Du kan alltid gräva djupare och se vad självkostnadspriset består av och på så sätt identifiera optimeringsmöjligheter.

Få en fullständig överblick över värdet av ditt lager när som helst.

En exakt och transparent lagervärdering ger bra data för att justera och optimera din verksamhet.

Med hjälp av en av våra standardintegrationer för ekonomisystem kan du bokföra lagerjusteringar, varuförbrukning och svinn månadsvis direkt i ditt bokföringsprogram – då är även ditt lagervärde alltid uppdaterat.

Håll koll på utgifterna

Jämför dina förväntningar med de faktiska kostnaderna och automatisera beräkningen av dina utgifter

Matcha dina faktiska utgifter med inköp, produktion, beställningar och försäljning och få koll på dina förväntade självkostnadspriser.

Med hjälp av en av våra standardintegrationer för ekonomisystem kan du hämta bokförda utgifter direkt från ditt bokföringsprogram.

Detta gör det enkelt att identifiera prissättningsfel, samt verifiera dina förväntade självkostnadspriser.

Låt tracezilla beräkna dina punktskatter automatiskt.

Tracezillas rapport för punktskatt beräknar underlaget för punktskatter för t.ex. alkohol, förpackningar, choklad men även pantsystem.

Du kan ta fram en dokumentationsrapport för myndigheter och inkludera skatter i beräkningarna av dina marginaler för de aktuella produkterna.

Med tracezilla kan du skapa simuleringar av olika scenarier för självkostnadsutveckling

Det kan vara att simulera förändringar i ett recept där man vill beräkna konsekvensen av att ändra mängden av en ingrediens eller helt ersätta den med en annan.

Eller det kan vara simulering av förändringar i inköpspriser, där man vill beräkna konsekvensen av förväntade prisförändringar.

Få viktiga ekonomiska insikter

Dyk ned i ditt företags ekonomi med rapporter skräddarsydda för livsmedelsföretag

Få en överblick och inblick i ditt företags ekonomi med detaljerade rapporter om omsättning, kostnader och lagervärde.

Rapporterna ger dig bra underlag för att optimera kostnader och förbättra intäkterna.

Du kan extrahera data för vidare bearbetning i kalkylblad eller komma åt data direkt via tracezillas API.

Skapa fakturor som uppfyller alla krav på livsmedelshandel. Information om spårbarhet, datum, ursprung och mycket mer kommer automatiskt att läggas till på fakturan.

Du kan enkelt göra en korrigeringsfaktura på en fakturerad order, om du behöver göra ändringar i ordern.

Med hjälp av en av våra standardintegrationer för ekonomisystem kan du få dina fakturor bokförda direkt i ditt affärssystem allt eftersom.

Berrifine
Med tracezilla har vi 100% överblick över vad vi tjänar. Det gör det mycket lättare att fatta beslut om investeringar på nya marknader och kunder
Mads Stølsgård — CFO, Berrifine

insikter

Nu vet vi vilka marknader, produkter och kunder som är lönsamma för oss - och vilka som inte är det!

Läs hela kundberättelsen

Få en demo och prova gratis i 14 dagar

Vi gör det enklare att driva livsmedelsföretag

Kom igång