CRM features

Det finns många CRM-funktioner i de enskilda modulerna som enkelt kan kopplas till det dagliga arbetet med kunder, leads, ordrar och planering

CRM features
Dina fördelar

Enkel koppling till det dagliga arbetet

Kommentarer och taggar på kunder

Bifoga kommentarer och taggar till kunder og leads som både du och dina kollegor kan se när ni skapar ordrar

Länka uppgifter till kunder och följa upp

Länka återkommande eller individuella uppgifter till enskilda kunder och leads och markera när du har följt upp

Få uppgifter i din kalender automatiskt

Dra ut uppgifter och ordrar automatiskt och infoga dem som en kalender i ditt e-postprogram

CRM-funktioner i de enskilda modulerna

Det finns många CRM-funktioner i de enskilda modulerna i tracezilla.

I grundmodulen har du möjlighet att lägga taggar och kommentarer till kunder och leads. Du kan skapa säljofferter och konvertera dem till ordrar.

Med modulen Uppgifter & Kontroller kan du länka uppgifter till kunder/leads och orders eller skapa återkommande uppgifter.

Med Power Pack kan du dra ut uppgifter och ordrar från tracezilla och infoga dem som en kalender i ditt mejlprogram.

Se många fler exempel på CRM-funktioner i tracezilla på vår CRM-temasida

Få en demo och prova gratis i 14 dagar

Vi gör det enklare att driva livsmedelsföretag

Kom igång