Ekonomi

Budget

Om budgetar Budgetar för inköp-, lager-, return- och produktionsorder anger det förväntade självkostnadspriset för varupartierna som skapas av ordern. Kostnader förknippade med försäljningsordrar kallas distributionskostnad. Dessa bidrar inte till självkostnadspriset för de varupartier som ing...

Så beräknar tracezilla kostpriser

Självkostnadspriset för en vara är inköpspriset plus de kostnader som uppstår i samband med t.ex. bearbetning, produktion, frakt, tull, förpackning m.m. Självkostnadspriset är inte samma pris som du säljer dina varor till. Skillnaden mellan försäljningspriset och självkostnadspriset är margin...

Skapa kreditnota

I tracezilla kan du skapa en kreditnota på två sätt, antingen 1) kreditera hela fakturan och sedan skapa en ny faktura eller 2) skapa en kreditnota/ tilläggsfaktura med ändringarna. Vilken av de två metoderna som är mest korrekt beror på orsaken till krediteringen. Det beror också på hur din kun...

Lagervärde i tracezilla och bokföring i Fortnox

I tracezilla beräknas lagervärdet som utgångspunkt som summan av de varupartier som du har i lager. Denna beräkningsmetod används som standard för tracezillas svenska användare och den är i linje med de kontoplanstandarder som används av Fortnox och Visma eEkonomi och den svenska bokföringstradit...

Fakturor

Du kan se alla fakturor du har skapat genom att välja Försäljning i toppmenyn och klicka på Fakturor i dropdown-menyn. Här kan du också bekräfta betalningen av en faktura genom att klicka på Betalt > Bekräfta betalning. Om du har integrerat ditt tracezilla-konto med ditt redovisningssystem, t....

Skapa kreditnota och justera antalet varor

Se hur du skapar en kreditnota och justerar antalet artiklar. När du korrigerar kvantiteten av ett sålt varuparti, kommer varorna att finnas på lager igen. Genom att följa denna vägledning skapas en kreditnota för det antal varor som kunden ändå inte fått. Du hittar fler instruktioner för kredit...

Skapa kreditnota med priskorrektion

Det finns två sätt att kreditera pga. fel pris på varor. Om du vill kreditera hela ordern, korrigera enhetspriser på sålda varor och skapa en ny faktura, gå till avsnitt 1) Kreditera hela ordern, korrigera priser och skapa en ny faktura. Om din kund vill ha en tilläggsfaktura för mellanskillnaden...

Skapa kreditnota och rätta valuta

Se hur du skapar en kreditnota och korrigerar valutan. Du hittar fler handledningar för kreditering av specifika skäl här. En kund har fakturerats i fel valuta De övergripande stegen är: En kreditnota ska skapas för hela fakturan. Valuta som anges i orderhuvudet måste ändras. En ny fakt...

Skapa kreditnota och rätta kund

Se hur du skapar en kreditnota och ändrar kunden som ska fakturerats. Du hittar fler instruktioner för kreditering av särskilda skäl här. En faktura har skapats av misstag för fel kund Följ nedan steg för att kreditera, korrigerna uppgifterna och skapa en ny faktura. OBS! Det är viktigt at...

Skapa kreditnota och lägg till rabatt

Se hur du skapar en kreditnota och lägger till eller ändrar en rabatt i en försäljningsorder. Du hittar andra kreditnota-vägledningar här.   En rabatt måste läggas till Om du har glömt att lägga till rabatt kan du antingen 1) kreditera hela fakturan, lägga till rabattraden och skapa en ny...

Skapa kreditnota och rätta varor

Se hur du tar bort en artikelrad från försäljningsordern och lägger till en annan artikel till ordern istället. 1) Du kan skapa en kreditnota och sedan göra rättelserna och sedan en ny faktura eller 2) så kan du skapa en tilläggsfaktura. Du hittar fler instruktioner för kreditering på grund av a...

Skapa kreditnota och annullera order

Se hur du skapar en kreditnota och annullerar en försäljningsorder. Följ stegen nedan om en kund har fakturerats för en order som måste annulleras och varorna inte har skickats till kunden. Du hittar fler instruktioner för kreditering på grund av olika anledningar här. En försäljningsorder måst...

Skapa kreditnota till en samlingsfaktura

Se hur du skapar en kreditnota för en samlingsfaktura. Läs mer om samlingsfakturor här. Du hittar fler instruktioner för kreditering på grund av olika skäl här. Skapa en kreditnota för en samlingsfaktura Klicka på Försäljning i toppmenyn och välj Fakturor. Använd filtren på vänster sida f...

Skapa kreditnota och rätta fakturadatum

Se hur du skapar en kreditnota och korrigerar fakturadatum. Du hittar fler instruktioner för kreditering på grund av olika skäl här. Faktura med fel fakturadatum De övergripande stegen är: En kreditnota ska skapas för hela fakturan. En ny faktura ska skapas med korrekt fakturadatum. Så ...

Skapa kreditnota utan returnering

Se hur du skapar en kreditnota utan att returnera några varor till lager. Du hittar fler instruktioner för kreditering på grund av andra skäl här. Kreditnota för några varor Det kan finnas många anledningar till att varorna inte ska returneras till lager. Varorna kan till exempel skadas under ...

Engelska vägledningar

Hittade du inte det du letade efter? Prova våra engelska vägledningar istället